Κώδικας δεοντολογίας για την κοινή χρήση δεδομένων στον Τουρισμό από ευρωπαϊκούς τουριστικούς φορείς

Σε μια κίνηση για να ανταποκριθούν στην ψηφιακή μετάβαση της τουριστικής βιομηχανίας, 20 οργανισμοί που εκπροσωπούν τον ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμφώνησαν να υπογράψουν έναν κώδικα δεοντολογίας για την κοινή χρήση δεδομένων στον τουριστικό τομέα. Αυτό το μη δεσμευτικό έγγραφο αποσαφηνίζει τις κύριες πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις συμφωνίες ανταλλαγής […]

Διαβάστε περισσότερα