symh

Τι συμβαίνει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Την αντίδραση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύμης – Τήλου – Χάλκης και Καστελορίζου κ.κ. Χρυσόστομου, προκάλεσε έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με το οποίο ζητείται να γίνει ανάθεση σε συγκεκριμένο αρχιτέκτονα μελέτης για τη δημιουργία του νέου εκκλησιαστικού μουσείου της Ιεράς Μονής Πανορμίτη στη Σύμη.
Στην επιστολή του Σεβασμιότατου προς την Αρχαιολογία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Μετ’ εκπλήξεως λάβαμε το ανωτέρω α) σχετικό έγγραφο σας, με το όποιο ζητείται να σας ενημερώσουμε εγγράφως περί της δυνατότητος έκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης και της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, αναλήψεως της υποχρεώσεως εκπονήσεως μουσειολογικής μελέτης άφορώσης στό νέο εκκλησιαστικό μουσείο της Ίερας Μονής, “σέ συνεργασία με τον αρχιτέκτονα κ. Συναμίδη και τον αρχαιολόγο πού θα επιλεγεί από τη Μονή” δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται, η Ιερά Μονή έχει ήδη “προβεί στην καταγραφή των αντικειμένων, εκθέσιμων και μη”.
Ειδικότερα η έκπληξή μας ανάγεται στο γεγονός ότι κατά την σύσκεψη και συνεργασία πού παρουσία μας έλαβε χώρα στην Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου την Μεγάλη Πέμπτη 28η Απριλίου 2016, με την εντεταλμένη συνεργάτιδα σας κ. Ελένη Παπαβασιλείου, παρόντων του γραμματέως της  Μητροπόλεως κ. Γ. Πετρόπουλου, του νομικού μας συμβούλου κ.  Θ.  Παπαγεωργίου  και του Εφόρου της Ι.  Μονής κ.  Μιχ. Πατατούκου, διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα προκαταρκτική φάση δεν απαιτείται ή εκπόνηση μουσειολογικής μελέτης για την τεκμηρίωση του κτιριολογικού προγράμματος, αλλά μόνο ταξινόμηση της εκτενούς ήδη καταγραφής των συλλογών που ανεξόδως και πολυπόνως εκπόνησε στο παρελθόν ο θεολόγος γραμματεύς της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Γ. Πετρόπουλος, δοθεισών μάλιστα κατά την ανωτέρω σύσκεψη ειδικών οδηγιών υπό τής κ. Έ. Παπαβασιλείου περί του τρόπου κατανομής των προς έκθεση στοιχείων.
Προς τι λοιπόν άνευ ενημερώσεως μας, η αλλαγή των ως ανωτέρω διαπιστωθέντων και υποδειχθέντων; Προς τι λοιπόν ό χαρακτήρας του επείγοντος στο α σχετικό έγγραφο σας, όταν μάλιστα εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού βρίσκονται ακόμη σε φάση μελέτης, ήτοι δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι προδιαγραφές συστήματος αναγνώρισης μουσείων, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/68516/38575/2253/1450/4-3-2016 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά της οποίας έχομεν άρρηκτη, αγαστή και ανοικτή συνεργασία;
Βασικός μας στόχος είναι να αποκομίσουμε ει δυνατόν τον τίτλο του «αναγνωρισμένου μουσείου» από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετ. άρθρα 45 θ 73 π. 8 του Ν. 3028/ 2002, ώστε να έχουμε πέραν των άλλων ευεργετημάτων και την δυνατότητα των “παρεχομένων οικονομικών κινήτρων” και μάλιστα αυτά πού αφορούν τυχόν χρηματοδότηση στην ανέγερση του νέου μουσείου. Έπειτα, όπως προκύπτει, βάσει του ανωτέρω εγγράφου, η πολιτική του Υπουργείου για τα εκκλησιαστικά μουσεία θα διασαφηνισθεί το προσεχές φθινόπωρο, οπότε και αναμένεται ο σαφής καθορισμός πολλών παραμέτρων, ίσως και αυτής του “κτιριολογικού προγράμματος” πού τελικά απαιτείται. Φρονούμε ότι κατόπιν αυτών “ή πληρέστερη τεκμηρίωση του κτιριολογικού προγράμματος” που η Δ/νση Μελετών Εκτέλεσης Έργων Μουσείων-Πολιτιστικών Κτιρίων ζήτα από την υπηρεσία σας στο β’ σχετικό, θα είναι πλέον απλή και εύκολη υπόθεση.
Περαιτέρω επίσης, όσον αφορά την υπόδειξη συγκεκριμένου αρχιτέκτονος και την επιλογή λοιπών μελετητών, επιβάλλεται να σας γνωρίσουμε ότι ή διοίκηση και λειτουργία της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, ιδιοκτήτριας του έργου, κατόπιν ενεργειών μας και διαδικασιών που σύν Θεώ έστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας, διέπεται πλέον από Κανονισμό Διοικήσεως και Λειτουργίας, εγκεκριμένο υπό της Άγιας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συμφώνως με το ύπ’ άρ. 43/25-7-2014 σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα.
Κατ’ εφαρμογή δε του 3Γ άρθρου αυτού, δια μελέτες αξίας άνω των 20.000 απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός και για τις κατώτερες πρόχειρος, κατόπιν ερεύνης της αγοράς, αποδεικνυομένης εκ δυό (2) τουλάχιστον προσφορών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι υπό την παρούσα φάση της οικονομικής κρίσεως, κατά την οποία   όπως   αντιλαμβάνεσθε,   καταβάλλεται   μεγίστη   προσπάθεια   αντιμετωπίσεως   των ανελαστικών δαπανών της Ιεράς Μονής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πολυδάπανη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανορμίτου και των Μετοχιών αυτού, σε συνδυασμό με την επίσης μεγάλη προσπάθεια πού συντελείται για την συνέχιση του αγαθοεργού κοινωνικού έργου της, η Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, βρίσκεται σε ολοσχερή αδυναμία ενάρξεως διαδικασιών για την επ’ αμοιβή ανάθεση μελετών και εργασιών σε έξωθεν των υπηρεσιών και συνεργατών αυτής τρίτους, καθ’ ότι δεν άπτονται των προαναφερομένων κατά προτεραιότητα αναγκών της.
Δι’ ό άλλωστε και έχει την πολύτιμη κατανόηση και συνδρομή της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου και προσωπικώς του Περιφερειάρχου κ. Γ. Χατζημάρκου, όπως συνέβη και επί του επείγοντος ζητήματος της αναγκαίας επισκευής του ιστορικού και ιδιαιτέρας μνημειακής και καλλιτεχνικής αξίας Κωδωνοστασίου αυτής. Μάλιστα για την συγκεκριμένη αυτή περίπτωση του Κωδωνοστασίου, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες υπό της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου εγκρίσεις, παρακαλείσθε θερμώς να επισπεύσετε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε να υπογραφεί ή προβλεπόμενη Προγραμματική Σύμβαση και να καταστεί δυνατή ή άμεση έναρξη των εργασιών, καθώς και οι φθορές αλλά και οι μεγάλοι κίνδυνοι εκ της καθυστερήσεως καθημερινώς αυξάνονται».

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *