Σε κοινή ρότα Ακτοπλοϊα – Κρουαζιέρα!!!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κοινή ρότα φαίνεται να χαράζουν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), αφού αυτά που τους ενώνουν είναι πάρα πολλά και αυτά που τους χώριζαν και ελάχιστα ήταν και δεν υφίστανται πλέον… 
Μάλιστα πρόσφατα έγινε συνάντηση των Προεδρείων των δύο φορέων και εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα και επιβεβαιώθηκαν οι άριστες και φιλικές σχέσεις των μελών και ο σεβασμός των δραστηριοτήτων του κάθε συλλογικού Οργάνου. 
Με γνώμονα τα γενικότερα συμφέροντα των κλάδων, συμφωνήθηκε η έναρξη συνεργασίας ΕΕΚΦΝ και ΣΕΕΝ με κοινές συνεδριάσεις των ΔΣ εφ’ όσων ήθελε κριθεί σκόπιμο.
Μάλλον σύντομα θα έχουμε νέα αφού Θεόδωρος Κόντες και Μιχάλης Σακέλλης αντιλαμβάνονται πλήρως τις δυσκολίες των καιρών και την ανάγκη συνένωσης των δυνάμεων.