ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ:+58% από Ρωσία και Ουκρανία στο 6μηνο…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η κίνηση προς την χώρα μας από την Ρωσία είναι αυξημένη κατά +59,16 % σε σχέση με το 2010 ενώ από Ουκρανία κατά +50,42%. Σε σύνολο Ρωσίας και Ουκρανίας η κίνηση είναι αυξημένη κατά +58,38% που μεταφράζεται σε 94.489 αφίξεις περισσότερες από το 2010. Μέχρι 30 Ιουνίου 2010 ταξίδευσαν στην Ελλάδα 161.840 άτομα ενώ το ίδιο διάστημα το 2011 έχουν ταξιδεύσει 256.329 άτομα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από ΚΑΚ και τα διαβάζεται ως συνήθως κατ΄αποκλειστικότητα. Αν τα συγκρίνει κανείς με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα διαπιστώνει μια «επιβράδυνση», κυρίως λόγω των γεονότων στην Ελλάδα, όπως εκτιμούν έγκυροι τουριστικοί παράγοντες της ρωσικής αγοράς.

Τα στοιχεία αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2010 ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
%
ΜΟΣΧΑ 125.874 204.036 78.162 +62,09%
ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ 4.113 8.754 4.641 +112,83 %
ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17.471 21.905 4.434 +25,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΡΩΣΙΑΣ 147.458 234.695 87.237 +59,16%
ΚΙΕΒΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 14.382 21.634 7.252 +50,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΡΩΣΙΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 161.840 256.329 94.489 +58,38%