greek banks

Επενδυτικές και καταθετικές επιλογές για το 2019

ΜΟΝΕΥ
Ευρύ φάσμα επιλογών από σύνθετες προθεσμιακές καταθέσεις, εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια, συνδυαστικά προγράμματα (προθεσμιακών και αμοιβαίων), τραπεζασφαλιστικά προϊόντα, επιλογές εγγυημένου κεφαλαίου με αναφορά συγκεκριμένη συνθήκη ή δείκτη και δομημένες καταθέσεις, προσφέρουν οι τράπεζες στους αποταμιευτές.

Το Εuro2day.gr  έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα στους καθ’ ύλην αρμόδιους των αποταμιευτικών-επενδυτικών προϊοντων των τραπεζών Eurobank, Alpha Bank , Τράπεζας Πειραιώς, HSBC και Attica Bank, σε μία προσπάθεια να παρουσιάσει το φάσμα των επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο καταθέτης σήμερα:

– Παραμονές του 2019 και όλα δείχνουν ότι τα επιτόκια καταθέσεων θα συνεχίσουν να κινούνται πτωτικά, με τις προθεσμιακές να αποτελούν μεν ασφαλές καταφύγιο αλλά με πολύ μικρές αποδόσεις. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι εναλλακτικές στις οποίες μπορούν να στραφούν οι επενδυτές; Κάποια ειδικά αμοιβαία κεφάλαια, κάποια συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα προστασίας κεφαλαίου; Ξανά προθεσμιακές;

Απαντούν ο επικεφαλής του Retail Banking & Wealth Management και Marketing της HSBC Ελλάδος Στέλιος Πιρπινιάς, ο γενικός διευθυντής  retail banking Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Γεωργόπουλος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Alpha Παναγιώτης Ρεμούνδος, υψηλόβαθμα στελέχη από διάφορες διευθύνσεις της Eurobank και ο Μαρίνος Δαναλάτος, διευθυντής Διεύθυνσης Χρηματαγορών & Κεφαλαιαγορών της Attica Bank.

Γιώργος Γεωργόπουλος, γενικός διευθυντής  retail banking Τράπεζας Πειραιώς

«Τα τελευταία χρόνια, τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων κινούνται πτωτικά, πλησιάζοντας ουσιαστικά τα αντίστοιχα επιτόκια των υπόλοιπων χωρών στην Ευρώπη. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, όσοι παραδοσιακά επέλεγαν έναν απλό καταθετικό λογαριασμό δεν ικανοποιούνται από τις αποδόσεις τους.

Όλο και περισσότεροι καταθέτες, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση αποτελεί μάλλον μονόδρομο για τη μακροπρόθεσμη επίτευξη αποδόσεων, επιλέγουν την τοποθέτηση μέρους των χρημάτων τους σε Αμοιβαία Κεφάλαια, που προσφέρουν πληθώρα επιλογών.

Στην Τράπεζά μας, ο επενδυτής μπορεί είτε να διαχειρίζεται μόνος του τα χρήματά του, κάτι που απαιτεί χρόνο και γνώσεις, είτε να επιλέξει την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων της Τράπεζας Πειραιώς. Με τρόπο εξαιρετικά απλό, ο επενδυτής επιλέγει σε συνεργασία με το στέλεχος που τον εξυπηρετεί, την επενδυτική λύση που ανταποκρίνεται στη δική του σχέση επιθυμητής απόδοσης και ανοχής κινδύνου, μέσα από προκαθορισμένες συνθέσεις χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων γίνεται με επαγγελματικό τρόπο, από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχουν πολλές ακόμη εναλλακτικές επένδυσης, όπως:

Δομημένες καταθέσεις, που παρέχουν προστασία αρχικού κεφαλαίου και δυνατότητα υψηλής πρόσθετης απόδοσης που συνδέεται με την πορεία ή τη διακύμανση αγορών.

Συνδυαστικά προγράμματα, όπου μέρος του κεφαλαίου τοποθετείται σε προθεσμιακή κατάθεση με προνομιακό επιτόκιο, ενώ το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου επενδύεται σε Αμοιβαία Κεφάλαια επιλογής του πελάτη.

Τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα επενδυτικού χαρακτήρα, με μακροχρόνιο ορίζοντα και με εγγύηση του συνόλου ή ενός υψηλού ποσοστού του κεφαλαίου, μέσω των οποίων ο πελάτης συμμετέχει σε χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη μας υποστηρίζουν τον πελάτη στην επιλογή των προϊόντων που εξυπηρετούν καλύτερα τους δικούς του στόχους».

Παναγιώτης Ρεμούνδος, διευθυντής της Διευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων Alpha Βank

«Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν σήμερα αξιόπιστες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις. Οι σύνθετες προθεσμιακές καταθέσεις μπορούν να αποτελέσουν κύρια επιλογή εγγυημένου κεφαλαίου, οι οποίες προσφέρουν το σταθερό και εγγυημένο επιτόκιο της προθεσμιακής καταθέσεως αλλά και επιπλέον επιτόκιο “Extra Profit”, που αποδίδεται εφόσον πραγματοποιηθεί μία συμφωνημένη συνθήκη που σχετίζεται με κάποιο δείκτη των διεθνών αγορών.

Στις επιλογές εγγυημένου κεφαλαίου, ξεχωρίζουν επίσης εκδόσεις σύνθετων ομολόγων από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα υψηλής φερεγγυότητας, που διατίθενται κυρίως μέσω του δικτύου Private Banking. Αξίζει να τονίσουμε, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία των συχνότερων διακυμάνσεων των διεθνών αγορών, τα οφέλη των επενδυτικών προγραμμάτων τακτικών καταβολών μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων*, όπως το Alpha Δημιουργώ. Επενδύοντας ευέλικτα και σταδιακά ποσά που μπορούν να ξεκινούν από 50 ευρώ τον μήνα στις διεθνείς αγορές, μειώνουμε τον επενδυτικό κίνδυνο μέσω των τακτικών συμμετοχών σε διαφορετικά επίπεδα τιμών της αγοράς.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε μακροχρόνια ικανοποιητικές αποδόσεις και να χτίσουμε ένα κεφάλαιο που θα βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε σταδιακά τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς μας στόχους.

Για επενδυτές με μεγαλύτερη εμπειρία και ανοχή στις διακυμάνσεις των αγορών, διατίθενται σύνθετα ομόλογα μερικής προστασίας κεφαλαίου και εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια παγκοσμίως αναγνωρισμένων οίκων προκειμένου μεσοπρόθεσμα να συνδυασθεί ο επενδυτικός κίνδυνος με τη δυνατότητα για ελκυστικές αποδόσεις».

Εurobank

Τα στελέχη της Eurobank εκτιμούν ότι οι αποδόσεις των καταθετικών προϊόντων είναι χαμηλές σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά αυτό οφείλεται στο ότι τα διατραπεζικά επιτόκια αναφοράς (Euribor) εξακολουθούν να είναι αρνητικά. Η Eurobank διαθέτει πληθώρα προϊόντων ικανών να καλύψουν κάθε αποταμιευτική, ασφαλιστική, επενδυτική ή συναλλακτική ανάγκη. Οι καταθετικές επιλογές ποικίλλουν και παρέχουν ευελιξία σε διάρκεια και απόδοση και προϊόντα που συνδυάζουν ανταγωνιστικά επιτόκια και σύστημα επιβράβευσης, για παράδειγμα το πρόγραμμα €πιστροφή.

Την ίδια ώρα, επενδυτές που αναζητούν επιπλέον απόδοση από αυτή της κατάθεσης, θα μπορούσαν να στραφούν σε Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης -Absolute Return-  τα οποία εκ του σχεδιασμού τους ενδείκνυνται για αγορές που βιώνουν έντονες διακυμάνσεις και μεταβλητότητα, όπως άλλωστε συμβαίνει σήμερα και διαφαίνεται ότι θα χαρακτηρίζει και τον ερχόμενο χρόνο. Επίσης, Αμοιβαία Κεφάλαια, μικτού, διεθνούς προσανατολισμού (για επίτευξη μεγαλύτερης διασποράς), χαμηλού ή μεσαίου ρίσκου, τύπου Funds of Funds Global Low ή Global Medium, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συντηρητικά στα χαρτοφυλάκια των πελατών, καθώς και Αμοιβαία Κεφάλαια Βραχυπρόθεσμων Ελληνικών Ομολόγων -Income Plus €- που επενδύουν σε ελληνικά εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα κοντινών λήξεων, που καρπούνται την απόδοση στη λήξη.

Ειδικά για πελάτες που διαθέτουν υπόλοιπα άνω των 60.000 ευρώ, η Eurobank διαθέτει την υπηρεσία Personal Banking, που στοχεύει να  προσφέρει υψηλού επιπέδου προσωπική τραπεζική εξυπηρέτηση μέσω των εξειδικευμένων στελεχών υπευθύνων σχέσης με τους πελάτες. Επιπλέον, οι πελάτες του Personal Banking απολαμβάνουν μεταξύ άλλων:

* Ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες και προϊόντα με προνομιακή τιμολόγηση

* Υποστήριξη των οικονομικών τους στόχων με τη δημιουργία εξατομικευμένων πλάνων βάσει του ξεχωριστού επενδυτικού προφίλ του κάθε πελάτη

* Μη τραπεζικά προνόμια, όπως υπηρεσίες real estate, κράτησης εισιτηρίων σε θεάματα και εστιατόρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, valet parking services κ.α.

Στέλιος Πιρπινιάς, επικεφαλής Retail Banking & Wealth Management-Marketing HSBC Ελλάδος

«Τα τελευταία χρόνια ζούμε σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων εξαιτίας της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα τα επιτόκια των Προθεσμιακών Καταθέσεων και στην ελληνική αγορά να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς να αναμένεται, προς το παρόν, κάποια σημαντική άνοδος. Συνεπώς, οι επενδυτές στρέφονται σε λύσεις με μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.

Στην HSBC πιστεύουμε ότι τα επιτόκια και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των επενδυτικών προϊόντων καθώς κάθε επενδυτής έχει ξεχωριστές ανάγκες. Γι’ αυτό προχωρούμε σε μια εξατομικευμένη πρόταση για τον κάθε πελάτη μας, με βάση το προφίλ του. Συγκεκριμένα, μέσα από την υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού του Ομίλου, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας βοηθούν τους πελάτες μας να κατανοήσουν τις  ανάγκες τους,  το επενδυτικό τους προφίλ και το τι είναι σημαντικό για αυτούς στην παρούσα φάση της ζωής τους.

Σε αυτό το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, στην HSBC δίνουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να επιλέξουν Αμοιβαία Κεφάλαια από 7 διεθνείς επενδυτικούς οίκους, τα οποία έχουν διαφορετική επενδυτική φιλοσοφία, με κάποια να επενδύουν σε ομολογίες είτε κρατικές είτε εταιρικές, ενώ κάποια άλλα να επενδύουν σε μετοχικές αγορές, με γεωγραφική διασπορά ή/και με κλαδική κατανομή. Παρόλο που τα βασικά επιτόκια είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα, ένας επενδυτής θα πρέπει να λάβει μέτρα και για τυχόν μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην HSBC προσφέρουμε  τα λεγόμενα ‘Short-term/Short Duration Bond Funds’, μια κατηγορία Aμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν, μεταξύ άλλων, κυρίως σε ομόλογα βραχυπρόθεσμης λήξης (μέχρι 3 έτη). Συνήθως αυτά δείχνουν να έχουν μικρότερη μεταβλητότητα στις τιμές τους, ενώ φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο από μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων.

Τα συγκεκριμένα Αμοιβαία Κεφάλαια (‘Short-term/Short  Duration Bond  Funds’) καθώς και  άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρει η HSBC διατίθενται στους πελάτες μας είτε στα Καταστήματα της Τράπεζας, είτε μέσω της Υπηρεσίας Internet Banking της HSBC ανά πάσα στιγμή και σε όποια ημέρα ή ώρα επιθυμούν».

Μαρίνος Δαναλάτος, διευθυντής Διεύθυνσης Χρηματαγορών & Κεφαλαιαγορών Attica Bank

«Συνεκτιμώντας την υφιστάμενη κατάσταση στο ελληνικό οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον καθώς και την επικρατούσα στις χώρες της Ευρωζώνης, σε συνδυασμό με τις προοπτικές βελτίωσης του γενικότερου κλίματος από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αλλά και της σταδιακής αποκατάστασης της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, αναμένεται περαιτέρω προσαρμογή των προσφερόμενων επιτοκίων σε ευρώ με αυτά των άλλων χωρών.

Η Attica Bank απευθύνεται κυρίως στους ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες οι οποίοι αναζητούν καταθετικά προϊόντα εγγυημένης απόδοσης χωρίς «εξάρτηση» ή «σύνδεση» με εξωτερικούς άλλους παράγοντες.

Συνεχίζοντας να ανταμείβει παλαιούς και νέους πελάτες οι οποίοι διαχρονικά την εμπιστεύονται ή ξεκινούν τώρα τη συνεργασία μαζί της μέσω μιας καταθετικής σχέσης, με φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο μέσω του δικτύου των καταστημάτων της, θα προσφέρει και τη νέα χρονιά καταθέσεις εγγυημένης απόδοσης (τόκων) παραδοσιακής μορφής (προθεσμιακές, ταμιευτηρίου, όψεως) αλλά και σύγχρονης μορφής (ειδικής σχεδίασης) τόσο σε EUR όσο και σε USD, με επιτόκια σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, εντός του 2019, θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε αμοιβαία κεφάλαια της Attica Wealth Management αλλά και των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού και θα εντάξουμε και προϊόντα δυναμικής απόδοσης συνδεδεμένης με την πορεία διάφορων χρηματοπιστωτικών μέσων, σε πλήρη εφαρμογή των κανόνων της MiFID II.

Εκτιμούμε ότι ένα σημαντικό μέρος φυσικών και νομικών προσώπων θα συνεχίσει να επιλέγει τη συνεργασία με την Attica Bank, απολαμβάνοντας αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και καταθετικά προϊόντα υψηλής εγγυημένης απόδοσης είτε εγγυημένου κεφαλαίου, που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του».

ΠΗΓΗ, Λίλυ Σπυροπούλου

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *