deh

Ζημιές 542 εκ. € το 2018 εμφάνισε η ΔΕΗ!!!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ

Πρωτοφανείς ζημιές ζημιές για το 2018, που φτάνουν τα 542 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρίας, “… η λειτουργική κερδοφορία του 2018 επηρεάστηκε θετικά από τη σημαντική βελτίωση κατά € 198,6 εκατ. λόγω αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας (αντιστροφή προβλέψεων € 169,7 εκατ. το 2018 έναντι προβλέψεων € 28,9 εκατ. το 2017) και τη μείωση της μισθοδοσίας κατά € 21,4 εκατ. Επίσης, θετικά επέδρασε και η μείωση κατά €157,2 εκατ. σε σχέση με το 2017 της χρέωσης προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία καταργήθηκε από 1.1.2019.

Από το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε στον λογαριασμό του ΕΛΑΠΕ στο τέλος του 2018 αναμένεται η επιστροφή που αναλογεί στη ΔΕΗ να ανέλθει στο ποσό των €100 εκατ. Τέλος, θετική επίπτωση στα αποτελέσματα είχε και η μείωση κατά €16,8 εκατ. των χρηματοοικονομικών δαπανών, απόρροια της μείωσης του συνολικού δανεισμού.

Στον αντίποδα, αρνητικά επέδρασε η μείωση του κύκλου εργασιών κατά €201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον, σημαντική αρνητική επίπτωση είχαν εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριμένα η υψηλότερη δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά €137,9 εκατ.) καθώς και η ιδιαίτερα αυξημένη καθαρή επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ (κατά € 151,6 εκατ.), με την επίπτωση των δύο τελευταίων παραγόντων να εντείνεται το β’ εξάμηνο του 2018.

Στα αποτελέσματα του 2018 αρνητικά επέδρασε και ο σχηματισμός πρόσθετης πρόβλεψης ύψους €109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔEH, από τη συμμετοχή της στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων € 78,7 εκατ. μέσω εξώδικου και € 30,8 εκατ. μέσω αγωγών. Το αντίστοιχο ποσό σχηματισμού πρόβλεψης για το 2017 ήταν €32,7 εκατ.

Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση κατά 44,5% ή € 208,9 εκατ. των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε € 260,1 εκατ. το 2018 έναντι € 469 εκατ. το 2017.

Πέραν αυτών, τα αποτελέσματα του 2018 έχουν επηρεαστεί από τις παρακάτω εφάπαξ επιπτώσεις:

– πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 148,8 εκατ., η οποία αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της μελλοντικής υποχρέωσης που αναλαμβάνει η ΔΕH και η θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ λόγω της κατάργησης από τον Απρίλιο του 2018 (Ν. 4533/2018) του συμψηφισμού της αποζημίωσης ύψους € 15.000 του προσωπικού σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων με το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (αρνητική επίπτωση).

– οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2012, 2013 και 2016, ύψους € 105,2 εκατ. (θετική επίπτωση).
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα του 2017 είχαν επηρεαστεί από την εφάπαξ θετική επίπτωση από την αναγνώριση εσόδου € 359,8 εκατ. που αφορούσε ΥΚΩ για τα έτη 2012-2016.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του 2018 διαμορφώθηκε σε € 216,5 εκατ. έναντι € 828,8 εκατ. το 2017.

Στα αποτελέσματα προ φόρων, εξαιρουμένων των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, καταγράφονται ζημίες ύψους € 465,5 εκατ. έναντι ζημιών € 214,5 εκατ. πέρυσι. Συμπεριλαμβανομένων και των εφάπαξ επιπτώσεων, οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 509,1 εκατ. έναντι κερδών € 145,3 εκατ. και οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € 542 εκατ. έναντι κερδών € 127,6 εκατ. αντίστοιχα.

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το 2018 κατά € 201,8 εκατ. ή 4,1%, λόγω μειωμένων πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 335,4 εκατ. ή 7,3%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές της χώρας μειώθηκε κατά 1,2% στις 57.122 GWh έναντι 57.845 GWh το 2017. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, αυξήθηκε το 2018 κατά 2,2% εξαιτίας των αυξημένων κατά 75,2% εξαγωγών από Τρίτους μέσω των Βορείων Διασυνδέσεων. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των ποσοτήτων που αποκτώνται μέσω ΝΟΜΕ.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ ΔΕΗ -3,62% στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 81,9% το 2018 από 86,7% το 2017. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 80,3% τον Δεκέμβριο του 2018 από 85,4% τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕH, ανά τάση, ήταν 97,6% στην Υψηλή Τάση, 68% στη Μέση Τάση και 82,1% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,3%, 71,5% και 88,5% τον Δεκέμβριο του 2017 αντίστοιχα.

Απόρροια της απώλειας μεριδίου αγοράς καθώς και της μείωσης της ζήτησης ήταν οι πωλήσεις της ΔEΗ να μειωθούν κατά 6,6% το 2018.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένης για το 2018 της εφάπαξ επίπτωσης από την πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού και της οριστικής εκκαθάρισης του ΕΤΜΕΑΡ, και για το 2017 της αναγνώρισης εσόδου από ΥΚΩ παρελθόντων ετών (2012-2016), κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά € 7,1 εκατ. όπως αναλύεται παρακάτω:

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές)

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ κάλυψαν το 47,9% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το 2018 (44,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2017 ήταν 49,4% (45,6% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔEH ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα το 2018 ήταν 40,1% έναντι 42,2% το 2017.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔEΗ παρουσίασε μείωση κατά 779 GWh (2,8%), η οποία προήλθε κυρίως από τη μειωμένη ηλεκτροπαραγωγή μονάδων φυσικού αερίου κατά 16,9% (1.294 GWh), καθώς και μονάδων λιγνίτη κατά 7% (840 GWh), σε αντίθεση με την υδροηλεκτρική παραγωγή η οποία το 2018 ήταν αυξημένη κατά 46,2% (1.595 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω των αυξημένων υδατικών εισροών στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών.

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, σε επίπεδο χώρας, ήταν αυξημένες κατά 23,6% ή κατά 2.143 GWh, εκ των οποίων 506 GWh από ΔΕH (μερίδιο 21,4%) και 1.637 GWh από Τρίτους (μερίδιο 78,6%).

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, μειώθηκε κατά €23,6 εκατ. σε € 790,5 εκατ. το 2018 από € 814,1 εκατ. το 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Προβλέψεις

Στο 2018, οι δράσεις της Εταιρείας για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους € 169,7 εκατ. ενώ το 2017 είχαν σχηματιστεί προβλέψεις € 28,9 εκατ. Η θετική επίδραση του γεγονότος αυτού στα αποτελέσματα του 2018 ανήλθε σε € 198,6 εκατ. Οι προβλέψεις για εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 114,3 εκατ. έναντι € 50,3 εκατ., πέρυσι, κυρίως λόγω του σχηματισμού πρόβλεψης ύψους € 109,5 εκατ. για τόκους υπερημερίας προς ΑΔΜΗΕ.

Καθαρό χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.12.2018 ήταν € 3.744,8 εκατ., μειωμένο κατά € 212,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2017. Η ΔEH εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η αντιπολίτευση

Από την πλευρά της η ΝΔ κάνει λόγο για ζημιές που ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια ευρώ.
Ο αρμόδιος τομεάρχης της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά: “Τσίπρας, Σταθάκης και Παναγιωτάκης με τις επιλογές τους οδήγησαν στο γκρεμό την εταιρεία. Μετέτρεψαν τη ΔΕΗ σε εταιρεία ζόμπι, με υψηλές ζημίες, τεράστιες ανείσπρακτες οφειλές και απαξιωμένα περιουσιακά στοιχεία”.

Από την πλευρά του ο Τομεάρχης Ενέργειας της ΔΗΣΥ, Γιάννης Μανιάτης δήλωσε σχετικά:
«Οι άθλιοι τυχοδιώκτες Τσίπρας και οι υπουργοί του χρεοκόπησαν τη ΔΕΗ. Θα λογοδοτήσουν και πολιτικά και ποινικά. Τους την παρέδωσα με κέρδη 409 εκ ευρώ το 2014 και παρουσιάζουν ζημιές 540 εκ ευρώ το 2018. Οι προειδοποιήσεις τέλος. Ήρθε η ώρα της λογοδοσίας τους» συμπλήρωσε.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ, ΕΔΩ και η παρουσίαση στους θεσμικούς επενδυτές, ΕΔΩ.

Tagged

1 σχόλιο στο “Ζημιές 542 εκ. € το 2018 εμφάνισε η ΔΕΗ!!!

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *