ΤτΕ: -5% οι τουριστικές εισπράξεις τον Ιανουάριο

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΕΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στα 742 εκατ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας τον Ιανουάριο, αυξημένο κατά 461 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οι τουριστικές εισπράξεις περιορίστηκαν κατά περίπου 5%, ενώ μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό μείωσης των τουριστικών αφίξεων.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2016 εμφάνισε πλεόνασμα 32 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 11 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Ειδικότερα, μείωση κατά 4,7% κατέγραψαν το μήνα Ιανουάριο 2016 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 161 εκατ. ευρώ, έναντι 169 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Μείωση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 18,2% (Ιανουάριος 2016: 129 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 158 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση των αφίξεων κατά 7,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 3,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 14,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 2,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2016, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 17,8% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 (Ιανουάριος 2016: 76 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 93 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 11,8% (Ιανουάριος 2016: 83 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 74 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 είναι αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 7 εκατ. ευρώ ή 12,4%, καθώς και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 25,7% (Ιανουάριος 2016: 28 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2015: 38 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 5,0% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 25,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2015: 16 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 47,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 63,2% και διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση (1)

Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιανουάριο του 2016 διαμορφώθηκε στις 559 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης κατά 14,5% των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ-28, καθώς οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκαν κατά 2,8%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 121 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,6%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν μείωση κατά 17,7% (Ιανουάριος 2016: 196 χιλ., Ιανουάριος 2015: 239 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 14,0% και διαμορφώθηκαν στις 38 χιλ. ταξιδιώτες και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν στις 11 χιλ. ταξιδιώτες. Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 9,4% και διαμορφώθηκαν στις 30 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 17,4% εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στις 3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,9% και διαμορφώθηκαν στις 16 χιλ. ταξιδιώτες.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων, κυρίως των πρωτογενών εισοδημάτων και δευτερευόντως των υπηρεσιών και των δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία δεν αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε κατά 294 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2015, καθώς σημειώθηκε μείωση των ελλειμμάτων όλων των επιμέρους ισοζυγίων, δεδομένου ότι η αξία των εισαγωγών μειώθηκε περισσότερο από εκείνη των εξαγωγών.
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 218 εκατ. ευρώ, περίπου στο ήμισυ του αντίστοιχου πλεονάσματος του Ιανουαρίου του 2015, λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως θαλάσσιων, οι οποίες μειώθηκαν σε 292 εκατ. ευρώ από 631 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2015). Οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν κατά 4,7% και ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασε μείωση κατά 7,8%. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, η αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σημείωσε πτώση κατά 25,8% και η αντίστοιχη αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 21,8%, έτσι ώστε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να περιοριστεί τελικά κατά 76 εκατ. ευρώ.
Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 173 εκατ. ευρώ, κατά 451 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του ίδιου μήνα του 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 388 εκατ. ευρώ, κατά 338 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο του Ιανουαρίου του 2015.
Τον Ιανουάριο του 2016, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε έλλειμμα 354 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 123 εκατ. ευρώ από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατά 678 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 949 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων (η οποία ως επί το πλείστον αντικατοπτρίζει τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος).
Στην πλευρά των υποχρεώσεων σημειώθηκε καθαρή μείωση κατά 416 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως σε μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων κατά 295 εκατ. ευρώ αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων κατά 975 ευρώ αντανακλά την καθαρή αύξηση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (περιλαμβάνεται και η αποπληρωμή χρεολυσίων 459 εκατ. ευρώ προς το ΔΝΤ).

Πιο αναλυτικά εδώ

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *