photo by CDC Unsplash
Photo by CDC Unsplash

Υγειονομικά Πρωτόκολλα: Αντιμετωπίζουμε τον κάθε χώρο στον Καθαρισμό, ξεχωριστά και πάντα σαν κάτι “άγνωστο”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τηρώντας όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας μαζί τα μέτρα προστασίας για την υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων, σε ένα πολύπλοκο εσωτερικό περιβάλλον, πρέπει να αποκαταστήσουμε τους χώρους, ώστε να διασφαλίζεται -σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας- η υγειονομική ασφάλεια των φιλοξενουμένων ατόμων, με ή/και χωρίς “ευαισθησίες”.

Μελετώντας  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, .. στο Η.Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα housekeeping) και κατ΄ επέκταση Η 1.)Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει .

Στην Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων, αναφέρεται….. ‘’Η επιλογή μεθόδου της εφαρμογής (ψεκασμός, εκνέφωση κ.λ.π.) και αντιστοίχως η χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού πρέπει πάντα να στοχεύει στην αποτελεσματική και με ασφαλή τρόπο καταπολέμηση του ιικού φορτίου των μολυσμένων χώρων, επιφανειών και σημείων, χωρίς την περαιτέρω πρόκληση ρύπανσης καθώς και φθορών και καταστροφής άλλων υλικών και αντικειμένων’’.

Αντιμετωπίζουμε πάντα τον κάθε χώρο ξεχωριστά σαν κάτι ‘‘άγνωστο’’

Στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση το σχέδιο εφαρμογών με αποκατάσταση των εσωτερικών χώρων από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’  πολύ δε από ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ” ,διότι τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα μπορεί να αλλάζουν (Πρόληψη- Προστασία- Αντιμετώπιση) ,όπως και στα ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά μέτρα  που απαιτούνται.

Επιλογή μεθόδου

 • Απολύμανση: Εφαρμογή απολύμανσηςμε σταθερό ψυχρό εκνεφωτή –ομιχλοποιητή (cold fogger)
 1. υγειονομική ασφάλεια των εργαζομένων
 2. χωρίς την παρουσία ατόμων
 3. για περισσότερη  ομοιογένεια και με παράλληλη μείωση χρόνου
 4. στον χρησιμοποιημένο ιματισμό για ποιο ασφαλή μεταφορά( ‘’Ξεσκεπάζω’’ τα στρώματα)
 5. μείωση μολυσματικού φορτίου στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου. Κλπ
 • Ενδελεχής απορρύπανση: Καθαριότητα σε βάθος (Deep-Depollution),  με επιμέλεια και με περισσότερη λεπτομέρεια . (στρώμα, ταπετσαρία, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ) , αλλά και στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου, κλπ.
 • Γενικές εφαρμογές καθαρισμούκαι απολύμανσης (Οροφοκομία- Housekeeping) λειών επιφανειών, wc, σφουγγάρισμα, κλπ. Προσοχή : Δεν ψεκάζουμε ατμό επάνω στο ύφασμα αν πρώτα δεν έχουμε ψεκάσει και τρίψει (ελαφρά εμποτισμένο ύφασμα) με καθαριστικό-απολυμαντικό σε υφασμάσιμες ίνες (ταπετσαρία, στρώμα, μοκέτα, χάλι, κοκοφοίνικα, σιζάλ, ) (Kων/νος Ντελέζος – Οδηγός με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ΜΑΙΟΣ 2020.jpg) 
 • Επιμελημένη Εξυγίανση : Εφαρμογή ολοκληρωμένων ‘‘περιβαλλοντικων μέτρων εξυγίανσης δωματίου ’’, για  την δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίων έως και 0,1 μικρών , αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης, ιών, σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων,  μικροοργανισμών,  αλλά και στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου κλπ
 1. για  την δέσμευση η/και δυνατότητα καταστροφής σωματιδίωνέως και 0,1 μικρών ,
 2. αιωρούμενων σωματιδίων σκόνης,
 3. ιών, σπόριων, βακτηριδίων, μυκήτων, αλλεργιογόνα, περιττώματα ακάρεων,  μικροοργανισμών,
 4. (Air Conditioner -Split) του δωματίου κλπ
 • Εφαρμογή Αποκατάστασης (Trioxygen):Ως  ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’ έχει υιοθετηθεί  για την κάλυψη των αναγκών  αποκατάστασης  κατ΄ όγκο για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων  από ’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”  άλλα και από τα ‘’Ρυπογόνα χημικά κοκτέιλ’’ , η πρωτοποριακή μέθοδος της ‘‘Καταλυτικής Οζονοποίησης , μια επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO ), χωρίς την χρήση χημικών , και χωρίς υπολειμματικότητα , αλλά και στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου.

Υπολογισμός υψηλής απόδοσης με την αποκατάσταση κατ΄ όγκο :

 1. Από την ψυχολογική αποδοτικότητα εργαζομένων , λόγο της αίσθησης για περισσότερη Υγειονομική Ασφάλεια από την ‘’ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων’’
 2. Από τυχόν ακούσια παράλειψη απολύμανσης σε κάποια σημεία.
 3. Από την αποτελεσματικότητα σε μεγάλο εύρος μικροβίων αλλά και από τυχόν ανθεκτικότητας ή/και μεταλλάξεων από  ‘’το άγνωστο του SARS-CoV-2, ”
 4. Από την μείωση των επιπτώσεων από επιβλαβείς ουσίες, απομάκρυνση οργανικών υλικών, αλλά και εξάλειψη χημικών υπολειμμάτων από τα ρυπογόνα “αόρατα χημικά κοκτέιλ ”
 5. Από την μη χρήση χημικών, και χωρίς υπολειμματικότητα 
 6. Από την αποκατάσταση στο (Air Conditioner -Split) του δωματίου.
 7. Από την ‘’ Αποκατάσταση αποσκευών’’, πριν την μεταφορά στα δωμάτια, κοινοχρήστους χώρους, Μ. Μ.Μ.!!
 8. Από την Extra οικονομική διαχείριση π.χ. για συνιστώμενες ρόμπες τη καθαριότητας και απολύμανσης,!!

Προσοχή   : Επισημάνσεις έχουν γίνει και για την διατύπωση στις παρατηρήσεις του Κριτηρίου 4.27 Καθαρισμός στρωμάτων σε ετήσια βάση , Υ (Υποχρεωτική προδιαγραφή), οπού η ερμηνεία θα αναφέρει, Απαιτείται: Βεβαίωση παρεχόμενων εφαρμογών, από επαγγελματίες εφαρμοστές με επαγγελματικό εξοπλισμό απορρύπανσης στρωμάτων και Βεβαιωμένη εκπαίδευση, υποχρεωτικά με Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ή ύπαρξη επαγγελματικού εξοπλισμού απορρύπανσης στρωμάτων,  ισάξιο των επαγγελματιών, με τιμολόγιο αγοράς συνοδευόμενο πάντα με Βεβαιωμένη εκπαίδευση εφαρμοστών, βάση της οποίας νομοθεσίας του Υπουργείου Υγείας αλλά και της  εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης (νέες υγειονομικές διατάξεις).

Τις παραπάνω πληροφορίες τις αναφέρω με αφορμή διάφορες συζητήσεις ‘’περί Αστικής Ευθύνης’’  ( άρθρο 60 του Ν. 4688/20, παράγραφο 5, ), με το “κάνω ό,τι μπορώ με τη καθαρίστρια” , αλλά με την “ακούσια  παράλειψη απολύμανσης”, το “φταίξιμο” να περνά  στις καθαρίστριες.  (‘’Μήπως τα σωστά εργαλεία κάνουν τον μάστορα;’’)

Θα έπρεπε, εδώ και χρόνια να είχε εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός από τους ενασχολούμενους στον τουρισμό , γιατί προβλήματα από ‘‘μολυσματικούς παράγοντες’’ για ιδιαίτερα ‘’επικίνδυνες λοιμώξεις’’ υπήρχαν και πριν. Δεν είναι λοιπόν πλεονασμός το να εφαρμόζονται ποιο αυστηρά μέτρα στα ολοκληρωμένα προγράμματα καθαρισμού-απολύμανσης στους εσωτερικούς χώρους ,όχι μόνο  από  τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, αλλά και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες από το ΕΛΙΝΥΑΕ, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και στους τομείς της καθαριότητας.

Υπάρχουν τρόποι ώστε τα κόστη των υγειονομικών πρωτόκολλων  να μπορούν να γίνουν προσιτά και όχι ακριβά. 

Μέσα από ανταποδοτικά οφέλη:  1)  Από την μετάφερα χρημάτων  που πηγαίνουν στο marketing για τον τουρισμό, προς τους ξενοδόχους  -(Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών)- για τον ήδη αγορασμένο εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας , μιας και θα συνεχίζεται η σωστή προβολή του Ελληνικού Τουρισμού. 

2) Με την απόκτηση του εξειδικευμένου επαγγελματικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας  και την απαραίτητη εκπαίδευση , θα υπάρξουν έσοδα από τα –‘’μη έξοδα’’– πρόστιμων και από ζημιώσεων περί ‘’Αστικής ευθύνης’’ , εφόσον θα τηρούνται αυστηρά οι εφαρμοστέοι  όροι των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.

Υ.Γ.: Επιπλέον Χρήσιμες  Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και από το Βιβλίο που θα Διανέμεται Δωρεάν  από το Επιμελητήριο Ηρακλείου και με τίτλο: Διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης και αποστείρωσης επιφανειών, χώρων και αντικειμένων (υγειονομικά πρωτόκολλα για SARS-CoV-2).

Υ.Γ : Θα είμαι στην διάθεση, για όποιον φορέα θα μπορούσα να  φανώ χρήσιμος.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor, [email protected]

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *