joussen

TUI: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα στήριξης από την ΕΕ | Ποιοι περιορισμοί προβλέπονται| Έγκριση και στην έκτακτη ΓΣ, όλων των προαπαιτουμένων για το 3ο πακέτο χρηματοδότησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της TUI AG, η οποία πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, συμμετείχαν εκπρόσωποι  του 44,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι οποίοι ενέκριναν τα τρία θέματα της ατζέντας με μεγάλη πλειοψηφία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση του 3ου πακέτου χρηματοδότησης.

Η μείωση της τιμής της μετοχής από 2,56 ευρώ ανά μετοχή σε 1,00 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε από το 99,59% των μετόχων και η επακόλουθη αύξηση κεφαλαίου κατά περίπου 509 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκε με ποσοστό 97,95%. Το δικαίωμα μετατροπής του WSF σε μετοχές της TUI AG σύμφωνα με την Silent Participation I, εγκρίθηκε από το 98,04% των μετόχων.

tui ag Πριν από αυτό, είχαν ήδη ολοκληρωθεί τα άλλα προαπαιτούμενα του τρίτου πακέτου χρηματοδότησης, το οποίο ανακοινώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Το Ταμείο Οικονομικής Σταθεροποίησης (WSF) και η TUI AG υπέγραψαν τη συμφωνία για δύο silent participations συνολικού ύψους 1,091 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μέτρα WSF περιλαμβάνουν μια silent participation μετατρέψιμη σε μετοχές TUI, ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ (Silent Participation I). Η δεύτερη silent participation ανέρχεται σε 671 εκατομμύρια ευρώ. Η δεύτερη silent participation έχει επεκταθεί κατά το ποσό των εκκρεμών κρατικών εγγυήσεων, όπως ανακοινώθηκε στην ειδική ανακοίνωση της 2ας Δεκεμβρίου 2020. Μόλις ληφθούν οι εγγυήσεις, η δεύτερη silent participation θα μειωθεί ανάλογα. Η Επιτροπή της ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει το πρόγραμμα στήριξης.

Η υλοποίηση των στοιχείων του τρίτου πακέτου χρηματοδότησης θα παράσχει επίσης παράταση μέρους του υφιστάμενου πιστωτικού ορίου KfW για το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είχε παύσει να είναι διαθέσιμο την 1η Απριλίου 2021. Το μερικό ποσό έχει επίσης λήξη όπως το υπόλοιπο της υφιστάμενης πιστωτικής γραμμής KfW (Ιούλιος 2022), όταν το εκκρεμές ανώτερο ομόλογο εξαργυρωθεί με τα κεφάλαια από την αύξηση κεφαλαίου .

Σύμφωνα με το τρίτο πακέτο χρηματοδότησης, η KfW συμμετέχει επίσης σε μια πρόσθετη διευκόλυνση δανείου μαζί με ιδιωτικές τράπεζες ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Το τρίτο πακέτο χρηματοδότησης έχει συνολικό όγκο περίπου 1,8 δισ. Ευρώ.

Πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία του τρίτου πακέτου χρηματοδότησης μπορείτε να βρείτε εδώ .

Έδωσε έγκριση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τα γερμανικά σχέδια για συνεισφορά έως 1,25 δισ. Ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της TUI AG (TUI), της μητρικής εταιρείας του Ομίλου TUI, ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου υποστήριξης. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Όπως πολλές άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, η TUI πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού. Με αυτό το μέτρο, η Γερμανία θα συνεισφέρει έως και 1,25 δισ. Ευρώ στην ανακεφαλαιοποίηση της TUI και θα βοηθήσει την εταιρεία να αντιμετωπίσει την κρίση. Ταυτόχρονα, το κράτος θα αμείβεται επαρκώς για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι φορολογούμενοι και η υποστήριξη θα συνοδεύεται από δεσμεύσεις που θα περιορίζουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Χαιρετίζω τη συμμετοχή ιδιωτικών επενδυτών στο σχέδιο, καθώς περιορίζει την ανάγκη για κρατική ενίσχυση ενώ συμβάλλει στην ανάκαμψη της TUI. ”

ksd
adv

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του προσωρινού πλαισίου, μια κρατική ανακεφαλαιοποίηση της TUI ύψους έως 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ανακεφαλαιοποίηση περιλαμβάνει:

  • 420 εκατομμύρια € σιωπηλή συμμετοχή μετατρέψιμη στα ίδια κεφάλαια της TUI και
  • έως και 680 εκατομμύρια ευρώ μη μετατρέψιμη σιωπηλή συμμετοχή (εκ των οποίων 400 εκατομμύρια ευρώ θα παρασχεθούν μόνο σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα 400 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα εγγύησης δεν παρέχονται από τα ομόσπονδα κράτη ή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση)
  • και 150 εκατομμύρια ευρώ μετατρέψιμου ομολόγου.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο ανακεφαλαιοποίησης που κοινοποίησε η Γερμανία είναι σύμφωνο με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Για να διασφαλιστεί ότι η TUI δεν επωφελείται αδικαιολόγητα από την ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος σε βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή προβλέπει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την υποστήριξη εταιρειών που είχαν οικονομικές δυσκολίες ήδη στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επιπλέον, έως ότου εξαργυρωθεί τουλάχιστον το 75% της ανακεφαλαιοποίησης, η TUI εμποδίζεται καταρχήν να αποκτήσει μερίδιο άνω του 10% σε ανταγωνιστές ή άλλους φορείς της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακόμη, μέχρι την πλήρη έξοδοτου κράτος, η TUI και οι θυγατρικές της υπόκεινται σε απαγορεύσεις πληρωμής μερισμάτων και εξαγορές μετοχών, εκτός από εκείνες που αφορούν το κράτος. Επιπλέον, έως ότου εξαργυρωθεί τουλάχιστον το 75% της ανακεφαλαιοποίησης, εφαρμόζεται αυστηρός περιορισμός των αμοιβών της διοίκησης της TUI, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πληρωμών μπόνους.

Το TUI GROUP

Ο Όμιλος TUI είναι ο κορυφαίος τουριστικός όμιλος στον κόσμο και δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Ο Όμιλος εδρεύει στη Γερμανία. Η μετοχή TUI είναι εισηγμένη στο FTSE 250, τον κορυφαίο δείκτη του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και στη Ρυθμιζόμενη Ανεπίσημη Αγορά στη Γερμανία.

Ο Όμιλος TUI προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες από μία πηγή για τους 28 εκατομμύρια πελάτες του, εκ των οποίων 21 εκατομμύρια ανήκουν στις ευρωπαϊκές εθνικές εταιρείες. Ολόκληρη η τουριστική αλυσίδα αντιπροσωπεύεται κάτω από μια στέγη. Αυτό περιλαμβάνει πάνω από 400 ξενοδοχεία και θέρετρα με επώνυμα εμπορικά σήματα όπως RIU, TUI Blue και Robinson και 15 κρουαζιερόπλοια, από τα MS Europa και MS Europa 2 στην κατηγορία πολυτελείας και αποστολές στον στόλο Mein Schiff της TUI Cruises και κρουαζιερόπλοια στο Marella Cruises στην Αγγλία.

Ο Όμιλος περιλαμβάνει επίσης τις κορυφαίες μάρκες ταξιδιωτικών πρακτόρων της Ευρώπης και διαδικτυακές πλατφόρμες μάρκετινγκ, πέντε αεροπορικές εταιρείες με περισσότερα από 100 σύγχρονα αεροσκάφη μεσαίου και μεγάλου μήκους και πάνω από 1.000 ταξιδιωτικά γραφεία. Εκτός από την επέκταση της βασικής δραστηριότητάς της με ξενοδοχεία, κρουαζιέρες μέσω επιτυχημένων κοινοπραξιών και δραστηριοτήτων σε προορισμούς διακοπών, η TUI εστιάζει όλο και περισσότερο στην επέκταση των ψηφιακών πλατφορμών. Ο Όμιλος μεταμορφώνεται σε ψηφιακή εταιρεία.

Η παγκόσμια ευθύνη για τη βιώσιμη οικονομική, οικολογική και κοινωνική δράση βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρίας. Με έργα σε 25 χώρες, το TUI Care Foundation που ξεκίνησε η TUI εστιάζει στις θετικές επιπτώσεις του τουρισμού, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Υποστηρίζει έτσι την ανάπτυξη προορισμών διακοπών. Το παγκοσμίως ενεργό TUI Care Foundation ξεκινά έργα που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την επόμενη γενιά.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *