Στα άκρα η κόντρα Μινωϊκών – Hellenic Seways, Τράπεζας Πειραιώς

Στα άκρα η κόντρα Μινωϊκών – Hellenic Seways, Τράπεζας Πειραιώς

Συνεχίζει την παρελκυστική τακτική η Τράπεζα Πειραιώς η οποία πέτυχε την αναβολή της έκτακτης γενικής συνέλευσης, ενώ οι Μινωϊκές ζητούν αλλαγή της διοίκησης

0
samos

Στην λογική της απόλυτης «κόντρας» βαδίζουν οι σχέσεις των Μινωϊκών Γραμμών με την διοίκηση της Hellenic Seaways και κατ’ επέκταση την Τράπεζα Πειραιώς, αφού και στην σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, υπήρξε πλήρης διαφωνία για τα διαδικαστικά θέματα, αφού με αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς, η ΓΣ αναβλήθηκε για τις 16 Μαϊου.
Όλα τα διαδικαστικά θέματα μέχρι την αναβολή της ΓΣ, «πέρασαν» με οριακή πλειοψηφία 50,46%, ενώ οι Μινωϊκές Γραμμές αμφισβήτησαν την συμμετοχή στην συνέλευση μετόχων της «άλλης πλευράς». Στα αξιοσημείωτα η εμφάνιση για πρώτη φορά ως μετόχου, εταιρίας με περισσότερες από 4 εκ. μετοχές, η οποία στήριξε τις επιλογές της διοίκησης.

hell
Οι διοικούντες την εταιρία κ.κ. Κληρονόμος και Αγαπητός

Τελικά, η πολύ σημαντική γενική συνέλευση, λόγω των σοβαρών θεμάτων που έχουν θέσει οι Μινωϊκές Γραμμές, αναβλήθηκε με αίτημα της Τραπέζης Πειραιώς. Ενδεικτικό του κλίματος έντασης ήταν ότι οι δύο πλευρές δεν συμφώνησαν ούτε στο πρόσωπο του προέδρου της ΓΣ και στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε εξελέγη ο προτεινόμενος από την πλευρά Hellenic Seaways – Πειραιώς, με πλειοψηφία 50,46%.

Σημειώνεται ότι μετά την πώληση του εξαιρετικά αποδοτικού HIGHSPEED 6, η εταιρία έχει ένα στόλο που αποτελείται από μόνο 2 HIGHSPEED, ένα ταχύπλοο monohull, 8 συμβατικά πλοία, 5 flyingcat και 3 «δελφίνια».

Η ημερήσια διάταξη

Η ημερήσια διάταξη της σημερινής αναβληθείσας έκτακτης γενικής συνέλευσης, ήταν η εξής:

« Πρώτο Πρόσθετο Θέμα
Πώλησις του πλοίου HIGHSPEED 6 έναντι ποσού 19.650.000 €, με απόφασιν του Δ.Σ. της εταιρείας, άνευ προηγουμένης ενημερώσεώς μας, και παρά την ύπαρξιν του από 21.10.2016 εξωδίκου μας προς το Δ.Σ. της εταιρείας. Απόσυρσις του ανωτέρω πλοίου από την εκμετάλλευσιν κερδοφόρων ακτοπλοϊκών γραμμών, προς όφελος ανταγωνιστριών εταιρειών. Απόδοσις ευθυνών. Ληπτέα μέτρα.

Δεύτερο Πρόσθετο Θέμα:
Απραξία της διοικήσεως προς έλεγχον και κατανομήν ευθυνών και λήψιν των αναγκαίων δικαστικών μέτρων, δια την υπέρβασιν κατά εκατομμύρια ευρώ των μετασκευών του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ», εν αγνοία των τότε μελών του προγενέστερου ΔΣ κκ Pacella και Σιγάλα. Ομοίως και δια τις μετασκευές των πλοίων «ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ» και «HELLENIC HIGHSPEED» (ex HELLENIC WIND»). Ληπτέα μέτρα, καταλογισμός ευθυνών.

Τρίτο Πρόσθετο Θέμα:
Αξιολόγησις και εξηγήσεις του ΔΣ της Χελλένικ δια τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της Χελλένικ, από της αναλήψεως των καθηκόντων του νέου ΔΣ, μέχρι σήμερα. Ληπτέα μέτρα – Απόδοσις ευθυνών.

Τέταρτο Πρόσθετο Θέμα:
Ανάκλησις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, διά τριετή θητεία, σύμφωνα και με το Άρθρον 18 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας».

Τα «θέματα»

hellenic1Ως γνωστόν την σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης στην Hellenic Seaways ζήτησαν οι Μινωικές Γραμμές επικαλούμενες την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών της HSW και αφήνοντας υπόνοιες για κακοδιαχείριση από την σημερινή διοίκηση με την οποία έχουν βρεθεί σε αντιπαράθεση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση των Μινωικών, που  συμμετέχει με ποσοστό 48,53% στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Seaways, κάτι που την κατατάσσει στην πρώτη θέση των μετόχων της αλλά «μη επηρεάζοντας εντούτοις τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της και μη συμμετέχοντας στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της», αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει με το παρόν τα ακόλουθα σχετικά με τη διοίκηση της HSW μετά το  2009:

«Κατά την περίοδο του ελέγχου της HSW από την Εκτελεστική Διοίκηση της ΑΝΕΚ,  τα οικονομικά αποτελέσματα της HSW εμφάνισαν αισθητή επιδείνωση, ιδίως κατά τα έτη 2010-2013.

Συγκεκριμένα, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια της HSW ανέρχονταν σε Ευρώ 238 εκατ. την 31/12/2009, μειώθηκαν κατά την επόμενη 4ετία μέσω διαδοχικών ζημιογόνων χρήσεων συνολικού ύψους ζημιών περί τα Ευρώ 150 εκατ., ώστε τελικώς να κατέλθουν σε Ευρώ 86 εκατ. την 31/12/2013.

Η επιδείνωση αυτή των οικονομικών μεγεθών της HSW, μερικώς μόνο μπορεί να αποδοθεί στη γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση της Ελληνικής αγοράς κατά την περίοδο αυτή, καθώς η κύρια ευθύνη ανήκει στα εκτελεστικά μέλη υπό τον τότε εκτελεστικό Πρόεδρο της HSW και στις ολέθριες επιχειρηματικές επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2013,  ο τότε εκτελεστικός Πρόεδρος παραιτήθηκε από το Δ.Σ της HSW υπό το βάρος των δυσμενών οικονομικών αποτελεσμάτων της, αλλά επίσης και συγκεκριμένων περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων, κακοδιοίκησης και εσφαλμένων επενδυτικών ενεργειών που είχαν επισημανθεί από τα τότε μέλη των Μινωικών Γραμμών στο Δ.Σ. της  HSW.

Δυστυχώς οι επιλογές της μετέπειτα εκτελεστικής διοίκησης,  δεν καθιστούν πιστευτό ότι αυτή ασκείται «όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Συγκεκριμένα, η εκτελεστική διοίκηση της HSW υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αντώνη Αγαπητό, προχώρησε σε αγορές και πωλήσεις πλοίων που στερούνται στρατηγικού πλάνου, καθώς και σε εκτεταμένες μετασκευές τους, ενίοτε κατά παραβατική υπέρβαση του κόστους προϋπολογισμού τους, ενέργειες που οδήγησαν την εταιρεία σε υψηλές ταμιακές εκροές και τελικώς στη δεινή οικονομική θέση που βρίσκεται σήμερα.

Κατόπιν των πιο πάνω, η εταιρεία μας στερούμενη άλλης επιλογής, υποχρεώθηκε να υποβάλλει αίτημα του άρθρου 39 παρ. 1 του κν. 2190/1920 στο Διοικητικό Συμβούλιο της HSW για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέματα:

–  τον έλεγχο για την πώληση του πλοίου HIGHSPEED 6,  χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της εταιρείας μας και το δικαιολογητικό λόγο της πώλησής του και της απόσυρσης του από την εκμετάλλευση κερδοφόρων ακτοπλοϊκών γραμμών,

–  την απραξία της εκτελεστικής διοίκησης για τον έλεγχο και κατανομή ευθυνών και  τη λήψη αναγκαίων δικαστικών μέτρων για υπερβάσεις μετασκευών πλοίων και

–  την αξιολόγηση και εξηγήσεις της για τα πραγματικά αποτελέσματα της HSWμετά την τελευταία Τακτική Συνέλευση.

Παρακαλούμε περαιτέρω την Τράπεζα Πειραιώς, τη μεγαλύτερη Τράπεζα της Ελλάδας και σημαντικό μέτοχο της HSW, όπως στηρίξει το δίκαιο αίτημα μας προκειμένου να προστατεύσουμε από κοινού την περιουσία των μετόχων μας».

Μάλιστα αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας, οι Μινωικές Γραμμές σημείωναν στην ανακοίνωση: «…επιθυμούν να επιβεβαιώσουν τη στρατηγική επιλογή για την απόκτηση του ελέγχου της Hellenic Seaways, παρά τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2016 που ο διευθύνων σύμβουλος της HSW δημοσιοποίησε στον Τύπο.

Σημειώνεται ότι, το οικονομικό περιβάλλον για την ελληνική ακτοπλοΐα γενικότερα και την HSW ειδικότερα ήταν θετικό κατά τη χρήση 2016, λόγω των χαμηλότερων τιμών 12ετίας που κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων.

Συγκεκριμένα, τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2016 της HSW δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των μετόχων της, καθώς σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εκτελεστικής διοίκησης της εταιρείας:

• Ο Κύκλος Εργασιών παρέμεινε στάσιμος στο ποσό € 132 εκατ., παρά τη δραστηριοποίηση της εταιρείας με τρία επιπλέον πλοία (Νήσος Σάμος, HighSpeed 7 και Hellenic HighSpeed)
• Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA σημείωσε μείωση 27% ή € 6,5 εκατ. και διαμορφώθηκε σε € 18 εκατ. έναντι € 24,5 εκατ. το 2015, παρά την πτώση των διεθνών τιμών ναυτιλιακών καυσίμων, οι οποίες σημείωσαν χαμηλό δωδεκαετίας.
• Τα Κέρδη μετά Φόρων που προέρχονται από τη λειτουργία της εταιρείας, μειώθηκαν σε μηδενικά επίπεδα στην πραγματικότητα, καθώς τα ανακοινωθέντα Καθαρά Κέρδη ύψους € 6,5 εκατ. προέρχονται από μία λογιστική ακροβασία, δηλαδή την αναστροφή απομείωσης πλοίων, ένα έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός.

Οι ευθύνες της εκτελεστικής διοίκησης της HSW είναι προφανώς σημαντικές, καθώς υποδηλώνουν την αδυναμία της να φέρει θετικά αποτελέσματα, την έλλειψη στρατηγικής αλλά και μακρόπνοου επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της διοίκησης της HSW:
Α) Επένδυσε «πολλά εκατομμύρια» για την επισκευή – ανακαίνιση ενός παλαιού συμβατικού πλοίου 30 ετών που βρισκόταν επί έτη αγκυροβολημένο.
Β) Προχώρησε σε πωλήσεις πλοίων με επιτυχημένη εμπορική δραστηριότητα υποθηκεύοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας της εταιρείας. Ειδικότερα, πώλησε το ταχύπλοο καταμαράν HighSpeed 6, το οποίο δραστηριοποιούνταν με επιτυχία στη δημοφιλή εμπορική γραμμή της Σαντορίνης, έναντι € 19,6 εκατ.
Γ) Οι μη ορθές επιχειρηματικές κινήσεις επέφεραν την επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας με τη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων και τη σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Το 2017 με την αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά 25% περίπου εκτιμούμε ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών της επιδόσεων. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι είναι επιβεβλημένη η συνεννόηση των μετόχων της εταιρείας στην επερχόμενη έκτακτη γενική συνέλευση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την αναστροφή της οικονομικής της πορείας».

Η πώληση

Οι εξελίξεις αυτές «τρέχουν» παράλληλα με τον διαγωνισμό για την πώληση του 40,44% που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην Hellenic Seaways. Η Lazard που αποτελεί τον σύμβουλο της τράπεζας για τη διαδικασία αξιολογεί τις δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν, με βέβαιες να θεωρούνται αυτές των Μινωικών Γραμμών και της Eagle Mind του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου.
Ωστόσο, πιθανολογείται πως η διαδικασία θα κρατήσει επί μακρόν, αφενός διότι αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το νέο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, αφετέρου λόγω του παράγοντα «τίμημα» που θα πρέπει να ικανοποιεί τον πωλητή, αλλά και των λεπτών ισορροπιών που έχουν διαμορφωθεί στη μετοχική σύνθεση της HSW.

Υπενθυμίζεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της HSW ανέρχεται σε 194 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 77.615.000 μετοχές. Η Τράπεζα Πειραιώς ελέγχει το 40,44%, ομάδα μικρομετόχων που εκπροσωπείται και στη διοίκηση της HSW περίπου το 10%, ενώ Όμιλος Γκριμάλντι μέσω των Μινωικών Γραμμών ελέγχει το 48,53% της HSW. Ο όμιλος Γκριμάλντι θυμίζουμε ότι πέρυσι απέκτησε από μικρομετόχους πάνω από 11 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε μερίδιο 15,1% αυξάνοντας το ποσοστό που ελέγχει από 33,3%, σε 48,53% προσφέροντας κατά μέσο όρο 3 ευρώ ανά μετοχή.

ΠΗΓΗwww.money-tourism.gr
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ