vouli

Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό στο πολυνομοσχέδιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σειρά ρυθμίσεων και για τον Τουρισμό, περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, με αντικείμενο την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και την απλοποίηση στη διοίκηση των επιχειρήσεων, που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο και τη σταδιακή ενοποίηση των αναγκαίων όρων και διαδικασιών για την έναρξη της λειτουργίας τους και έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότητας.

Από την πλευρά του ο τομεάρχης Τουρισμού της ΝΔ Μάνος Κόνσολας, εκφράζει την αντίθεσή του, εστιάζοντας στο θέμα της “κατάργησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, έχοντας να παρουσιάσει μηδενικά αποτελέσματα στο ζήτημα των ελέγχων στα παράνομα τουριστικά καταλύματα και χωρίς ακόμα να υπάρχουν οι υποδομές για να λειτουργήσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων”.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση προβλέπει :
α) την κατάργηση αδειοδοτικών προϋποθέσεων που επιβαρύνουν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες με υψηλό διοικητικό κόστος και γραφειοκρατία
β) την εισαγωγή βασικών μεταρρυθμιστικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης και λείπουν από την υφιστάμενη νομοθεσία
γ) την πρόβλεψη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σαφώς προσδιορισμένες λειτουργίες που θα μειώσει το διοικητικό κόστος και θα βελτιώσει το συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με ελεγκτικά καθήκοντα
δ) την δημιουργία τελικά ενός απλού, σαφούς, σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Το νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται, διαρθρώνεται επί τη βάσει δύο πυλώνων ήτοι,
α) την αξιολόγηση του κινδύνου που δύναται να επέλθει από την άσκηση των δραστηριοτήτων σε πτυχές του δημοσίου συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και
β) την εισαγωγή ενός συγχρόνου εργαλείου δημόσιας διοίκησης, του εργαλείου της γνωστοποίησης, για την απλοποίηση των διατυπώσεων άσκησης των δραστηριοτήτων εκείνων που αξιολογείται εμπεριστατωμένα με βάση επιστημονικά δεδομένα και διδάγματα της κοινής πείρας ότι ενέχουν χαμηλό κίνδυνο προσβολής του δημοσίου συμφέροντος.
Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτο στάδιο προσδιορίζεται κατά πόσο από την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας τίθεται σε κίνδυνο συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον. Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζεται η έκταση του κινδύνου από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για το συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον. Στο τρίτο στάδιο προσδιορίζεται ποιο είναι το μέτρο και το είδος της παρέμβασης που θα άρει αποτελεσματικά αυτόν τον κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον χωρίς να υπερβεί το σκοπό για το οποίο λαμβάνεται το μέτρο. Μέσω αυτής της πορείας και της τυποποιημένης προσέγγισης, καθίσταται πιο αποτελεσματική η στάθμιση ανάμεσα στην ελευθερία άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας και στη προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  προβλέπεται:
-Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης με βεβαίωση από αρμόδια δημοτική Υπηρεσία -Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με “Γνωστοποίηση”, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης
-Κατάργηση της άδειας για μουσική και αντικατάσταση από γνωστοποίηση.
-Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Για τα Τουριστικά Καταλύματα προβλέπεται ότι:
-Μέχρι 30/09/2017 χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών και από 01/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς “γνωστοποίησης”.
-Υπαγωγή της “άδειας” λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της “γνωστοποίησης” (μόνο ηλεκτρονικά).
-Μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο – αντικατάσταση με αποδεικτικό, Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.
-Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση.

Δήλωση Κόνσολα

Ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σχετικά με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται για τα τουριστικά καταλύματα στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κυβέρνηση, αιφνιδιαστικά, χθες το βράδυ, κατέθεσε νομοσχέδιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τα τουριστικά καταλύματα.

Προχωρεί στην κατάργηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων, έχοντας να παρουσιάσει μηδενικά αποτελέσματα στο ζήτημα των ελέγχων στα παράνομα τουριστικά καταλύματα και χωρίς ακόμα να υπάρχουν οι υποδομές για να λειτουργήσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων.

Εάν η Κυβέρνηση ήθελε να στηρίξει τις επιχειρήσεις αυτές, θα βελτίωνε, ουσιαστικά, το θεσμικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει. Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος 4276/2014 απλοποιούσε τη διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα τουριστικά καταλύματα, αλλά, ταυτόχρονα, έθετε και ασφαλιστικές δικλείδες για να προστατεύσει τους νόμιμους επιχειρηματίες από τα παράνομα τουριστικά καταλύματα.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όμως, είναι αυτή που έχει επιφέρει τρία καίρια πλήγματα σε αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις:

1ον: Προχώρησε σε αύξηση του Φ.Π.Α. αλλά και στην επιβολή τέλους διανυκτέρευσης.

2ον: Κατήργησε τις διατάξεις για την ένταξη των ενοικιαζομένων δωματίων στα ειδικά κτίρια και στον μειωμένο συντελεστή φορολόγησης για τον ΕΝΦΙΑ, επιβαρύνοντάς τους υπέρμετρα.

3ον: Απέκλεισε, με φωτογραφικές διατάξεις, το 80% των ενοικιαζομένων δωματίων και διαμερισμάτων από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους».

Δείτε το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *