ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τουριστική  Εκπαίδευση: «Παράθυρο» στο µέλλον  του Τουρισµού | Τεράστιες ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης

«Διαβατήριο» για µια επιτυχηµένη επαγγελµατική σταδιοδροµία σε κλάδους αιχµής, στο σύγχρονο επιχειρείν, αποτελεί η Εκπαίδευση στον Τουρισµό, που έχει περάσει πλέον σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό επίπεδο, επηρεαζόµενη τόσο από τις νέες, παγκόσµιες τάσεις στον τοµέα του Τουρισµού και της Φιλοξενίας, όσο και από την πανδηµία του κορωνοϊού. Όµως, κατά κοινή παραδοχή, η δηµόσια τουριστική εκπαίδευση […]

Διαβάστε περισσότερα