Ρεκόρ προσλήψεων τον Μάϊο, λόγω Τουρισμού

Ρεκόρ προσλήψεων τον Μάϊο, λόγω Τουρισμού

Μόνο στα καταλύματα έγιναν 65.813 προσλήψεις!!!

0
AQUILA

Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα κατέγραψε τον Μάιο του 2018 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων- αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 108.725 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Το διάστημα Ιανουάριος- Μάιος 2018 καταγράφηκε θετικό ισοζύγιο κατά 264.551 νέες θέσεις εργασίας, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου από το 2001 έως σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαΐου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 308.169, ενώ οι αποχωρήσεις σε 199.444. Από τις 199.444 συνολικά αποχωρήσεις, οι 93.522 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 105.922 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Ως γνωστόν το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που την 01.03.2018 έκλεισε τον πέμπτο χρόνο πλήρους λειτουργίας -είχε ξεκινήσει την 01.03.2013– καταγράφει με ηλεκτρονικό τρόπο τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αποτυπώνοντας, για πρώτη φορά, σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε περιοχή της χώρας κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας, ενώ μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2013 η καταγραφή των στοιχείων αυτών γίνονταν χειρόγραφα. Για τους μήνες και τις περιόδους πριν την πλήρη εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αξιοποιούνται τα σχετικά δεδομένα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία που αφορούν στις ροές προσλήψεων-αποχωρήσεων που κατατέθηκαν με χειρόγραφο τρόπο (εκπρόθεσμες υποβολές – ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων) στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ από 01.05.2018 έως και 31.05.2018.

(σε θέσεις εργασίας) Μάιος  2018

( 1 )

Μάιος      2017

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Ιαν. – Μάιος     2018

(3)

Ιαν. – Μάιος 2017

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 308.169 264.587 43.582 1.076.604 924.321 152.283
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 199.444 175.053 24.391 812.053 709.017 103.036
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 105.922 85.268 20.654 451.892 353.927 97.965
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 93.522 89.785 3.737 360.161 355.090 5.071
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 108.725 89.534 19.191 264.551 215.304 49.247
Τα στοιχεία

Ο Μάιος 2018 είναι ο τέταρτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το ισοζύγιο ροών απασχόλησης του μηνός Μαΐου καταγράφεται πάντα θετικό και επιπλέον η επίδοση του Μαΐου 2018  είναι η υψηλότερη καταγεγραμμένη θετική επίδοση ισοζυγίου μηνός Μαΐου από το 2001 μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα παρουσιάζει την υψηλότερη θετική επίδοση ισοζυγίου ροών απασχόλησης καταγεγραμμένου μήνα (από Ιανουάριο 2001 έως και Μάιο 2018).

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.076.604 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 812.053, εκ των οποίων οι 451.892 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 360.161 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2018 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 264.551 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ         Ε3

(Αναγγελίες Πρόσληψης)

         Ε5 

(Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης)

       Ε6

(Καταγγελίες   Συμβάσεων Αορίστου  Χρόνου)

     Ε7

  (Λήξεις Συμβάσεων  Ορισμένου   Χρόνου)

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

   Ε5+Ε6+Ε7

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  

       Ε3 –       (Ε5+Ε6+Ε7)

Καταλύματα 65.813 6.898 1.289 9.213 17.400 48.413
Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 97.246 39.920 6.804 21.182 67.906 29.340
Λιανικό εμπόριο 22.662 8.594 3.324 2.204 14.122 8.540
Χονδρικό εμπόριο 13.782 5.089 2.476 2.142 9.707 4.075
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 4.592 217 18 1.268 1.503 3.089
           
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 2.023 609 1.058 479 2.146 -123
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 265 379 36 89 504 -239
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 711 533 341 140 1.014 -303
Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 3.542 669 347 2.968 3.984 -442
Εκπαίδευση 5.242 1.299 1.536 10.736 13.571 -8.329

Πρώτος σε «καθαρές» προσλήψεις (προσλήψεις – απολύσεις, αποχωρήσεις), ήταν ο κλάδος των Καταλυμάτων τον Μάϊο, επιβεβαιώνοντας την πολύ μεγάλη συνεισφορά του Τουρισμού στην Απασχόληση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ