money tourism copyright photo
©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΞ: Απλήρωτα ακόμη τα ξενοδοχεία Covid !!! | Και άλλες οφειλές από το Δημόσιο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Και νέα επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών με κοινοποίηση στο υπουργείο Τουρισμού, απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), καθώς τα “ξενοδοχεία Covid”, εξακολουθούν και είναι απλήρωτα

ksd copyright
money tourism copyright photo

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, είχε δεσμευθεί ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα είχαν εξοφληθεί τα ξενοδοχεία που φιλοξένησαν κρούσματα Covid και καραντίνας, ενώ υπάρχουν και άλλες οφειλές του κράτους προς τα ξενοδοχεία, που τώρα δίνονται διαβεβαιώσεις ότι θα εξοφληθούν έως τα τέλη του έτους.

Στην επιστολή προς τον υφυπουρό Βεσυρόπουλο, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της ΠΟΞ κ.κ. Τάσιος και Τσακαλάκης, υπογραμμίζουν ότι λόγω καθυστερήσεων του υπουργείου Οικονομικών στην ενημέρωση των κατά τόπους ΔΟΥ, δεν προχωρά η πληρωμή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με βάση την ψηφισθείσα ρύθμιση που προβλέπει την μη αφαίρεση από τα προς καταβολή ποσά των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών για ΕΝΦΙΑ, κ.λπ..

Η επιστολή

Η επιστολή της ΠΟΞ έχει ως εξής:

“Προς
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών

Κοινοποίηση
κ. Χάρη Θεοχάρη
Υπουργό Τουρισμού

κ. Μάνο Κόνσολα

Υφυπουργό Τουρισμού

κ. Γιώργο Πιτσιλή

Διοικητή της ΑΑΔΕ

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Τα ξενοδοχεία που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών για την διαμονή των τουριστών που ήταν κρούσματα του COVID -19 επιτέλεσαν δημόσιο έργο.

Κατά τη διαδικασία πληρωμής τους από το Υπουργείο Τουρισμού αφαιρούντο:

α. τα υπόλοιπα ενεργών ρυθμίσεών τους προς το Δημόσιο,
β. τα υπόλοιπα των ενεργών ρυθμίσεων τους προς τον ΕΦΚΑ,
γ. όλος ο ΕΝΦΙΑ (που μπορεί να πληρωθεί σε 6 δόσεις) και
δ. όλος ο φόρος εισοδήματος (που ομοίως πληρώνεται σε 6 δόσεις).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία, που δεν είχαν έσοδα από άλλη πηγή, να μην είναι σε θέση να πληρώσουν τους μισθούς του προσωπικού τους και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές τους.

Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε με το άρθρο 36 του ν.4753/2020 πως «Τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 και καταβάλλονται δυνάμει της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού (Β’ 2270), και τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής».

Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από μέλη μας, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. και στο TAXIS NET, προκειμένου να μπορούν οι αρμόδιες ΔΟΥ να «βλέπουν» πως οι συγκεκριμένες πληρωμές αφορούν τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία και τη συγκεκριμένη αιτία, ώστε να μην προβαίνουν σε συμψηφισμό με οφειλές.

ksd ΠΟΞ
adv

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι πως τα ξενοδοχεία αυτά δεν έχουν μέχρι σήμερα πληρωθεί…

Οι  ανωτέρω επιχειρήσεις έκαναν τεράστια προσπάθεια να προσφέρουν με ασφάλεια τουριστικές υπηρεσίες στους  φιλοξενούμενούς τους που είχαν την ατυχία να νοσήσουν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των υπόλοιπων επιχειρήσεων και των προορισμών.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε μέχρι τέλη του έτους να μπορέσουν να έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω πληρωμές, καθώς από τα χρήματα αυτά περιμένουν να κάνουν Χριστούγεννα όχι μόνο τα μέλη μας, αλλά και οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γρηγόρης Τάσιος                                                                   Μανώλης Τσακαλάκης

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                        Γενικός Γραμματέας”.

Και άλλες οφειλές

Πέραν αυτών όμως, υπάρχουν και άλλες οφειλές προς τα ξενοδοχεία, που η κυβέρνηση έχει μεταθέσει την εξόφλησή τους μέχρι τα τέλη του 2020.

Πιο αναλυτικά :

  • δεν έχει καταβληθεί στα ξενοδοχεία που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση ανοιχτά μετά την απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση της κυβέρνησης τον Μάρτιο, η ειδική αποζημίωση που προβλέφθηκε στην σχετική νομοθετική ρύθμιση. Πρόκειται για 72 ξενοδοχεία που παρέμειναν ανοιχτά, ένα σε κάθε πρωτεύουα νομού και μείζονα περιφερειακή ενότητα , αλλά και 268 ακόμη ξενοδοχεία που παρέμειναν ανοιχτά με απόφαση του υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, σύμφωνα με την παρ. 4 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), για την στέγαση (α) προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, (β) πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού, (γ) προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, (δ) προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών, (ε) προσφύγων ή αιτούντων άσυλο, (στ) φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγά- ζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, (ζ) εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά καταλύματα για τον σκοπό αυτό. Τα ξενοδοχεία αυτά περιμένουν να λάβουν την αποζημίωση που αποτελεί ποσοστό της μείωσης τζίρου που είχαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019.
  • δεν έχει γίνει ακόμη η εξόφληση του προγράμματος  “Τουρισμός για Όλους” 2020 – 2021.
Σημειώνεται ότι εκτός αναστολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων είναι τα ξενοδοχεία, επειδή δεν κλείνουν με κυβερνητική εντολή, αν και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω των περιορισμών.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *