conference

Συνέδρια: Απίστευτοι και εξωπραγματικοί περιορισμοί στο σχέδιο υγειονομικών πρωτοκόλλων | ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Απίστευτοι και εξωπραγματικοί περιορισμοί περιλαμβάνονται στο σχέδιο υγειονομικών πρωτοκόλλων για την “Λειτουργία Επιστημονικών / Επαγγελματικών και λοιπών Συνεδρίων”, που κυκλοφόρησε για διαβούλευση ως “Εμπιστευτικό” το υπουργείο Τουρισμού σήμερα, εν τη απουσία μάλιστα του υπουργού Τουρισμού στην Ρωσία…

Μερικοί από τους εξωπραγματικούς περιορισούς, σύμφωνα με αρμόδιους φορείς του κλάδου, που επικοινώνησαν με το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, έχουν ως εξής:

 • Οι διοργανωτές των συνεδρίων σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας φέρουν την ευθύνη να επαναλαμβάνουν σε όλους τους συνέδρους τα rapid test – test αντιγόνου (εγκεκριμένα) καθημερινά.
 • Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου τηρώντας τις αποστάσεις του 1 μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με ανώτατο όριο το 50% των διαθέσιμων θέσεων.
 • Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων από το εξωτερικό απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να έχουν πραγματοποιήσει rapid ή PCR test. Για τους Έλληνες τι ισχύει, ερωτούν παράγοντες του κλάδου και γιατί δεν γίνεται αναφορά στο Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό;
 • Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά εγγραφή μιας διαθέσιμης θέσης στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμεί. Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό έχουν εξηγήσει πολλάκις οι επαγγελαμτίες στο υπουργείο Τουρισμού.
 • Η κατανάλωση τροφών γίνεται κατά μόνας, με την τήρηση υγειονομικών αποστάσεων(!!! χωρίς σχόλιο).

Αξίζε να σημειωθεί ότι σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, οι οποίοι είχαν αποστείλει άκρως λεπτομερείς προτάσεις, αυτές ουδόλως ελήφθησαν υπόψη…

ksd PRIMAGEL
adv

Τα πρωτόκολλα

Τα επιστημονικά / επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια θα μπορούν να διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή θα υπάρχει παράλληλα:

 • Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στο Μέρος Β του παρόντος και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.
 • Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν θα αναβάλλεται / ματαιώνεται,  αλλά θα μετατρέπεται αυτόματα σε καθ’ ολοκληρία διαδικτυακό.
 • Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει εξ’ αρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία.
 • Δεν επιτρέπονται τα συνέδρια μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
 • Επιτρέπονται διεθνή συνέδρια με φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για τις διεθνής μετακινήσεις.
 • Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων από το εξωτερικό απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να έχουν πραγματοποιήσει rapid ή PCR test.
 • Οι διοργανωτές των συνεδρίων σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας φέρουν την ευθύνη να επαναλαμβάνουν σε όλους τους συνέδρους τα rapid test – test αντιγόνου (εγκεκριμένα) καθημερινά.
 • Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου τηρώντας τις αποστάσεις του 1 μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με ανώτατο όριο το 50% των διαθέσιμων θέσεων.
 • Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά εγγραφή μιας διαθέσιμης θέσης στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμεί. Οι εγγραφές για φυσική παρουσία, περιορίζονται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας, τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών τεστ και με βάση την απόσταση των καθήμενων συνέδρων. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους που δεν έχουν κάνει εγγραφή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.  Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και τεχνικό προσωπικό.theoharis
 • Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).
 • Στα Ιατρικά συνέδρια, με φροντίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου γίνεται πιστοποίηση της παρακολούθησης και χορήγηση μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών stand υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει θέσεις καθημένων, εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο και δεν διαθέτει έντυπο ή άλλο υλικό στους συνέδρους. Προκρίνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες.
 • Επιτρέπεται η ύπαρξη μπουφέ σε διαλείμματα για καφέ/ελαφρύ γεύμα, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας των κυλικείων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων  και εναρμονίζεται με τις οδηγίες της πολιτείας και ακολουθεί τις αρχές του αντίστοιχου πρωτοκόλλου λειτουργίας της εστίασης.
 • Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στην αίθουσα συνεδρίου. Προκρίνεται η χρήση εξωτερικού χώρου κατά τα διαλείμματα εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η κατανάλωση τροφών γίνεται κατά μόνας, με την τήρηση υγειονομικών αποστάσεων.
 • Η μάσκα είναι υποχρεωτική για το προσωπικό (υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια),  για τους συνέδρους.

ΜΕΡΟΣ Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Β.1.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Β.1.1. Άδειά Εισόδου στο Τεχνικό Προσωπικό για τις Κατασκευαστικές εργασίες.
 • Ο συνεδριακός χώρος θα είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.
 • Άπαντες οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το καρτελάκι σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας

Β.1.2. Αριθμός Ατόμων ανά Αίθουσα/ κυλιόμενα Ωράρια Εργασίας

 • Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του Συνεδρίου τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, που έχουν ορισθεί από τις Αρχές. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει την ανάγκη για κυλιόμενα ωράρια εργασίας στα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση ιδιαίτερης και πολύπλοκης προετοιμασίας, προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Β.1.3. Έλεγχος εντός των Χώρων των Συνεδριακών Κέντρων

 • Η εταιρεία Security και ο υπεύθυνος του συνεδριακού κέντρου, πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και της τήρησης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.
 • Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος) προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους χώρους του Συνεδριακού Κέντρου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.

Β.1.4. Μέτρα ατομικής Υγιεινής

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και αποστάσεων από όλα τα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ακολουθώντας τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών

Β.1.5. Έλεγχος Εισόδων – τήρηση αποστάσεων

 • Τόσο κατά την περίοδο λειτουργίας του εκάστοτε Συνεδρίου, όσο και κατά το στάδιο προετοιμασίας και αποξήλωσης, θα λειτουργούν οι Κεντρικές Είσοδοι του Συνεδριακού Κέντρου/Ξενοδοχείου, προκειμένου να ελέγχεται με σκανάρισμα του barcode το καρτελάκι του κάθε εισερχόμενου.

Β.1.6. Καθαριότητα/Απολύμανση Κοινόχρηστων Χώρων και WC κατά την προετοιμασία

 • Οι κοινόχρηστοι χώροι των WC απολυμαίνονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Συνεδρίου τακτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νιπτήρες, πόμολα και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά. Οι Συνεδριακές αίθουσες αερίζονται συνεχώς, διατηρώντας όλες τις πόρτες διάπλατα ανοιχτές όσο διαρκεί η προετοιμασία του Συνεδρίου. Τοποθετούνται εντός και εκτός του Συνεδριακού χώρου κάδοι για αναλώσιμα προϊόντα όπως πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης. Η αποκομιδή των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το προσωπικό της καθαριότητας, το οποίο τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας που ορίζονται από τις Αρχές, όπως είναι η χρήση μάσκας και γαντιών.
 • Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14Μαΐου 2020 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

Β.1.7. Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Διοργανωτή ή με το γραφείο υπευθύνου του Συνεδριακού Κέντρου

 • Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Γραμματεία / τους Διοργανωτές του Συνεδρίου αλλά και τις Υπηρεσίες του Συνεδριακού Κέντρου, γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του στησίματος, της λειτουργίας και της αποξήλωσης του Συνεδρίου, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης όπως λογιστήριο, γραμματεία του Συνεδρίου, parking κλπ.
 • Τα καρτελάκια για τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες / τεχνικό προσωπικό, θα παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο Συνεδριακό Κέντρο και μόνο εφόσον έχουν αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων.
 • Ομιλητές και Σύνεδροι παραλαμβάνουν τα καρτελάκια τους ηλεκτρονικά.

Β.2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Β.2.1. Είσοδος/Καταγραφές/Αίθουσα

 • Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).
 • Η γραμματεία του συνεδρίου , τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο, θα φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.
 • Το προσωπικό, που θα στελεχώνει τη γραμματεία του συνεδρίου θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα.
 • Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας, θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό για όποιον  από τους συνέδρους το επιθυμεί.
 • Η είσοδος των Συνέδρων και των Ομιλητών γίνεται με την τήρηση όλων των μέτρων και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που έχουν ορίσει οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων των εισερχομένων στο Συνέδριο.

Προς το σκοπό αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Εντός της αίθουσας θα υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων προστασίας από τους παραβρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού ξενοδοχείου/catering/ /οπτικοακουστικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.
 • Στο πάνελ (Προεδρείο) θα έχουν τοποθετηθεί καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους  και θα υπάρχουν αντισηπτικά για όλους τους Συντονιστές/Προέδρους. Τα νερά που θα βρίσκονται στο τραπέζι του Προεδρείου θα είναι εμφιαλωμένα και ατομικά και θα αλλάζουν ταυτόχρονα με την αλλαγή του Προεδρείου.
 • Υπεύθυνος για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή του Συνεδριακού Κέντρου ή της υπηρεσίας catering εναλλακτικά.
 • Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του Προεδρείου ,θα καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.
 • Στο podium τα μικρόφωνα καθώς και τα χειριστήρια, που χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των ομιλητών, θα καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο βάση των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας που τους διέπει. Επίσης το νερό που θα βρίσκεται στο podium  θα είναι εμφιαλωμένο και ατομικό και θα αλλάζει ταυτόχρονα με την αλλαγή του Ομιλητή. Υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή συνεδριακού ξενοδοχείου ή της υπηρεσίας  catering εναλλακτικά.
 • Το προσωπικό,  που θα βρίσκεται στην αίθουσα και θα διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, θα καθαρίζει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση.
 • Σε όλες τις παράλληλες  αίθουσες των Συνεδριάσεων,  θα τηρείται πάντα η ίδια διαδικασία.
 • Ρητή οδηγία μη συμμετοχής σε άτομα με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα

Ανάρτηση σε εμφανή σημεία αφισών με οδηγίες σχετικά με:

 • Την αποφυγή εισόδου στο συνεδριακό χώρο ατόμων με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα
 • Την υγιεινή των χεριών
 • Την αναπνευστική υγιεινή
 • Την τήρηση αποστάσεων
 • Την ορθή χρήση μάσκας
 • Απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του συνεδρίου
 • Αποφυγή χρήσης εντύπων.
 • Δημιουργία app του Συνεδρίου ώστε να μην υπάρχει τίποτα σε έντυπη μορφή (πληροφοριακό υλικό, πρόγραμμα, εισιτήρια κλπ.).Εναλλακτικά, ανάλογα με την επιλογή του εκάστοτε διοργανωτή, μπορεί να υπάρχει  QR code στις εισόδους με όλες τις σημαντικές πληροφορίες ή αποστολή τους στα κινητά των συμμετεχόντων κατά την είσοδό τους στο Συνέδριο.
 • Διαδικασίες παράδοσης των  διαφανειών ή video ή άλλο, από τους Ομιλητές στο Preview Desk:
 • Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • Θα ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες, καθαρισμού και τήρησης όλων των μέτρων για την ασφάλεια των Ομιλητών,  που θα παραδίδουν στην υποδοχή διαφανειών, στους υπευθύνους της Οπτικοακουστικής Υποστήριξης , τις ομιλίες τους, στη μορφή που θα τις έχουν ετοιμάσει, για την συμμετοχή τους, ως Ομιλητές στην εκάστοτε συνεδρία.
 • Η γραμματεία του  Preview Desk θα φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.
 • Το προσωπικό, που θα στελεχώνει το Preview Desk θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα και θα υπάρχουν αντισηπτικά.
 • Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας, θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό για όποιον  από τους συνέδρους το επιθυμεί.

Β.2.2. Μέτρα Προστασίας Προσωπικού Υποδοχής και Προσωπικού Λειτουργίας

 • Προστασία των εργαζομένων με διαχωριστικά όπου είναι εφικτό και μέσα ατομικής προστασίας.
 • Αντισηπτικά και μάσκες για το κοινό με βάση τις οδηγίες της πολιτείας.
 • Αντισηπτικά, μάσκες για το προσωπικό στις καταγραφές και στα ταμεία.

Β.2.3. Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας Συμμετεχόντων

 • Τοποθετείται σε εμφανή σημεία αλκοολούχο αντισηπτικό σε συσκευές με αντλία οι οποίες ελέγχονται τακτικά για ανατροφοδοσία, σε όλο το Συνεδριακό Κέντρο

Β.2.4. Σχεδιασμός Αιθουσών

 • Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στην αίθουσα : 50% της συνολικής χωρητικότητας της αίθουσας σε καθημένους. Παραμένει κενό το κάθισμα δίπλα σε κάθε καθήμενο. Γίνεται σαφώς σήμανση των καθισμάτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν. Δεν επιτρέπεται η παρουσία όρθιων

Β.2.5. Κοινόχρηστοι χώροι

Προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Αντισηπτικά για τo κοινό με βάση τις οδηγίες της πολιτείας.
 • Τοποθέτηση αλκοολούχου αντισηπτικού σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους.
 • Καθαρισμός /Απολύμανση των χώρων καθημερινά μετά το κλείσιμο του Συνεδρίου οι οποίοι παραμένουν κλειστοί μέχρι την επόμενη χρήση
 • Κοινόχρηστοι Διάδρομοι: ικανοί και αναγκαίοι, προκειμένου να μην δημιουργείται  συνωστισμός των επισκεπτών
 • Δημιουργούνται ξεχωριστοί χώροι συναντήσεων για Β2Β meetings, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπου ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης (π.χ. χρήση μάσκας), προς αποφυγή συνωστισμού μέσα στον χώρο των stands.

Β.2.6. Γραφείο Διοργανωτή Συνεδρίου

 • Βρίσκεται εντός του Συνεδριακού Κέντρου για την εξυπηρέτηση των ομιλητών και για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών της διοργάνωσης. Τηρούνται όλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που ορίζονται από τις Αρχές.

Β.2.7. Γραφείο Υπευθύνου Συνεδριακού Κέντρου

 • Βρίσκεται εντός του Συνεδριακού Κέντρου και είναι στη διάθεση του Διοργανωτή για εξυπηρέτηση τεχνικών και έκτακτων αναγκών.
 • Συνιστάται η επικοινωνία με ψηφιακά μέσα. Τηρούνται όλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που ορίζονται από τις Αρχές.

Β.2.8. Καθαριότητα – Απολύμανση Συνεδριακού Χώρου και WC

 • Να τοποθετηθεί αλκοολούχο αντισηπτικό σε συσκευές με αντλία οι οποίες ελέγχονται τακτικά για ανατροφοδοσία, σε όλο το Συνεδριακό Κέντρο σε εμφανή σημεία
 • χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές
 • κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιωνισμός νερού
 • σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιωνισμό του νερού
 • νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία
 • χειροπετσέτες
 • ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων
 • τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας)
 • Μετά την τελική χρήση οποιουδήποτε χώρου, να γίνεται καθαρισμός/απολύμανση.
 • Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ,  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14Μαΐου 2020  https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

Β.2.9. Αερισμός/Κλιματισμός

 • Η λειτουργία του κλιματισμού των χώρων γίνεται με βάση τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών.(Περισσότερες πληροφορίες: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», 24/04/20, https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf)
 • Οι πόρτες των αιθουσών σε λειτουργία αλλά και οι εξωτερικές πόρτες, παραμένουν ανοιχτές ώστε οι χώροι να αερίζονται φυσικά.

Β.2.10. Κυλικεία/Χώροι Εστίασης/Catering εντός Συνεδριακού Χώρου

 • Ο τρόπος λειτουργίας των κυλικείων εσωτερικών και εξωτερικών θα ακολουθεί και θα εναρμονίζεται με τις οδηγίες της πολιτείας και ακολουθεί τις αρχές του αντίστοιχου πρωτοκόλλου λειτουργίας της εστίασης.

Β.2.11. Security/Τεχνικό Προσωπικό

 • Η εταιρεία Security τηρώντας όλους τους οριζόμενους από τις Αρχές κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αναλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής όλων των αντίστοιχων κανόνων από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, αλλά και από τους ίδιους τους διοργανωτές, ενώ πραγματοποιεί ad hoc ελέγχους στα καρτελάκια ατόμων που βρίσκονται εντός του Συνεδριακού Κέντρου, προκειμένου να διασφαλίσει την είσοδο και παραμονή στο Συνέδριο, μόνο όσων πραγματικά έχουν τη σχετική άδεια. Το τεχνικό προσωπικό τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και τους κανόνες που ορίζονται από τις Αρχές προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

Β.2.12. Σήμανση/Ανακοινώσεις

 • Ηλεκτρονική σήμανση εντός του Συνεδριακού κέντρου/ ξενοδοχείου, πινακίδες, μεγάλα μπάνερς, ειδικοί χάρτες και αναρτήσεις στο Internet στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τουλάχιστον, για πληροφόρηση των επισκεπτών και συμμετεχόντων εντός του Κέντρου.
 • Συχνές ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα για τα μέτρα ατομικής προστασίας και την τήρηση αποστάσεων

Β.2.13. Ανελκυστήρες

 • Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο σε ΑΜΕΑ και για τη μεταφορά φορτίων, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

Δημιουργείται ομάδα ελέγχου όλων των παραπάνω από την διοργανώτρια εταιρία.

Β.3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Β.3.1. Συνεργεία/Κατασκευαστικές/Τεχνικό Προσωπικό

 • Διατηρούνται οι ίδιοι όροι υγιεινής και ασφάλειας που ισχύουν για τα συνεργεία, τις κατασκευαστικές εταιρίες και το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση μιας έκθεσης

Β.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 19 ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Β.4.1. Σχεδιασμός ειδικού χώρου απομόνωσης

Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου δημιουργείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης των ύποπτων κρουσμάτων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Ορισμός  συντονιστή
 • Προδιαγραφές χώρου
 • μάσκες, χαρτομάντιλα/χειροπετσέτες, κλειστός  ποδοκίνητος κάδος
 • νιπτήρας με υγρό σαπούνι
 • παράθυρο
 • Καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας ύποπτου κρούσματος
 • Παραπομπή για ιατρική αξιολόγηση. Στην περίπτωση διενέργειας μοριακού ελέγχου κοινοποίηση του αποτελέσματος στον ΕΟΔΥ, για περαιτέρω διαχείρίση.
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *