Ακτοπλοϊα: Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ο Μ. Σακέλλης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Τον κώδωνα του κινδύνου για μια ακόμη φορά για την Ακτοπλοϊα, έκρουσε ο Μιχάλης Σακέλλης σε ομιλία του στο 2ο Ναυτιλιακό Συνέδριο, υπογραμμίζοντας «ότι το 2010 οι ζημιές των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεω, ανήλθαν σε 254 εκατ. έναντι 72 το 2009 δηλαδή παρουσίασαν αύξηση 252% (υπερδιπλασιάστηκαν) ενώ για το 2011 αναμένεται επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων χωρίς καμμία προοπτική βελτίωσης το 2012».

Και προχώρησε ακόμη παραπέρα σημειώνοντας με νόημα: «Δυστυχώς οι επόμενοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι και είναι βέβαιο ότι θα είναι αντικειμενικά αδύνατη η εκτέλεση των δρομολογίων όπως έχουν προγραμματισθεί».

Επί της ουσίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Bluestar υποστήριξε ότι «Τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε, πρέπει να αποσκοπούν στη δυνατότητα αύξησης των εσόδων των πλοίων και της ταυτόχρονης αύξησης της κίνησης. Τα μέτρα μπορεί να έχουν και την έννοια της προσωρινότητας δηλαδή, να συνδεθούν με το ύψος της τιμής των καυσίμων και θα αποβλέπουν στην μείωση των επιβαρύνσεων, για να καταστεί δυνατή η μερική μείωση της τιμής των εισιτηρίων με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων των εταιρειών. Σαν πρώτο μέτρο πιστεύουμε ότι είναι η κατάργηση του επίναυλου 3% και η μείωση του ΦΠΑ στα επίπεδα αυτού των ξενοδοχείων. Επίσης, πρέπει να μειωθούν δραστικά τα λιμενικά τέλη στο βαθμό που πραγματικά επενδύονται, προς όφελος των επιβατών. Παράλληλα με την μείωση των επιβαρύνσεων των εισιτηρίων, πρέπει να λυθούν άμεσα και θεσμικά προβλήματα για τα οποία από το 2005 έχει εκδοθεί αιτιολογημένη γνώμη από την Ε.Ε.. Τέλος, η υποχρεωτική δεκάμηνη απασχόληση των Ακτοπλοϊκών πλοίων και κυρίως των ταχύπλοων πρέπει επί τέλους να καταργηθεί και να βρεθεί άλλη λύση για την ενίσχυση της απασχόλησης των ναυτικών μας, η οποία πράγματι είναι ενδεδειγμένη».

Και συνέχισε: » Η εκτέλεση δρομολογίων τη χειμερινή περίοδο από ταχύπλοα πλοία ενώ δεν υπάρχει μεταφορικό έργο, είναι καταστρεπτική, αυξάνει το κόστος λειτουργίας των πλοίων άρα και τα εισιτήρια ενώ παρατηρούμε τάσεις διακοπής των δρομολογίων και οριστικής απομάκρυνσής τους, όπως συνέβη το 2011. Άλλα θέματα είναι η προστασία των εταιρειών από μονοπωλιακές συμπεριφορές προμηθευτών, η κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων και υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις εταιρείες και τέλος η αναδιοργάνωση των λεγόμενων άγονων γραμμών και ο επαναϋπολογισμός των μισθωμάτων με βάση τη ρήτρα καυσίμων που ήδη ισχύει στις πολυετείς συμβάσεις. Για όλα αυτά τα σοβαρά θέματα θα έπρεπε ήδη να έχουν βρεθεί λύσεις γιατί οι Θαλάσσιες συγκοινωνίες μας δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται με τη λογική των μνημονίων. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν, πολύ δε περισσότερο να διακοπούν. Δεν είναι δυνατόν να μη προασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουμε τα νησιά μας σε μαρασμό και τέλος δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας».

Και βκατέληξε λέγοντας: «Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τουρισμός μας αποτελεί το 15,8% του ΑΕΠ συνεισφέροντας 35 δις και απασχολεί 770.000 εργαζόμενους δηλαδή το 18,5% της συνολικής απασχόλησης. Οι συνέπειες της υποβάθμισης της σημασίας της επιβατηγού ναυτιλίας και των πολλών λαθών που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία, είναι αναπόφευκτες, και κάνουμε έκκληση προς τα αρμόδια υπουργεία και τον πρωθυπουργό, έστω και την τελευταία αυτή στιγμή, να δρομολογήσουν λύσεις για τα προβλήματα της επιβατηγού ναυτιλίας, για να περιορίσουμε τις συνέπειες τις κρίσης που είναι ήδη μπροστά μας».

Το θέμα είναι υπάρχει κανείς πρόθυμος να ακούσει;