© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τράπεζα Ελλάδος: Πρώτοι οι Γάλλοι σε δαπάνες στο Α’ 2μηνο 2023 | Καλύτερα αποτελέσματα από το 2019, χειρότερα από το 2020

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  • Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 106,8 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2023 και 133,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.
  • ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 80,9% το Φεβρουάριο του 2023 και κατά 76,4% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 80,6% το Φεβρουάριο του 2023 και κατά 83,5% την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Φεβρουάριο του 2023 εμφάνισε πλεόνασμα 106,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 54,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, αύξηση κατά 80,9% κατέγραψαν το Φεβρουάριο του 2023 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 241,1 εκατ. ευρώ, έναντι 133,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022, ενώ αύξηση κατά 71,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Φεβρουάριος 2023: 134,3 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2022: 78,4 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 80,6%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 0,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,6% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 32,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Όπως έγραψε το money-tourism.gr, από τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών, προκύπτει μείωση 12% περίπου σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2020 και αύξηση 9% σε σύγκριση με το πρώτο δίμηνο του 2019, των εσόδων από τον Τουρισμό στο πρώτο δίμηνο του 2023, σύμφωνα με την Τράπεζα Ελλάδος.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 133,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 98,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 201,5 εκατ. ευρώ (76,4%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 465,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 167,4 εκατ. ευρώ (101,5%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 332,2 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 83,5%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 22,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Φεβρουάριο του 2023, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 80,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 32,5% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 102,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 148,5% (Φεβρουάριος 2023: 137,9 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2022: 55,5 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 42,9% (Φεβρουάριος 2023: 87,1 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2022: 61,0 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 5,6% στα 15,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 8,8% και διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 278,0% και διαμορφώθηκαν στα 32,5 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 58,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ, καθώς κι αυτές από τις ΗΠΑ κατά 159,0% στα 20,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 80,3% και διαμορφώθηκαν στα 0,6 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 76,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 465,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 28,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 197,9 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 145,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 266,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 167,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 37,1%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μείωση κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα 30,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,3% και διαμορφώθηκαν στα 39,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 240,4% και διαμορφώθηκαν στα 44,6 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 52,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 37,8 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 86,9% και διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 76,8% και διαμορφώθηκαν στα 1,0 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Φεβρουάριο του 2023 διαμορφώθηκε σε 572,6 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 80,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 85,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2022 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 79,0%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 37,1% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 143,2%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 174,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 46,1%. Άνοδο κατά 21,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 82,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 1,2% και διαμορφώθηκε σε 41,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 347,7% σε 45,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 71,3% και διαμορφώθηκε σε 39,5 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 265,1% σε 21,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 84,6% και διαμορφώθηκε σε 0,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 83,5% και διαμορφώθηκε σε 1.208,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 658,4 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 77,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 107,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 550,4 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 43,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 140,1% και διαμορφώθηκε σε 657,7 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 43,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 43,4%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 10,3% και διαμορφώθηκε σε 105,9 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 196,2% και διαμορφώθηκε σε 76,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 75,4% και διαμορφώθηκε σε 99,0 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 121,0% σε 37,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 72,9% και διαμορφώθηκε σε 2,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Tagged

1 σχόλιο στο “Τράπεζα Ελλάδος: Πρώτοι οι Γάλλοι σε δαπάνες στο Α’ 2μηνο 2023 | Καλύτερα αποτελέσματα από το 2019, χειρότερα από το 2020

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *