grande

Στα 66,7 εκατ. € ο τζίρος της ΛΑΜΨΑ το 2018|Αύξηση κερδών και πληροτήτων για τα ξενοδοχεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Πολύ θετική ήταν η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της ΛΑΜΨΑ κατά το 2018, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίας, που δημοσιοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και υπογράφονται από τους κ.κ. Γ. Γαλανάκη και Τ. Χωμενίδη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, κατά την διάρκεια του 2018, μεταβλήθηκαν ως εξής:
 Ο κύκλος εργασιών του Όμιλου ανήλθε σε € 66.710 χιλ. έναντι € 62.731 χιλ. το 2017 σημειώνοντας αύξηση 6,34%. Στην μητρική Εταιρεία αντίστοιχα (Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», King George για όλο το έτος και Sheraton Rhodes για μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018) ανήλθε σε € 54.667 χιλ. από € € 50.506 χιλ. το 2017, ήτοι αυξημένη κατά 8,24 % προερχόμενη κυρίως από τα έσοδα δωματίων (πληρότητα & μέση τιμή) συνέπεια πολιτικής σταθερότητας και αύξησης εισερχόμενου τουρισμού. Η συμμετοχή του King George ανήλθε σε εκ € 11,5 , έναντι εκ € 10,1 του 2017.
 Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 28.762 χιλ. από € 25.602 χιλ. το 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,34%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε από 43,11% το 2017 σε 40,81% το 2018. Τα μικτά κέρδη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €25.397 χιλ. έναντι € 21.682 χιλ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 17,13%. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 46,46% το 2018 από 42,93% την προηγούμενη χρονιά. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών και κατά συνέπεια στην βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας λόγω των σχετικά σταθερών δαπανών μισθοδοσίας, κύριο
συστατικό στοιχείο του κόστους πωληθέντων.

money tourism photo
Ο κ. Αναστάσιος Χωμενίδης | money tourism photo

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων-EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των € 19.981 χιλ. έναντι € 17.551 χιλ. το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 13,84%. Η σημαντική αύξηση του EBITDA αντικατοπτρίζει την επίδραση της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών. Στην μητρική Εταιρεία ανήλθε σε χιλ. € 15.681 έναντι χιλ. € 13.991 το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,08% το οποίο οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του Ξενοδοχείου Sheraton Rhodes έγινε για το διάστημα 1/11/2018-31/12/2018, περίοδος που το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό (με μηδενικά έσοδα και σταθερές δαπάνες μισθοδοσίας) με συνέπεια το EBITDA της εταιρείας να επηρρεαστεί αρνητικά κατά € 1.557 χιλ. ενώ
η πλήρης ενσωμάτωση θα απέφερε αύξηση στο EBITDA κατά περίπου € 1.774 χιλ. Να σημειωθεί ότι και τα ξενοδοχεία της Σερβίας παρουσιάζουν θετικά ΕΒITDA.
 Στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται κέρδη από αναστροφή
απομείωσης της συμμετοχής στην εταιρία Τουριστικά Θέρετρα ποσού € 5,8 εκ. λόγω της σταδιακής εξαγοράς της και της επιμέτρησης του προϋπάρχοντος ποσοστού σε εύλογη αξία. Επιπλέον στη μητρική εταιρεία αναγνωρίστηκε ζημία απομείωσης στη συμμετοχή της στη θυγατρική εταιρεία Excelsior ποσού € 1,08 εκ.
 Τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 15.671 χιλ. από € 12.128 το 2017. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 12.469 χιλ. έναντι κερδών € 10.843 χιλ. το 2017.Sheraton
 Τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών
συμμετοχών) του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 12.391 χιλ. από κέρδη € 8.770 το 2017, ως συνέπεια των ανωτέρω και της επίδρασης του φόρου οποίος ανήλθε σε έξοδο που € 3.281 χιλ. έναντι εξόδου χιλ. € 3.359 την χρήση 2017.
 Κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον Όμιλο και την Εταιρεία, οι επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των € 6.158 χιλ. και € 5.532 χιλ. (2017: € 48.909 χιλ. και € 48.170 χιλ. αντίστοιχα που αφορoύσε κυρίως την αγορά του ξενοδοχείου King George) και αφορά κυρίως την ανακαίνιση του King’s Palace καθώς δαπάνες ανακαίνισης και προμήθειας εξοπλισμού των υπόλοιπων ξενοδοχείων.

Οι πληρότητες

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η πληρότητα δωματίων στην αγορά ξενοδοχείων πολυτελείας της Αθήνας αυξήθηκε το 2018, οριακά κατά 0,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 73,8% έναντι 73,3% το 2017.

Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 8,8% έναντι του 2017, φτάνοντας τα 170,99 ευρώ έναντι 157,14 ευρώ το 2017.

Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 9,6%, φτάνοντας τα 126,13 ευρώ έναντι 115,11 ευρώ το 2017 ενώ τα συνολικά έσοδα δωματίων αυξήθηκαν κατά 9,8% (λόγω και της αύξησης των διαθέσιμων δωματίων κατά 0,2%).

Η «Μεγάλη Βρεταννία» και το «King George» παρουσίασαν αυξημένη πληρότητα ύψους 76,11% (έναντι 74,99% το 2017) αλλά και εξίσου σημαντική αύξηση ARR (Average room rate) ύψους 314,59 ευρώ ( έναντι 287,14 ευρώ το 2017) διατηρώντας τα σκήπτρα της Αθηναϊκής Ξενοδοχειακής Αγοράς. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε κατά 11,20%.

Το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 9.84% σε σχέση με την περυσινή χρήση 2017, ενώ αντίστοιχη αύξηση κατέγραψε και το Ξενοδοχείο «King George» (13,32%).

Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στην Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε οριακή μείωση πωλήσεων κατά 2,31%, το δε «Excelsior» κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 15,33%.

Επιπλέον το Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes, εμφάνισε οριακή μείωση πωλήσεων κατά 0,85%.

Μερισματική πολιτική

Η διοίκηση θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,200 ευρώ/μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Το μέρισμα προτείνεται να προέλθει από τα κέρδη της χρήσεως του 2018 κατά το ποσό των € 2.153.800 και από τα κέρδη της χρήσεως του 2017 κατά των ποσό των €2.119.000, ήτοι συνολικό ποσό € 4.272.800. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Tagged

1 σχόλιο στο “Στα 66,7 εκατ. € ο τζίρος της ΛΑΜΨΑ το 2018|Αύξηση κερδών και πληροτήτων για τα ξενοδοχεία

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *