Τα στοιχεία του 2015 από ΣΕΤΕ και ΤτΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

athensΣύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 11.269 εκατ. ευρώ, έναντι 10.464 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 787 εκατ. ευρώ ή 6,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά την επισκοπούμενη περίοδο του 2015 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 9,1%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 13 ευρώ ή 2,3% και διαμορφώθηκε στα 566 ευρώ.

Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 4,2% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015: 75 ευρώ, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014: 72 ευρώ), ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 7,5 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας μείωση κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των αφίξεων από ορισμένες χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και όμορες χώρες, οι οποίες εμφανίζουν μικρότερη από το μέσο όρο μέση διάρκεια παραμονής των ταξιδιωτών. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 2,3% και διαμορφώθηκε στις 170.063 χιλ. διανυκτερεύσεις.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 διαμορφώθηκαν στα 12.788 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 κατά 16,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.632 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 67,5% του συνόλου των εισπράξεων, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 διαμορφώθηκαν στα 3.789 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,7%.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.499 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,6%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 3.133 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,0% και διαμορφώθηκαν στα 2.007 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 7,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.113 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.868 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,7%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 64,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 389 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 47,4% και διαμορφώθηκαν στα 856 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού
Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 95,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, έναντι 94,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Εντός της κατηγορίας των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015: 85,6%, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014: 85,7%), ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αντιστοιχούν στο 3,5% του συνόλου και παρουσιάζουν αύξηση στις εισπράξεις τους κατά 6,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αύξηση κατά 7,0% των εισπράξεων από ταξίδια για προσωπικούς λόγους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 664 εκατ. ευρώ ή 6,5%. Επίσης, αύξηση κατά 48,2% παρουσίασαν τα ταξίδια για λόγους υγείας και οι συναφείς εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσίασαν μείωση κατά 2,1%, περιορίζοντας τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εισπράξεων (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015: 4,7%, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014: 5,2%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε στις 22.596 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 20.718 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 58,1%, και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, με ποσοστό 33,2% . Την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 17,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 24,3% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 5.945 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και στην αύξηση κατά 11,7% των αφίξεων ταξιδιωτών από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 7.176 χιλ. ταξιδιώτες. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρουσίασαν μείωση κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στις 7.497 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, αύξηση κατά 17,8% και 2,0% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία αντιστοίχως. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν στις 2.124 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 62,1% και διαμορφώθηκαν στις 441 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 35,3% και διαμορφώθηκαν στις 659 χιλ. ταξιδιώτες.

Διανυκτερεύσεις
Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 170.063 χιλ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, έναντι 166.232 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,3%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση κατά 11,1% των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28, καθώς οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 16,5%. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της αύξησης κατά 19,3% των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ και της αύξησης κατά 6,6% των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Αύξηση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 6,4%, 0,3% και 20,6% αντίστοιχα. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 59,9% παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 28,6%.

Κρουαζιέρες
H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015 συλλέχθηκαν από 16 ελληνικούς λιμένες λεπτομερή στοιχεία, τα οποία κάλυψαν το 84,6% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο καταγράφηκαν 3.544 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2014: 3.118 αφίξεις), με 4.137 χιλ. εξόδους επιβατών έναντι 3.947 χιλ. εξόδων επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η κατανομή των ταξιδιωτών ανά εθνικότητα για τα στοιχεία που προέρχονται από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας. Από τη συμπληρωματική έρευνα προέκυψε ότι το 89,9% των επισκεπτών ήταν διερχόμενοι επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 2,0 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια, όσες περίπου και την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015, οι συνολικές εισπράξεις από ταξιδιώτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 13,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ανήλθαν στα 419 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 52,7 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονταν στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων (4), καθώς αφορούσαν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 366,6 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα.

Το κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι το λιμάνι του Πειραιά, με συμμετοχή 45,2% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης με 12,6% και 9,5% των εισπράξεων αντίστοιχα. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 88,0% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 82,8% των συνολικών αφίξεων επιβατών.

Οι συνολικοί επισκέπτες κρουαζιέρας για την επισκοπούμενη περίοδο εκτιμώνται σε 2.084 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ οι συνολικές διανυκτερεύσεις που πραγματοποίησαν αυτοί οι επισκέπτες εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν κατά 21,9% και διαμορφώθηκαν στις 3.615 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από κρουαζιέρα.

O ΣΕΤΕ

Με αύξηση +5,7% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων έκλεισε συνολικά το 2015, σε σχέση με το σύνολο του 2014, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΤΕ. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2014, κατεγράφησαν 843 χιλιάδες επιπλέον διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα 15,5 εκατ. συνολικά.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2015, ο προορισμός της Αθήνας διατήρησε την ανοδική του πορεία, με την αύξηση των αφίξεων να διαμορφώνεται στο +15,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ για το σύνολο της χρονιάς η αύξηση ανήλθε σε +22,6%.

Το σύνολο της χώρας εκτός Αθήνας, κινήθηκε σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα (~ 1.000 λιγότεροι επιβάτες) σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014 και σε οριακά υψηλότερα επίπεδα (~ 77 χιλ. περισσότεροι επιβάτες) σε σχέση με το σύνολο του 2014. Με θετικό πρόσημο έκλεισαν το έτος, το Ιόνιο, οι Κυκλάδες και οι Λοιποί Προορισμοί με ποσοστά +3,7%, +15% και +7,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και η Πελοπόννησος κατέγραψαν συνολικές απώλειες, σε σχέση με το 2014, της τάξης του -2%, -0,8% και -12,3% αντίστοιχα.

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *