tsakiris

Υπ. Ανάπτυξης: Επιβεβαιώνει τις τεράστιες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα Επανεκκίνησης Τουρισμού | Τις μισές αιτήσεις έχουν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Τις μισές αιτήσεις που κατατέθηκαν από τις επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» έχουν επεξεργαστεί οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, απαντώντας σε ερώτηση βουλευτών της Ελληνικής Λύσης και επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες της ΠΟΞ, ότι “το κεφάλαιο κίνησης έγινε κεφάλαιο ακινησίας”
Ωστόσο, σύμφωνα με την απάντηση οι υπηρεσίες του υπουργείου διεκπεραιώνουν … ταχύτερα απ’ ότι στο παρελθόν τις σχετικές διαδικασίες !

Πιο αναλυτικά, η ερώτηση των κ.κ. Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης και Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, προς τον υπουργό Τουρισμού και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Καθυστέρηση   στις   καταβολές  χρημάτων    προς    τους   δικαιούχους   του προγράμματος επανεκκίνησης του τουρισμού», αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, πληροφορηθήκαμε το ότι υφίσταται μεγάλη καθυστέρηση στις καταβολές χρημάτων του προγράμματος επανεκκίνησης του τουρισμού, όσον αφορά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Παρατηρούμε ότι, ενώ η τουριστική σεζόν έχει πρακτικά τελειώσει, καμία από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έκαναν αίτηση για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει ακόμα επιδοτηθεί, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αίτησής της. Κατά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το ποσοστό της επιδότησης βρίσκεται στο 5% του συνολικού τζίρου που είχε κάνει η κάθε επιχείρηση, κατά την διάρκεια του έτους 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε αυτό ήταν ο τζίρος που έκανε κατά την διάρκεια του έτους 2020 να ήταν 30% κάτω από αυτόν που είχε κάνει το 2019, χωρίς, ωστόσο, να έχει προχωρήσει σε απολύσεις η εν λόγω επιχείρηση. Στην πράξη, η πρώτη προϋπόθεση μπορούσε να ικανοποιηθεί από το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων, καθώς, οι απώλειες των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων ήταν πολύ μεγάλες, εξ’ αιτίας της «πανδημίας», ενώ, αντίθετα, η δεύτερη προϋπόθεση ήταν ανασταλτική, αφού, ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων του κλάδου αναγκάστηκε να προχωρήσει σε απολύσεις, περιορίζοντας, τελικά, τον αριθμό εκείνων των επιχειρήσεων, που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, παρόλα αυτά, είχαν αρχίσει από τις αρχές του καλοκαιριού, με καταληκτική ημερομηνία την 29 Σεπτεμβρίου και σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανακοινώνονταν αποτελέσματα αιτήσεων, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούνται πληρωμές χρηματικών ποσών.

money tourism copyright photo vouli 2020
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να παρέμβετε καταλλήλως, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πληρωμής των, ως άνω, εγκεκριμένων αιτήσεων επιχειρήσεων του ξενοδοχειακού κλάδου για συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα, καθώς η φετινή τουριστική περίοδος έχει επί της ουσίας λήξει”;

Η απάντηση

Η απάντηση του υφυπουργού Τσακίρη, διά του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ Γεωργίου Ζερβού, έχει ως εξής:

“Στην Δράση με τίτλο «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» υποβλήθηκαν περί τις 6.550 αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, αιτούμενης επιχορήγησης 253,6 εκατ €. Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη δράση οι αιτήσεις 3.354 επιχειρήσεων εγκεκριμένης επιχορήγησης περίπου 139,1 εκατ. € και έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις 795 επιχειρήσεων (για τις οποίες η δράση παραμένει ανοικτή μέχρι τις 19/11/2021 για επανυποβολή αίτησης) ενώ, τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν αποτελέσματα για τις υπόλοιπες αιτήσεις που, στο σύνολό τους, έχουν υποβληθεί τον μήνα Σεπτέμβριο 2021.

Επιπλέον, η ήδη εκταμιευθείσα επιχορήγηση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 100 εκατ. €.

Βασικός στόχος των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αφενός η επιτάχυνση και η απλοποίηση όλων των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων και αφετέρου η γρήγορη απόδοση των πόρων στις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό διαφοροποιήθηκε εκ βάθρων η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της απλοποίησης των διαδικασιών. Επιπλέον, μειώθηκαν δραστικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση και εκταμίευση επιχορήγησης, ενώ καταργήθηκε η υποβολή φυσικού φακέλου για τη λήψη της ενίσχυσης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πλέον η όλη διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Πλέον διασταυρώνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία που υπέβαλαν οι δυνητικοί δικαιούχοι, με τα αντίστοιχα στοιχεία των σχετικών εθνικών βάσεων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα αυτού η αξιολόγηση των προτάσεων διαρκεί 2-3 εβδομάδες, ενώ οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται 10 ημέρες μετά την έγκριση της αίτησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ως άνω δράση, καίτοι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρωνόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου, οι πρώτες εντάξεις επιχειρήσεων έγιναν την 03/09 και οι πρώτες πληρωμές την 13/09.

Εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι οι πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών, εφαρμόζονται πλήρως και στο ακέραιο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ΕΦΕΠΑΕ) και πλέον, αποτελέσματα ανακοινώνονται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Και τούτο συμβαίνει για πολλαπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν πλήθος αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις παράλληλα υλοποιούμενες δράσεις «e-λιανικό», «Επανεκκίνηση εστίασης», «Επανεκκίνηση τουρισμού», «Επιχορήγηση γυμναστηρίων και παιδοτόπων» και «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων». Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δράσεις αυτές, υποβλήθηκαν συνολικά άνω των 65.000 αιτήσεων από επιχειρήσεις.

Ενημερωτικά σημειώνεται ότι στο παρελθόν ο χρόνος που απαιτείτο ώστε οι ίδιοι ανθρώπινοι πόροι και υλικοτεχνική υποδομή να ολοκληρώσουν το έργο αυτό, συχνά υπερέβαινε τους 24 μήνες με ότι αυτό σήμαινε για τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *