Τάσος Χωμενίδης, στο προσκήνιο…

Ένας άξιος άνθρωπος, με επιτυχημένη θητεία, τολμηρές παρεμβάσεις και άποψη, επανέρχεται στα κοινά. Ο Τάσος Χωμενίδης, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, συμμετέχει στο νέο διοικητικό συμβούλιο της «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.», το οποίο έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος Γιώργος Παναγιώτου, Οικονομολόγος, Μέλη Δημήτριος Λάμπρου, Τοπογράφος-μηχανικός, Τάσος Χωμενίδης, Δρ. πολιτικός-μηχανικός, Νίκος Στελλάκης, Οικονομολόγος και Θοδωρής Αζάς, […]

Δείτε περισσότερα