ksd copyright
Ο κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος | ©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δεν πουλάει η ALDEMAR !!!| Οργίλη απάντηση με εξώδικο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Με αυστηρό εξώδικο απάντησε σήμερα η ALDEMAR σε χθεσινό δημοσίευμα ιστοσελίδας, με τίτλο “Πωλητήριο στα ξενοδοχεία του ομίλου Αγγελόπουλου”.

money tourism photo
Ο κ. Νίκος Αγγελόπουλος, ιδρυτής του ομίλου ALDEMAR | money tourism photo

Μάλιστα στο εξώδικο αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Οὐδεμία συζήτηση διεξάγεται μεταξύ ἡμῶν καὶ ὁποιουδήποτε ἐπενδυτικοῦ κεφαλαίου, ἑταιρείας ἤ ἄλλης ἐπιχειρηματικῆς ὀντότητας εἴτε τῆς ἠμεδαπῆς εἴτε τῆς ἀλλοδαπῆς, μὲ ἀντικείμενο τὴν πώληση ὁποιασδήποτε μονάδας τοῦ ὁμίλου μας, δοθέντος ὅτι, οὔτε σχεδιάζουμε οὔτε σκοπεύουμε νὰ πωλήσουμε ὁ,τιδήποτε. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ, τόσο ἁπλὰ καὶ κατηγορηματικά’.

Σε δήλωσή του στο money-tourism.gr, ο διευθύνων σύμβουλος της ALDEMAR κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος ανέφερε: “Η εταιρία μας από το 2012, έως το 2018 έχει επενδύσει σε ανακαινίσεις των μονάδων μας το ποσό των 40 εκατ. €. Πέρυσι, για τη εφετινή σαιζόν επενδύσαμε περί τα 4,5 εκατ. €, ενώ και φέτος, έχουμε προγραμματίσει αντίστοιχο επενδυτικό πρόγραμμα ανακαινίσεων”, απαντώντας στις αιτιάσεις του δημοσιεύματος, ότι “…οι μονάδες του ομίλου απαιτούν εκτενέστατο πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης τη χρηματοδότηση του οποίου ο όμιλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει από τράπεζες ή ίδια κεφάλαια”.

Το εξώδικο

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ καὶ ΔΗΛΩΣΗ
Τῆς ἀνώνυμης ἑταιρείας μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΑΛΝΤΕΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καὶ τὸν διακριτικό τίτλο «ΑΛΝΤΕΜΑΡ Α.Ξ.Τ.Ε.», (μὲ ἀρ. Γ.Ε.ΜΗ. 00000000000 καὶ ΑΦΜ 000000), ἡ ὁποία ἑδρεύει στὸν Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης καὶ
ἐκπροσωπεῖται νόμιμα

aldemar
money tourism photo

Π ρ ὸ ς

Τὴν ἰδιωτική κεφαλαιουχική ἑταιρεία μὲ τὴν ἐπωνυμία ««Monocle Media Lab – Mononews IKE» ἡ ὁποία ἑδρεύει στὸν Δῆμο Ἀθηναίων ἐπὶ τῆς ΧΧΧΧΧΧΧΧ ἔχει ἀρ. ΓΕΜΗ 000000000 καὶ ΑΦΜ 00000000, καὶ ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖται νόμιμα,
Τὸν Γ. Δημητρομανωλάκη μὲ ΑΦΜ 00000000, κάτοικο ΧΧΧΧΧΧΧΧ, ὁδός , ἀρ., διαχειριστήν τῆς ἄνω ΙΚΕ καὶ Ἐκδότη τοῦ ἐνημερωτικοῦ/δημοσιογραφικοῦ ἱστότοπου ἰδιοκτησίας τῆς
ἄνω ΙΚΕ μὲ τὸ τίτλο mononews.gr, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ ὡς ἐκ τούτου τὴν ἐπαγγελματική του ἐγκατάσταση στὰ γραφεῖα αὐτῆς ἐπὶ τῆς ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
(1) Μὲ ἔκπληξη καὶ ἀγανάκτηση διαπιστώσαμε ὅτι σήμερα 3-7-2019 καὶ περὶ ὥρα 11:45 στὸν σελίδα https://www.mononews.gr/business/politirio-sta-xenodochia-touomilou-angelopoulou, τοῦ ἐνημερωτικοῦ ἱστότοπου ἰδιοκτησίας τῆς πρώτης ἐξ ὑμῶν mononews.gr ὁ συνεργάτης σας Δημήτριος Κατακουζηνός, ἐν πλήρει ἐπιγνώσει τῆς ἀναληθείας ἔχει δημοσιεύσει ὑπό τὸν δυσφημιστικό τίτλο «Πωλητήριο στα ξενοδοχεία του ομίλου Αγγελόπουλου», σωρεία ἀναληθῶν εἰς βάρος μας εἰδήσεων, ποὺ ἐκθέτουν σὲ κίνδυνο τὴν πίστη, τὴν ἀσκούμενη παρ’ ἡμῶν ἐπιχείρηση καὶ τὶς προοπτικές μας εἰς τὸ μέλλον καὶ μᾶς προκαλοῦν ἀντίθετα πρὸς τὰ χρηστά ἤθη πέραν τῆς ὑλικῆς ζημίας καὶ τεράστια ἠθική βλάβη.
(2) Συγκεκριμένα εἶναι ἀπολύτως ψευδῆ τ’ ἀναφερόμενα ὅτι:
α) τάχα «Σε συζητήσεις με ξένα επενδυτικά κεφάλαια για την ενδεχόμενη πώληση των ξενοδοχείων της φέρεται να βρίσκεται η Aldemar, συμφερόντων του ομίλου Ν. Αγγελόπουλου. Ειδικότερα, εξετάζεται η πώληση μέρους ή του συνόλου των οκτώ μεγάλων τουριστικών συγκροτημάτων που ελέγχει η Aldemar.»,
β) δῆθεν «..Το πωλητήριο έχει αναρτηθεί τόσο λόγω της εκτιμώμενης θετικής συγκυρίας για την εκποίηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μονάδες του ομίλου απαιτούν εκτενέστατο πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης τη χρηματοδότηση του οποίου ο όμιλος δεν μπορεί να εξασφαλίσει από τράπεζες ή ίδια κεφάλαια…»
(3) Ἀντιθέτως ὅμως πρὸς τὰ ἀνωτέρω ψευδῆ καὶ δυσφημιστικά ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἑξῆς:
(4) α) Οὐδεμία συζήτηση διεξάγεται μεταξύ ἡμῶν καὶ ὁποιουδήποτε ἐπενδυτικοῦ κεφαλαίου, ἑταιρείας ἤ ἄλλης ἐπιχειρηματικῆς ὀντότητας εἴτε τῆς ἠμεδαπῆς εἴτε τῆς ἀλλοδαπῆς, μὲ ἀντικείμενο τὴν πώληση ὁποιασδήποτε μονάδας τοῦ ὁμίλου μας, δοθέντος ὅτι, οὔτε σχεδιάζουμε οὔτε σκοπεύουμε νὰ πωλήσουμε ὁ,τιδήποτε. ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ, τόσο ἁπλὰ καὶ κατηγορηματικά.
(5) β) οὐδὲν πωλητήριο ἔχει ἀναρτηθεῖ ὁπουδήποτε, ὅπως ἀναληθῶς ἰσχυριστήκατε, κατὰ τρόπον ποὺ ὄχι μόνον, ἀποδεικνύει τὴν ἔνταση τῆς μυθοπλασίας ἀλλὰ ἀποκαλύπτει κυρίως τοὺς σκοπούς αὐτῶν τῶν ἀποκυημάτων νοσηρῆς φαντασίας ποὺ κατατείνουν στὸ νὰ πλήξουν τὴν πίστη μας καὶ τὴν ὑπόστασή μας στὴν τουριστική ἀγορά.
καὶ

Aldemar
Aldemar Royal Mare

(6) γ) Ὁ ὅμιλος μας ὑλοποιεῖ τακτικῶς καὶ διαχρονικῶς ἐκτεταμένο πρόγραμμα ἀνακαινίσεως καὶ ἀναβαθμίσεως τῶν μονάδων μας, ἡ χρηματοδότηση τοῦ ὁποίου καλύπτεται ἐπαρκῶς καὶ ἄνευ δυσχερείας τινός εἴτε ἐξ ἰδίων κεφαλαίων εἴτε διὰ χορηγήσεων ἀπὸ τραπεζικά ἱδρύματα. Οἱ δημοσιευμένες οἰκονομικές καταστάσεις μας παρέχουν πλήρη καὶ καταλυτική ἀπόδειξη περὶ τούτου.
(7) Τὸ ἴδιο ἀνακριβές εἶναι τὸ ἀναγραφόμενο στὴν κατακλείδα τοῦ ἄνω δημοσιεύματος ὅτι καίτοι ἐξυπηρετοῦμε προσηκόντως τὶς ὑποχρεώσεις μας πρὸς τὶς τράπεζες ἡ «…επερχόμενη ανάγκη αναχρηματοδότησής τους πιθανώς να καταστήσει τα βάρη δυσβάσταχτα», δοθέντος ὅτι, τὸ ὕψος τῶν δανειακῶν κεφαλαίων τοῦ ὁμίλου μας βαίνει μειούμενο καὶ συνεπῶς εἶναι προπετής καὶ ἀδικαιολόγητος ὁ ὑπαινιγμός περὶ δυσβάστακτων βαρῶν.
(8) Ἡ ἀνωτέρω ἀλήθεια εἶναι γνωστή εἰς ὑμᾶς, ἐν πάσει δὲ περιπτώσει εὐχερῶς μπορούσατε, ζητώντας πληροφορίες ἀπὸ ἐμᾶς, νὰ ἐπιβεβαιώσετε καὶ ἐλέγξετε, ἄν εἴχατε, πράγματι, σκοπό τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν σας, τιμώντας τὴν ἀποστολή τοῦ τύπου (ἔντυπου ἤ ἠλεκτρονικοῦ) καὶ τὴν δημοσιογραφική δεοντολογία. Προφανῶς, ὅμως, ἄλλα πρυτάνευσαν, ἀφοῦ, κατὰ τρόπο ἀπάδοντα πρὸς τὰ χρηστά ἤθη καταφύγατε εἰς τὴν διάδοση μυθευμάτων εἰς βάρος μας ἐξυπηρετώντας ἄλλους σκοπούς ἄσχετους μὲ τὴν ἐνημέρωση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
(9) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ γιὰ τὴν ἀδικαιολόγητη, ἀντίθετη μὲ τὰ χρηστά ἤθη καὶ ζημιογόνα διάδοση τῶν ὡς ἄνω ἀναληθῶν ἰσχυρισμῶν καὶ τῆς συνεπείᾳ τούτων βαρυτάτης προσβολῆς ποὺ μᾶς προκαλέσατε.
(10) ΣΑΣ ΟΧΛΟΥΜΕ καὶ σᾶς ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ νὰ ἐπανορθώσετε ἀμελητί γνωστοποιώντας στοὺς ἀναγνῶστες σας, στὴν ἴδια θέση τοῦ ἱστοτόπου σας τὰ ἀνωτέρω ἀληθῆ, ἀνακαλώντας παραλλήλως ὅσα ἀναληθῆ καὶ ἀνακριβῆ ἐπισημαίνονται ἀνωτέρω καὶ
(11) ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ὅτι ἐπιφυλλασσόμεθα ρητῶς παντός νομίμου δικαιώματός μας.
Ἁρμόδιος δικαστικὸς ἐπιμελητής, παραγγέλλεται ὅπως ἐπιδώσει νόμιμα τὴν παρούσα ἀντιγράφοντάς την ὁλόκληρη στὴν συνταχθησόμενη ἔκθεσιν ἐπιδόσεως του, πρὸς (1) τὴν ἰδιωτική κεφαλαιουχική ἑταιρεία μὲ τὴν ἐπωνυμία «Monocle Media Lab – Mononews IKE» ἡ ὁποία ἑδρεύει στὸν Δῆμο Ἀθηναίων ἐπὶ τῆς ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ καὶ ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖται νόμιμα, καὶ (2) τὸν Γεώργιο Δημητρομανωλάκη , διαχειριστήν τῆς ἄνω ΙΚΕ καὶ Ἐκδότη τοῦ ἐνημερωτικοῦ/δημοσιογραφικοῦ ἱστότοπου ἰδιοκτησίας τῆς ἄνω ΙΚΕ μὲ τὸ τίτλο mononews.gr, ὁ ὁποῖος διατηρεῖ ὡς ἐκ τούτου τὴν ἐπαγγελματική του ἐγκατάσταση στὰ γραφεῖα αὐτῆς ἐπὶ τῆς ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, προκειμένου λάβουν αὐτοί γνώση καὶ ἐπέλθουν οἱ νόμιμες συνέπειες.
Πειραιεῦς 3-7-2019
Ὁ πληρεξούσιος δικηγόρος”

Tagged

1 σχόλιο στο “Δεν πουλάει η ALDEMAR !!!| Οργίλη απάντηση με εξώδικο

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *