Σειρά συναντήσεων της γ.γ. Τουρισμού Ο. Αναστασοπούλου, με φορείς του Τουρισμού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Σειρά συναντήσεων είχε η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου, με φορείς του Τουρισμού, στο πλαίσιο της ενημέρωσής της.

Πιο συγκεκριμένα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (FedHATTA), κ. Λύσανδρο Τσιλίδη, όπως και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Εν Ελλάδι τουριστικών γραφείων (HATTA), κ. Νικόλαο Κελαϊδίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η συμβολή τόσο της FedHATTA, όσο και της HATTA στην προαγωγή του ελληνικού τουρισμού και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, όπως και ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η κα. Αναστασοπούλου επισήμανε την αποδοτική συνεργασία με τις FedHATTA και ΗΑΤΤΑ για το σύνολο των θεμάτων του τουρισμού, την τουριστική προβολή της χώρας ως δωδεκάμηνου τουριστικού προορισμού, όπως και τη διαμόρφωση στρατηγικής για ενίσχυση μεριδίου σε αγορές-στόχους εκτός Ε.Ε.

Αντιστοίχως, οι κ.κ. Τσιλίδης και Κελαϊδίτης, αναφέρθηκαν στην ανάγκη βελτίωσης της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών γραφείων, για ένα βιώσιμο τουριστικό οικοσύστημα, όπως και στην ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των FedHATTA και ΗATTA με στόχο την ενδυνάμωση των επαφών της με πολλές τουριστικές αγορές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής.

Η γενική γραμματέας, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνει την πορεία της επίλυσης κάποιων ζητημάτων λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τα θέματα που απασχολούν τον εν λόγω κλάδο.

Με τον HAPCO

Η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, είχε ακόμη συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με την πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων – HAPCO & DES (Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destinations Events Specialists) Ειρήνη Τόλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν οι βάσεις για τη διαρκή ενίσχυση του συνεδριακού τουριστικού προϊόντος, όπως και την ανάδειξη της συμβολής του επαγγελματικού και συνεδριακού τουρισμού στην ανάπτυξη της χώρας, καθώς αποτελεί πηγή εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους για το κράτος και τις τοπικές αρχές, ενισχύει την απασχόληση και διαφημίζει τον τόπο μας διεθνώς.

Η κα. Αναστασοπούλου επισήμανε ότι ο συνεδριακός τουρισμός διαθέτει πολλά περιθώρια ακόμα ανάπτυξης και συνεισφοράς στην εθνική οικονομία, ενώ τόνισε ότι το υπουργείο στοχεύει να συμβάλλει αποτελεσματικά στη βέλτιστη οργάνωση και απελευθέρωση των προοπτικών του.

Αντιστοίχως η Πρόεδρος του HAPCO & DES αναφέρθηκε κυρίως στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμότητα του εποικοδομητικού διαλόγου με την ελληνική Πολιτεία για τη συνδιαμόρφωση ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη της MICE αγοράς (Meetings, Incentives, Congresses, Events), όσο και την ρύθμιση των χορηγιών και των επιχορηγήσεων στον συνεδριακό τουρισμό.

Η Γενική Γραμματέας, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου διαβεβαίωσε την Πρόεδρο του HAPCO & DES ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλυθούν τα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Και με το ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Ακόμη η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης, Δρ. Μιχάλη Χρηστάκη, καθώς και το τακτικό μέλος της Π.Ε.Γ.Γ.Τ.Α. «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Ιωάννη Μπόγδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΤΑ) στην τουριστική ανάπτυξη όπως και η μεγιστοποίηση από τους τοπικούς φορείς των ωφελειών της τουριστικής δραστηριότητας. Παράλληλα διατυπώθηκαν οι μοναδικές ευκαιρίες από τις πιθανές συνέργειες των δήμων με τις τοπικές ενώσεις των τουριστικών επιχειρηματιών, τα επιμελητήρια και τους φορείς επιχειρήσεων που εκπροσωπούν δραστηριότητες συμπληρωματικές/υποστηρικτικές του τουρισμού.

Η κα. Αναστασοπούλου επισήμανε ότι καθώς η ΤΑ εμπλέκεται στη διαδικασία της τουριστικής εμπειρίας τόσο σε επίπεδο υποδομών (πρόσβασης, καθαριότητας, ασφάλειας και πληροφόρησης), όσο και στην προβολή του τουριστικού προϊόντος, είναι αναγκαία η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ΤΑ, των επιχειρήσεων και της Πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο για την από κοινού χάραξη και υλοποίηση μιας πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης.

Αντιστοίχως, οι κ.κ. Χρηστάκης και Μπόγδης, αναφέρθηκαν κυρίως στα οφέλη μια τέτοιας συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρησιμότητα του εποικοδομητικού διαλόγου με την ελληνική Πολιτεία με σκοπό την αειφορία του τουριστικού προορισμού.

Η Γενική Γραμματέας, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος της ΤΑ στη λειτουργία της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας.

Τέλος, η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, είχε συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων και με τον δήμαρχο Ανωγείων, κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι μοναδικές ευκαιρίες που παρουσιάζει ο ορεινός τουρισμός στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου προώθησης και ανάδειξης των πλούσιων ελληνικών γεωτόπων και ιδιαίτερα του Ψηλορείτη, οι οποίοι αποτυπώνονται στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων υπό την προστασία της UNESCO.

H κα. Αναστασοπούλου επισήμανε ότι ο ορεινός τουρισμός αποτελεί μία μοναδική εθνική ευκαιρία ανάπτυξης, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι για πρώτη φορά, η προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, με σημείο αναφοράς το ορεινό περιβάλλον, περιλαμβάνεται και οριοθετείται πλέον στην εθνική τουριστική στρατηγική.

Αντιστοίχως, ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον διεθνή αγώνα Pierra Creta ο οποίος θα γίνει τη πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου και θα λάβει χώρα στις χιονισμένες βόρειες πλαγιές του Ψηλορείτη με τη συμμετοχή πολλών αθλητών από όλο τον κόσμο, υπογραμμίζοντας τα πολλά ακόμα περιθώρια που διαθέτει ο ορεινός τουρισμός για συνεισφορά στην εθνική οικονομία.

Η γενική γραμματέας, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Ανωγείων ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχύσει την αποτελεσματική ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού, βασισμένη σε καλές πρακτικές της διεθνούς πραγματικότητας και των σύγχρονων δεδομένων. Αναστασοπούλου

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *