Συντονισμός για την τουριστική προβολή…

Με συντονισμένες κινήσεις προχωρούν πολλοί τουριστικοί προορισμοί σε επίπεδο σχεδιασμού της τουριστικής προβολής τους. Συγκεκριμένα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συλλογή και επεξεργασία ερωτηματολογίων που έχουν διοχετευθεί στους τοπικούς τουριστικούς φορείς ώστε να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής. Η εταιρεία συμβούλων τουριστικού μάρκετινγκ MTC GROUP, […]

Δείτε περισσότερα