Στο Νότιο Αιγαίο το 36% των πολυτελών ξενοδοχείων της χώρας

ΜΕΛΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συναντάται το 36% των πολυτελών ξενοδοχείων της χώρας, σύμφωνα με μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της, σύμφωνα με την οποία τα ξενοδοχεία του Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύουν το 21,5% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας, ενώ ως προς το μέγεθός τους συγκεντρώνουν πάνω από το 29% των μεγάλων ξενοδοχείων, με περισσότερα από 100 δωμάτια.

1Σύμφωνα με τη μελέτη, στο Νότιο Αιγαίο βρίσκεται το 30,6% των οικογενειακών ξενοδοχείων και το 36% των ξενοδοχείων 5 αστέρων όλης της χώρας. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι παρά το μικρό τους μέγεθος, τα ξενοδοχεία στην περιοχή προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
Στα οικογενειακά και στα μικρά ξενοδοχεία κυριαρχούν τα ξενοδοχεία 2 αστέρων, στα 2μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία η κατανομή σε αστέρια είναι πιο ομαλή και ομοιόμορφη, ενώ στα μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία πάνω από το 75% του ξενοδοχειακού δυναμικού ανήκει στις δύο ανώτερες κατηγορίες. Επίσης στα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους ξενοδοχεία δεν υπάρχουν μονάδες 1 αστεριού.
Ενώ το ποσοστό των ξενοδοχείων στο σύνολο της 3χώρας που λειτουργούν εποχικά είναι 54,6%, στο Νότιο Αιγαίο το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 74,5%, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη εποχικότητα του τουρισμού στην περιοχή, αλλά και τις δυνατότητες που ενδεχομένως υπάρχουν για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την καλύτερη αξιοποίηση του ξενοδοχειακού δυναμικού της περιοχής.
Το ποσοστό των ξενοδοχείων που λειτουργούν εποχικά είναι αντιστρόφως ανάλογο προς 4το την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Έτσι, όσο μικραίνει η κατηγορία του ξενοδοχείου, τόσο αυξάνεται το ποσοστό των ξενοδοχείου με εποχική λειτουργία.
Ως προς τη νομική μορφή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, κυριαρχεί η ανώνυμη εταιρία με ποσοστό 48,4%, ποσοστό υψηλότερο από το μέσο όρο της χώρας που είναι 42%. Η αμέσως επόμενη 5μορφή εταιρίας που απαντάται είναι η ατομική επιχείρηση με ποσοστό 36,6%, ίδιο με το αντίστοιχο του μέσου όρου της χώρας (36,7%). Ακολουθούν οι ομόρρυθμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, αλλά με μικρά ποσοστά, ανάλογα με αυτά του μέσου όρου της χώρας.

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *