Δείτε τι προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού που θα προβλέπει επιχορήγηση έως 45%. Το ύψος του ποσοστού καθορίζεται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1-7-2014. Το σχέδιο Νόμου με τίτλο  «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την […]

Διαβάστε περισσότερα