itep
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Παραδόθηκε η έρευνα του ΙΤΕΠ για την τεχνητή νοημοσύνη στην HOTREC – ΞΕΕ | Ποια είναι τα πεδία – ερωτήσεις

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μια σημαντική έρευνα για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά ξενοδοχεία, αλλά και στα ευρωπαϊκά, σε συνεργασία με την HOTREC, για λογαριασμό του ΞΕΕ, πραγματοποίησε και παρέδωσε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση της διείσδυσης των σύγχρονων τεχνολογιών στη λειτουργία των ξενοδοχείων. Μάλιστα από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας καθίσταται δυνατή η σύγκριση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας του 2020, ώστε να αποτυπωθεί ο βαθμός της προσαρμογής των ελληνικών ξενοδοχείων στις σύγχρονες απαιτήσεις των επισκεπτών τους.

Παράλληλα, εξετάζεται η διείσδυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λειτουργία των ελληνικών ξενοδοχείων. Τα ερωτήματα περι Τεχνητής νοημοσύνης, έχουν σταλεί σε συνεργασία με τη hotrec και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έτσι θα προκύψουν στοιχεία για το επίπεδο γνώσης αλλά και χρήσης τεχνολογιών AI σε όλη την Ευρώπη.

Η έρευνα έχει ήδη ολοκληρωθεί, έχουν παραδοθεί τα δεδομένα που αφορούν την AI στο ΞΕΕ και στην HOTREC και αναμένεται η ολοκλήρωση των περαιτέρω αναλύσεων.

Τι περιλαμβάνει

Η έρευνα πεδίου για τις νέες τεχνολογίες και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα ελληνικά ξενοδοχεία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποια είναι η τοποθεσία του ξενοδοχείου σας; (σημειώστε το πιο αντιπροσωπευτικό)

 • Μεγάλη πόλη (άνω των 50.000 κατοίκων)
 • Μικρή πόλη (μεταξύ 10.000 και 50.000 κατοίκων)
 • Κωμόπολη / Χωριό στην ύπαιθρο
 • Ορεινό θέρετρο
 • Παραλιακό θέρετρο

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών του ξενοδοχείου σας έχει ως σκοπό:

 • Διακοπές / Αναψυχή
 • Εργασία
 • MICE (Συναντήσεις, Συνέδρια, Εκθέσεις / Εκδηλώσεις
 • Άλλο

Πόσα άτομα εργάζονται στο ξενοδοχείο σας (μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης); 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης των  Πληροφοριακών Συστημάτων του ξενοδοχείου σας (εγκατάσταση λογισμικού, δημιουργία λογαριασμών χρηστών, διαχείριση της πρόσβασης σε δεδομένα κ.λπ.);

 • Το τμήμα πληροφορικής του ξενοδοχείου
 • Εξειδικευμένο άτομο με επαγγελματικές δεξιότητες πληροφορικής που εργάζεται μόνιμα στο ξενοδοχείο
 • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής/διευθυντής του ξενοδοχείου
 • Εξωτερικός εξειδικευμένος συνεργάτης (outsourcing)
 • Άλλο Αναφέρετε

Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα σας;

 • Φυσικός διακομιστής (server) στο ξενοδοχείο με εσωτερική διαχείριση
 • Φυσικός διακομιστής (server) στο ξενοδοχείο με εξωτερική διαχείριση
 • Χρήση υπηρεσίας cloud με εσωτερική διαχείριση
 • Εξωτερικός διακομιστής (server) με διαχείριση από τον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ service provider)
 • Άλλο Αναφέρετε
  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα Δεν γνωρίζω
Το ξενοδοχείο μας χρησιμοποιεί και λειτουργεί πληροφοριακά συστήματα και υποδομές τελευταίας τεχνολογίας. m m m m m m
Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα για το ξενοδοχείο μας m m m m m m
Το ξενοδοχείο μας έχει σαφή στρατηγική για τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών m m m m m m
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό ειδικά για την ψηφιοποίηση, εκτός από τον προϋπολογισμό πληροφορικής (ΙΤ) m m m m m m

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την εξέλιξη του ξενοδοχείου σας; (Τεχνολογικοί παράγοντες)

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα Δεν γνωρίζω
Το ξενοδοχείο μας χρησιμοποιεί και λειτουργεί πληροφοριακά συστήματα και υποδομές τελευταίας τεχνολογίας. m m m m m m
Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποτελεί προτεραιότητα για το ξενοδοχείο μας m m m m m m
Το ξενοδοχείο μας έχει σαφή στρατηγική για τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών m m m m m m
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει ξεχωριστό προϋπολογισμό ειδικά για την ψηφιοποίηση, εκτός από τον προϋπολογισμό πληροφορικής (ΙΤ) m m m m m m

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την εξέλιξη του ξενοδοχείου σας; (Οργανωτικοί παράγοντες)

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα Δεν γνωρίζω
Υπάρχει κουλτούρα καινοτομίας και πειραματισμού στο ξενοδοχείο μας m m m m m m
Σε γενικές γραμμές, οι οικονομικοί πόροι του ξενοδοχείου μας επαρκούν για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών m m m m m m
Αναλύουμε τα δεδομένα που παράγονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε (π.χ. ιστότοπος, κοινωνικά δίκτυα, PMS, CRM κ.λπ.) m m m m m m
Αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες για τους πελάτες μας ή ενσωματώνουμε νέες υπηρεσίες αναλύοντας τις ανάγκες τους m m m m m m

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο πληροφοριακά συστήματα/προγράμματα διαχείρισης;

  Ναι Είναι στα σχέδια μας Όχι Δεν γνωρίζω
Το PMS (Property Management System) είναι κεντρικό σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείου, η βασική έκδοση του οποίου λειτουργεί ως Πίνακας ελέγχου για πληρότητα – διαθεσιμότητα – αφίξεις – αναχωρήσεις, Πρόγραμμα Τιμολόγησης – πληρωμών – έκδοσης παραστατικών- προκαταβολές. m m m m
Το Channel Manager είναι πρόγραμμα σύγχρονης διαχείρισης καναλιών πώλησης, συνδέει το PMS με πλατφόρμες όπως Booking, Airbnb κλπ. απευθείας για έλεγχο διπλοκρατήσεων και  ενημέρωση τιμών σε όλες τις πλατφόρμες. Δίνει τη δυνατότητα για συμβόλαια με περισσότερους ΟΤΑ. m m m m
Το Booking Engine είναι πρόγραμμα – Μηχανή Κρατήσεων το οποίο εγκαθίστανται στην ιστοσελίδα ή/και στο Facebook και δημιουργεί ένα  διαδικτυακό προσωπικό κανάλι κρατήσεων για το ξενοδοχείο. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης κρατήσεων – ακυρώσεων – πληρωμών. m m m m
Το Reputation Management είναι πρόγραμμα σύγχρονης διαχείρισης αξιολογήσεων (reviews) από όλους τους Online Tourism Operators (OTA). m m m m
Το Revenue Management είναι πολυπαραγοντικό παραμετρικό πρόγραμμα καθορισμού τιμής διάθεσης δωματίου, το οποίο αξιοποιεί πληροφορίες από το PMS και από άλλες πηγές. m m m m
Το Business Intelligence είναι λογισμικό συλλογής ανάλυσης και διάθεσης πληροφορίας στην επιθυμητή μορφή (π.χ. στατιστικά). m m m m
Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι πρόγραμμα για τη βέλτιστη διαχείριση διαθέσιμων πόρων μέσω μίας βάσης δεδομένων για διευκόλυνση ροής πληροφοριών με βασικές ενότητες τα Οικονομικά/Λογιστική, τη Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση παραγγελιών, τη διαχείριση των Ανθρώπινων πόρων, τη διαχείριση έργου και πελατειακών σχέσεων). m m m m
Το CRM (Customer Relation Management-  Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) είναι πρόγραμμα σύγχρονης διαχείρισης των πωλήσεων, του  μάρκετινγκ, της εξυπηρέτηση πελατών και της τεχνική υποστήριξη m m m m

Πώς θα αξιολογούσατε, κατά σειρά προτεραιότητας, την αναγκαιότητα επένδυσης για την εγκατάσταση ή αναβάθμιση των παρακάτω πληροφοριακών συστημάτων στην επιχείρησή σας:

(1=το πιο σημαντικό, 7=το λιγότερο σημαντικό, Διαφορετικό βαθμό σε κάθε επιλογή)

 • PMS
 • Channel Manager
 • Booking Engine
 • Reputation Management
 • Revenue Management
 • Business Intelligence
 • ERP

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΤΝ, Artificial Intelligence, AI)

Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την εξέλιξη του ξενοδοχείου σας; (Περιβαλλοντικοί παράγοντες)

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Ουδέτερη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα Δεν γνωρίζω
Το ρυθμιστικό και νομικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για την υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) m m m m m m
Το ξενοδοχείο μας αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό m m m m m m
Η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ξενοδοχείο μας m m m m m m
Οι πελάτες μας είναι όλο και πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία m m m m m m
Οι πελάτες μας έχουν υψηλές προσδοκίες για εξατομικευμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση m m m m m m

Χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο σας τεχνολογίες που ενσωματώνουν ή βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ);

  Ναι Είναι στα σχέδια μας Όχι Δεν γνωρίζω
ChatBot (εφαρμογές για αυτοματοποιημένη ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων) m m m m
Εικονικός βοηθός (π.χ. Apple Siri, Amazon Alexa) m m m m
Επικύρωση διαβατηρίου (check-in επισκεπτών) m m m m
Συστήματα αναγνώρισης προσώπου (check-in επισκεπτών) m m m m
Προφίλ πελατών (δημιουργία ενιαίου προφίλ πελατών) m m m m
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών για τους πελάτες (εξατομικευμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστάσεις, εφαρμογή για επισκέπτες) m m m m
Αυτόματη δημιουργία και επικύρωση μενού (κόστος τροποποίησης μενού, εξορθολογισμός της συνήθους διαδικασίας επικύρωσης) m m m m
Συλλογή και ανάλυση αποβλήτων (διαχείριση αποβλήτων) m m m m
Διαχείριση εσόδων σε πραγματικό χρόνο (δυναμική τιμολόγηση) m m m m
Προγνωστικές αναλύσεις (π.χ. ποσοστό πληρότητας, κερδοφορία ενός ξενοδοχείου) m m m m
Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού m m m m
Ανάλυση και ανατροφοδότηση των διαδικτυακών κριτικών των πελατών. m m m m
Αυτοματοποίηση των απαντήσεων στα σχόλια των πελατών. m m m m
ChatGPT, Bard ή άλλες υπηρεσίες παραγωγής περιεχομένου: (Email, Website) m m m m
Δημιουργία εικόνων περιεχομένου (π.χ. Midjourney, DALL.E2) m m m m
Αυτοματοποίηση του ξενοδοχείου ή μεμονωμένων δωματίων του ξενοδοχείου (π.χ. Andivi) και ρομποτική (π.χ. ρομπότ Pepper). m m m m
Συστήματα υποστήριξης για την ανάπτυξη προϊόντων, επικοινωνία (π.χ. ReGuest) m m m m

Εάν χρησιμοποιείτε ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνολογίες ή εργαλεία που βασίζονται στην ΤΝ, παρακαλούμε αναφέρετε:

………………………………

Ποια είναι τα οφέλη που παρατηρήθηκαν ή αποκόμισαν τα ξενοδοχεία που υιοθέτησαν αυτές τις τεχνολογίες (ΤΝ); (αφορά σε ξενοδοχεία που ήδη εφαρμόζουν τεχνολογίες ΤΝ)

(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

  Βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα Βελτιωμένη εμπειρία χρήστη Αυξημένος κύκλος εργασιών Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα Μείωση κόστους Άλλα Δεν βλέπω κανένα όφελος Δεν γνωρίζω
ChatBot (εφαρμογές για αυτοματοποιημένη ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων) o o o o o o o o
Εικονικός βοηθός (π.χ. Apple Siri, Amazon Alexa) o o o o o o o o
Επικύρωση διαβατηρίου (check-in επισκεπτών) o o o o o o o o
Συστήματα αναγνώρισης προσώπου (check-in επισκεπτών) o o o o o o o o
Προφίλ πελατών (δημιουργία ενιαίου προφίλ πελατών) o o o o o o o o
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών για τους πελάτες (εξατομικευμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστάσεις, εφαρμογή για επισκέπτες) o o o o o o o o
Αυτόματη δημιουργία και επικύρωση μενού (κόστος τροποποίησης μενού, εξορθολογισμός της συνήθους διαδικασίας επικύρωσης) o o o o o o o o
Συλλογή και ανάλυση αποβλήτων (διαχείριση αποβλήτων) o o o o o o o o
Διαχείριση εσόδων σε πραγματικό χρόνο (δυναμική τιμολόγηση) o o o o o o o o
Προγνωστικές αναλύσεις (π.χ. ποσοστό πληρότητας, κερδοφορία ενός ξενοδοχείου) o o o o o o o o
Οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού o o o o o o o o
Ανάλυση και ανατροφοδότηση των διαδικτυακών κριτικών των πελατών. o o o o o o o o
Αυτοματοποίηση των απαντήσεων στα σχόλια των πελατών. o o o o o o o o
ChatGPT, Bard ή άλλες υπηρεσίες παραγωγής περιεχομένου: (Email, Website) o o o o o o o o
Δημιουργία εικόνων περιεχομένου (π.χ. Midjourney, DALL.E2) o o o o o o o o
Αυτοματοποίηση του ξενοδοχείου ή μεμονωμένων δωματίων του ξενοδοχείου (π.χ. Andivi) και ρομποτική (π.χ. ρομπότ Pepper). o o o o o o o o
Συστήματα υποστήριξης για την ανάπτυξη προϊόντων, επικοινωνία (π.χ. ReGuest) o o o o o o o o

Αποκομίσατε και κάποια άλλα οφέλη (που δεν περιλαμβάνονται παραπάνω;

Παρακαλούμε αναφέρετε:

…………………………………………………..

Ποιες συγκεκριμένες προκλήσεις ή εμπόδια αντιμετωπίσατε κατά την ενσωμάτωση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του ξενοδοχείου σας, εάν τις έχετε ήδη υιοθετήσει;

Εάν δεν έχετε ακόμη υιοθετήσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ποια πιθανά εμπόδια αντιλαμβάνεστε;

(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

o Υψηλό κόστος εγκατάστασης
o Έλλειψη ποιοτικών δεδομένων
o Συμβατότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης με το πληροφοριακό μας σύστημα
o Υψηλή τεχνική πολυπλοκότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
o Δυσκολία ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις υπάρχουσες διαδικασίες
o Ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών ΤΝ
o Έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων για τη χρήση της ΤΝ
o Αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή
o Καμία υποστήριξη από τη διοίκηση
o Η στρατηγική επικεντρώνεται στην παραδοσιακή εμπειρία του πελάτη.
o Ελλιπής γνώση των λύσεων τεχνητής νοημοσύνης που διατίθενται στην αγορά
o Έλλειψη κατανόησης της τεχνητής νοημοσύνης γενικά
o Έλλειψη κατανόησης των πλεονεκτημάτων της ΤΝ
o Αβέβαιη απόδοση της επένδυσης (ROI)
o Έλλειψη κατάλληλων και προσιτών “έτοιμων” προϊόντων
o Ελαττωματικά και ανώριμα προϊόντα
o Ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων των πελατών
o Αυστηροί κανονισμοί προστασίας δεδομένων και απορρήτου
o Άλλες προκλήσεις ή εμπόδια:
  Αναφέρετε

Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πιο χρήσιμη για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις;

(Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

o Χρηματοοικονομικά
o Ανθρώπινοι πόροι
o Κρατήσεις
o Διαχείριση πελατειακών σχέσεων (π.χ. κατάρτιση προφίλ πελατών, εξατομικευμένη   παροχή υπηρεσιών στους πελάτες)
o Εξατομίκευση της εμπειρίας του πελάτη
o Διαχείριση προληπτικής συντήρησης
o Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των  λειτουργικών διαδικασιών
o Μάρκετινγκ (παραγωγή περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα, ιστότοπο κ.λπ.)
o Κουζίνα (παραγωγή ιδεών για το μενού, δημιουργία και επικύρωση των μενού)
o Κουζίνα (μέτρηση και παρακολούθηση των αποβλήτων τροφίμων)
o Άλλο
  Αναφέρετε

Έχετε κάποια γενικά σχόλια σχετικά με  τις τεχνολογίες  τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο της φιλοξενίας;

 Αναφέρετε: ………………………….

Tagged

1 σχόλιο στο “Παραδόθηκε η έρευνα του ΙΤΕΠ για την τεχνητή νοημοσύνη στην HOTREC – ΞΕΕ | Ποια είναι τα πεδία – ερωτήσεις

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *