Σε περαιτέρω σύσφιξη οι ελληνορωσικές, τουριστικές σχέσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε μία προσπάθεια περαιτέρω σύσφιξης των ελληνορωσικών, τουριστικών σχέσεων, στην υπογραφή πρωτοκόλλου της 2ης Μεικτής Eλληνορωσικής Επιτροπής Τουρισμού, προχώρησαν ο γενικός γραμματέας Τουρισμού, κ. Γιώργος Πουσσαίος και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού του υπουργείου Τουρισμού Αθλητισμού και Νεολαίας της Ρωσίας, κ. Evgeny Pisarevskiy, χθες, στη Μόσχα.

Το πρωτόκολλο προβλέπει: …

— Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας.
— Συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων, και της αμοιβαίας τουριστικής προβολής όπως και της τουριστικής εκπαίδευσης
— Ενθάρρυνση της απευθείας συνεργασίας μεταξύ των Οργανισμών Τουρισμού Ελλάδας και Ρωσίας καθώς και των ενώσεων των τουριστικών πρακτόρων.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ. Πουσσαίος συναντήθηκε με τον κ. Antoufeef, πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού της πόλης της Μόσχας, με τον oποίο συζήτησαν θέματα που αφορούν στη συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα των ειδικών μορφών τουρισμού και στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων.