tui
Φωτό: TUI Group

TUI: Βήματα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον μέσω της προστασίας των πάρκων, στη Δομινικανή Δημοκρατία

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Διατήρηση του Μαγκρόβιου Οικοσυστήματος, το TUI Care Foundation, ανακοινώνει μία νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία πολύτιμων δασών μαγγροβίων στη Δομινικανή Δημοκρατία στο Εθνικό Πάρκο  Manglares del Bajo Yuna σε συνεργασία με τις ΜΚΟ Global Nature Fund (GNF) και Center for the Conservation and Eco-Development of the Bay of Samaná and the Surroundings (CEBSE).

Η περιοχή του έργου, το Εθνικό Πάρκο και η πόλη Sanchez, βρίσκονται στην επαρχία Samaná, στα βορειοανατολικά της Δομινικανής Δημοκρατίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η συνεργασία με τις αρχές του πάρκου για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παράνομης υλοτομίας και άλλων μη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ αποσκοπεί στην αποκατάσταση 80 εκταρίων  δασών.

Το έργο αυτό συνεπάγεται μέση μείωση περίπου 5.000 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση. Επιπλέον, θα υπάρξουν οικονομικές ευκαιρίες για άτομα σε παρακείμενες κοινότητες  με την αξιοποίηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος του πάρκου. Θα ενθαρρυνθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία και η διατήρηση των φυσικών θησαυρών της Δομινικανής Δημοκρατίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το TUI Care Foundation.

Ο Frank Oostdam, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TUI Care Foundation, δήλωσε:

«Παρόλο που ο κόσμος αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της πανδημίας, πρέπει να θέσουμε τη βάση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος και η ενίσχυση των τοπικών μέσων διαβίωσης αποτελεί περισσότερο από ποτέ άλλοτε τον πυρήνα του έργου του TUI Care Foundation.

Η νέα αυτή πολύπλευρη πρωτοβουλία θα βοηθήσει στην προστασία των παρθένων δασών μαγγροβίων στη Δομινικανή Δημοκρατία, και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τις τοπικές κοινότητες καθώς και θα δώσει τη δυνατότητα στους ντόπιους νέους να γίνουν πρεσβευτές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο Δήμαρχος της πόλης Sanchez, κ. Inocencio de Jesus Calcaño αναφέρει:

“Το δημοτικό συμβούλιο του Sanchez είναι πρόθυμο να υποστηρίξει αυτό το έργο, επειδή στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος μας”.

Τα μαγγρόβια έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν οργανικό άνθρακα στο έδαφος που είναι κορεσμένο με νερό, το οποίο τα καθιστά έναν από τους βιότοπους που αποθηκεύουν τις μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Τα μαγγρόβια είναι ζωτικής σημασίας για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τους ανθρώπους, και αποτελούν επίσης τα πιο απειλούμενα οικοσυστήματα παγκοσμίως.

Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, έχει χαθεί πάνω από το 50% της παγκόσμιας επιφάνειας μαγγροβίων. Στη Δομινικανή Δημοκρατία, οι μη βιώσιμες δραστηριότητες σε εθνικά πάρκα απειλούν τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και τα περίχωρά της. Αυτό θέτει σε μεγάλο κίνδυνο το μέλλον των νέων Δομινικανών.

Παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζει η κρίση της πανδημίας, έχουν ήδη ξεκινήσει διάλογοι με όλους τους ενδιαφερόμενους. Μέσω αυτού του διαλόγου, το έργο θα δημιουργήσει ένα νέο σχέδιο διαχείρισης και θα δώσει τη δυνατότητα στις αρχές του Εθνικού Πάρκου Manglares del Bajo Yuna να προστατεύσουν καλύτερα την παρθένα φύση και το οικοσύστημα του πάρκου.

Επιπλέον, θα βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις για την καλύτερη προστασία των πολύτιμων περιοχών του πάρκου και θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή του στους τουρίστες. Οι δραστηριότητες με επικεφαλής την ομάδα του έργου και τους εθνικούς δασοφύλακες για την αποκατάσταση της έκτασης των 80 εκταρίων θα περιλαμβάνουν τη συμμετοχή περισσότερων από 1.500 ατόμων από την πόλη Sanchez, η οποία με τη σειρά της θα εμπνεύσει τη συμμετοχή και  άλλων κοινοτήτων που ζουν δίπλα σε αυτό. Θα χρησιμοποιηθεί, επιπλέον, η δορυφορική απεικόνιση  για να απεικονιστεί η διαδικασία αποκατάστασης και να γίνει καταμέτρηση του αποτελέσματος της πρωτοβουλίας.

Βάσει της ανάλυσης των επιχειρηματικών ευκαιριών υπέρ της βιοποικιλότητας, θα υπάρξουν συνεργασίες με συλλόγους αλιευτών και γυναικών για την ανάπτυξη προϊόντων από τοπικούς τύπους αλιείας και αγρούς που μπορούν να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις στον κόλπο Samaná, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους ντόπιους.

Επιπλέον, μέσω ενός προγράμματος που αναπτύχθηκε με πολλά σχολεία θα εκπαιδευθούν 3.000 παιδιά όσον αφορά τους φυσικούς θησαυρούς της Δομινικανής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του οικοσυστήματος που παρέχονται από το πάρκο, δημιουργώντας  έτσι μια αίσθηση υπερηφάνειας μεταξύ του μεγαλύτερου μέρους των νέων στην πόλη.

Ο επικεφαλής Διατήρησης στο GNF, Δρ Thomas Schaefer, προσθέτει:

“Είναι χαρά μας να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας στη διεθνή διατήρηση υγροτόπων, την ανάπτυξη της κοινότητας από το Δίκτυο Living Lakes και τις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις στην αποτίμηση του φυσικού κεφαλαίου να τίθενται επί τραπέζης. Τα μαγκρόβια αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράκτιους υγρότοπους και χρήζουν σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας για τη ζωή πάνω και κάτω από το νερό”.

Η έμφαση στις οικονομικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του έργου. Καθώς ο τουρισμός συνιστά μια από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος για τους Δομινικανούς, η ανάδειξη της αξίας του φυσικού κεφαλαίου του νησιού μέσω των προστατευόμενων περιοχών του αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση τόσο για την προστασία αυτών των περιοχών όσο και για την υποστήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών κοινοτήτων.

Μερικές από τις ευκαιρίες για διαφοροποίηση, τις οποίες μπορούν να παρατηρήσουν τόσο οι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι, περιλαμβάνουν την προσφορά καγιάκ, την παρακολούθηση πτηνών, τις ξεναγήσεις, την εμπορία προϊόντων τοπικής προέλευσης, όπως μέλι, μαρμελάδα, και προϊόντα με βάση τα ψάρια.

Θα είναι σημαντική η δημιουργία ενός ισχυρού συνδέσμου με το ζωτικό τουριστικό τομέα στο νησί για να εξασφαλιστεί η σταθερή ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων, καθώς και να επωφεληθούν οι τοπικές κοινότητες. Περαιτέρω έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων οργανισμών για να εξοπλιστούν με γνώσεις και εργαλεία για την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους στο τοπικό πλαίσιο.

Η εκτελεστική διευθύντρια της CEBSE  Patricia Lamelas,  προσθέτει:

«Αυτό το έργο θα παρέχει μοναδικές ευκαιρίες στην περιοχή. Με την καινοτόμο αυτή προσέγγιση, μπορούμε να συγχωνεύσουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα, τα οποία βασίζονται σε προηγούμενες δραστηριότητες και καθιερωμένες προσεγγίσεις, που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή.

Το TUI Care Foundation διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη γεφύρωση των δραστηριοτήτων συντήρησης με τις ανάγκες που προκύπτουν στις τουριστικές επιχειρήσεις. Πολλές οικογένειες στο Sanchez θα επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του έργου αυτού και θα μπορέσουν να βελτιώσουν τα προς το ζην».

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *