ΛΟΥΛΑ ΜΕΤΑΞΑ: “Οι επιχειρήσεις που νοιάζονται για τους ανθρώπους τους, αντιµετωπίζουν καλύτερα την κατάσταση”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

-Και το 2019 «έλειπαν» περίπου 20.000 θέσεις εργασίας
-Στο Metaxa Hospitality Group επίκεντρο είναι ο άνθρωπος

Το µέγεθος του προβλήµατος εξεύρεσης προσωπικού στα ξενοδοχεία, περιγράφει µε λεπτοµέρειες η Λούλα Μεταξά, υπογραµµίζοντας εµφατικά ότι «Ενθαρρυντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις που συστηµατικά και ουσιαστικά επενδύουν επί µία σειρά ετών στο ανθρώπινο δυναµικό τους, καταφέρνουν σήµερα να αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία την πρόκληση αυτή».

Με moto «Work with Us – Dream with Us – Grow with Us», το Metaxa Hospitality Group, επενδύει διαχρονικά στον άνθρωπο, έχοντας στο DNA του σταθερές, διαχρονικές σχέσεις µέσα σε ένα δίκαιο, ισότιµο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους του.

Η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναµικού του METAXA HOSPITALITY GROUP, που γεννήθηκε σε µία από τις πλέον παραδοσιακές και εµβληµατικές τουριστικές οικογένειες της χώρας, τονίζει ότι το πρόβληµα δεν είναι τωρινό, αλλά οξύνεται συν τω χρόνω.

Υποστηρίζει ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες στη σωστή κατεύθυνση από πλήθος φορέων -και τοπικών-, ενώ  ξεκαθαρίζει ότι «…Η πλειοψηφία των αξιόλογων τουριστικών επιχειρήσεων καταβάλει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ωστόσο, βεβαίως δεν µπορούν να αποκλεισθούν µεµονωµένες περιπτώσεις».

Ειδική αναφορά κάνει για το θέµα της διαµονής των εργαζόµενων, που είναι µείζον, ειδικά σε κάποιους προορισµούς και κλείνει µε την ευχή, «…οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις σε συνδυασµό µε τις θετικές προοπτικές που δύναται να φέρει ο κλάδος για τις τοπικές οικονοµίες και συνεπώς για την ανάπτυξη της εργασίας, να συµβάλουν περαιτέρω στην ελκυστικότητα του κλάδου».

Και βέβαια δεν παραλείπει να υµνήσει τον κλάδο που υπηρετεί, υπογραµµίζοντας: «Εµείς, στο Metaxa Hospitality Group προσκαλούµε νέους εργαζόµενους να ανακαλύψουν όλα εκείνα τα συστατικά που κάνουν τον τουρισµό τόσο µαγικό: τον σεβασµό, τη διαφορετικότητα, το πάθος, και την ανθρώπινη επαφή. Ο Τουρισµός αποτελεί ένα εξαιρετικά γόνιµο έδαφος για εξέλιξη, τόσο επαγγελµατική, όσο και προσωπική».

Η συνέντευξη

Η συνέντευξη της κας. Λούλας Μεταξά στον Κωνσταντίνο Στ. Δεριζιώτη, έχει ως εξής:

Εφέτος, οι επιχειρηματίες στον Τουρισμό και την Ξενοδοχία είναι αντιμέτωποι με την έλλειψη προσωπικού. Ποιο είναι το σχόλιό σας, εσείς έχετε συναντήσει κάτι ανάλογο και πως το αντιμετωπίσατε;

Οι ελλείψεις προσωπικού στον τουριστικό τομέα προκαλούν παγκοσμίως σοβαρό προβληματισμό, καταγράφοντας ανοδική πορεία ήδη τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που στρατηγικά επενδύουν στον άνθρωπο ήταν πιο προετοιμασμένες και ευέλικτες να απαντήσουν στην πρόκληση αυτή.

Tα δύο έτη της πανδημίας ήταν αρκετά για να χαθούν επιπλέον θέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι να μετακινηθούν σε άλλους κλάδους. Η σύντομη διάρκεια των τουριστικών περιόδων (2020-2021), σε συνδυασμό με τις υγειονομικές συνθήκες και πρωτόκολλα, προκάλεσαν συνθήκες ανασφάλειας και αποτέλεσαν παράγοντες που έδρασαν αποθαρρυντικά για τους εργαζομένους. Χαρακτηριστικά φέτος, στο άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, υπήρξαν 50,000 κενές θέσεις στα ελληνικά ξενοδοχεία. Χαρακτηριστικά φέτος, στο άνοιγμα της τουριστικής περιόδου, υπήρξαν 50.000 κενές θέσεις στα ελληνικά ξενοδοχεία.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη προσωπικού σημειώνει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια. Ειδικά, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού γνωρίζουν πως η αναζήτηση προσωπικού έχει εξελιχθεί σε μια πρόκληση, ανεξάρτητα από τη ζήτηση του τουριστικού προϊόντος, η οποία ενδέχεται να κινείται ανοδικά. Ακόμη και το 2019 (χρονιά-ρεκόρ από πλευράς εσόδων), υπήρχαν περίπου 20.000 κενές θέσεις εργασίας, ενώ το 2021 δεν καλύφθηκαν 53.249 θέσεις (ευρήματα ΙΝΣΕΤΕ).

Ενθαρρυντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις που συστηματικά και ουσιαστικά επενδύουν, επί μία σειρά ετών στο ανθρώπινο δυναμικό τους, καταφέρνουν σήμερα να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία την πρόκληση αυτή.

Στο Metaxa Hospitality Group ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο της κουλτούρας μας. Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Με moto μας «Work with Us – Dream with Us – Grow with Us» χτίζουμε σταθερές, διαχρονικές σχέσεις μέσα σε ένα δίκαιο, ισότιμο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί μας.

Ως αποτέλεσμα, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων μας, επιστρέφει να εργαστεί μαζί μας και να συνεχίσει την εξελικτική του πορεία. Παράλληλα, οι ίδιοι οι εργαζόμενοί μας λειτουργούν ως κοινωνοί της κουλτούρας, βοηθώντας οργανικά στην προσέλκυση νέων υποψηφίων.

Στον Όμιλό μας, προσφέρουμε τα απαραίτητα κίνητρα στους εργαζομένους μας κίνητρα, όπως ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών για τα δεδομένα της αγοράς, πλήρη και υγιεινή διατροφή στα εστιατόρια προσωπικού, διαμονή στα εξοπλισμένα και άνετα staff houses, μετακίνηση με σύγχρονα transfers, πρόσβαση σε εκπαιδεύσεις κατά τη διάρκεια της σαιζόν, αλλά και το Χειμώνα, ευκαιρία συμμετοχής στους διαγωνισμούς αριστείας του Ομίλου (“Employee of the Month” & “Employee of the Year”), αλλά και σε εταιρικές δράσεις για το Περιβάλλον, και την Κοινωνία. Τέλος, επενδύσαμε σε ενέργειες επικοινωνίας για την προσέλκυση υποψηφίων πανελλαδικά.

Πόσο δύσκολη είναι η εξεύρεση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ποιος ο ρόλος της δια βίου Εκπαίδευσης σε αυτό;

Η εύρεση προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και ταλέντο παραμένει κορυφαία πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος της φιλοξενίας εδώ και χρόνια.

Στο Metaxa Hospitality Group, επενδύουμε σε προγράμματα αναβάθμισης τεχνικών δεξιοτήτων, υποστηρίζουμε την δια βίου εκπαίδευση και την επαγγελματική καθοδήγηση, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο ουσιαστικός δρόμος, ώστε να έχει ένας οργανισμός μια σύνθεση ταλέντων με εξειδικευμένες γνώσεις.

Ωστόσο, για εμάς ο χαρακτήρας είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η εξειδίκευση.

Επιμένουμε, να εστιάζουμε στην προσωπικότητα. Έχοντας ως μέλημα μας να μεγαλώνουμε μαζί με τους εργαζομένους μας, δίνουμε βαρύτητα πρωτίστως στην προσωπικότητα και έπειτα στην εξειδίκευση.

Ειδικά σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αλλαγών, οι προσωπικές δεξιότητες (soft skills) αποτελούν εξίσου – αν όχι περισσότερο – ουσιαστικά και χρήσιμα εφόδια, από ότι η τεχνική εξειδίκευση. Σίγουρα, η εξειδικευμένη γνώση σε μια τέτοια κατάσταση προσφέρει ταχύτητα – όταν γνωρίζει το αντικείμενο ο νέος εργαζόμενος μπορεί από την πρώτη κιόλας μέρα να προσφέρει πλήρως στο δυναμικό. Η έννοια της ποιότητας της υπηρεσίας που θέλουμε να παρέχουμε στον πελάτη, είναι συνυφασμένη με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου, πέρα από τη «σωστή τοποθέτηση» του ποτηριού στον δίσκο ή την τσάκιση του σεντονιού στο κρεβάτι.

Το πρόβλημα είναι εστιασμένο σε κάποιες περιοχές ή γενικό; Έχουν γίνει κάποιες συντονισμένες ενέργειες από την τοπική, για παράδειγμα, η πτώση αποδόχων, επιχειρηματικούς φορείς ή τις αρχές της περιοχής για την αντιμετώπισή του;

Γεωγραφικά έχουν επηρεαστεί κατά κύριο λόγο τα νησιά μας. Εστιάζοντας στα επιμέρους τμήματα των οργανισμών φιλοξενίας, τα επισιτιστικά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, ασφαλώς οι εποχικές θέσεις εργασίας έχουν πληγεί περισσότερο. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι παρατηρείται και μια γενικότερη εξάπλωση του προβλήματος τόσο σε ποικίλες γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και σε άλλους κλάδους και εξειδικεύσεις.

Για την αντιμετώπιση του θέματος, γίνονται προσπάθειες από τοπικούς φορείς και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, προς την κατεύθυνση αυτή.

Συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων παρουσίασε μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης εργασίας, και διοργάνωσε Ημέρες Καριέρας για τα ξενοδοχεία της Κρήτης.

Παράλληλα, προσδοκούμε ότι μελλοντικά θα δούμε εκτεταμένες παρεμβάσεις, καθώς έχουν πυροδοτηθεί γόνιμες συζητήσεις για το βάθος των προβλημάτων. Οι τοπικοί φορείς κάνουν προσπάθειες, αλλά χρειάζονται υποστήριξη, χρηματοδότηση, και μακροσκοπικό προγραμματισμό από φορείς σε εθνικό επίπεδο. Καθώς αναφερόμαστε σε δομικά θέματα, όπως η εκπαίδευση και τα κίνητρα, χρειάζεται μια συντονισμένη προσπάθεια, ένα εθνικό πρόγραμμα με στοχευμένες δράσεις και πολύ-επίπεδες παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της εργασίας στον τουρισμό συνολικά.

Εκτός από την πανδημία, που αλλού θεωρείτε ότι οφείλεται η έξαρση αυτού του φαινομένου;

Δυο χρόνια υπολειτουργίας των ξενοδοχείων και εργασιακής ανασφάλειας (αλλά και μεγάλου φόρτου για όσους «παρέμειναν»), δημιούργησαν την έξαρση του φαινομένου που συναντάμε σήμερα. Ωστόσο, το φαινόμενο σαν φαινόμενο (όχι η έξαρσή του) παρουσιάζει μια σταδιακά αυξανόμενη “παρουσία” εδώ και αρκετά χρόνια και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η μεγάλη ομπρέλα κάτω από την οποία βρίσκονται όλες οι αιτίες, ονομάζεται «Κίνητρο».

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στον άνθρωπο επιλέγουν να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους τους.

Οι καλές συνθήκες εργασίας είναι ένα αξίωμα το οποίο έχουμε πολύ ψηλά στο Metaxa Hospitality Group εδώ και χρόνια, αρχικά γιατί σεβόμαστε τον χρόνο του ανθρώπου που είναι στην ομάδα μας και δεύτερον γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται σταθερές εργασιακές σχέσεις. Η χαρά να έρχεται κάποιος στην εργασία του (το Κίνητρο) βασίζεται στο καλό κλίμα, στην επιβράβευση, την ανατροφοδότηση, την ευγένεια, το θάρρος, τη συναδελφικότητα και την οργάνωση. Αν λείπουν όλα αυτά, τότε πολύ εύκολα κάποιος θα επιλέξει μια διαφορετική δουλειά.

Συνεχίζοντας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια εποχιακή εργασία μειονεκτεί έναντι μιας 12-μηνης, που παρέχει την ασφάλεια του συνεχούς εσόδου, ενώ το επίδομα ανεργίας κατά τη χειμερινή περίοδο είναι πολλές φορές ανεπαρκές. Αυτό σημαίνει ότι και σε αυτήν την περίπτωση λείπει το αντίστοιχο Κίνητρο για να εμπλακεί κάποιος με τη Φιλοξενία. Τέλος, το κομμάτι της εξέλιξης και της εκπαίδευσης, εκλείπει αρκετά από τον κλάδο, προσδίδοντας έναν πρόσκαιρο χαρακτήρα στην εργασία στον τομέα. Αν λοιπόν συνδυάσουμε όλους τους παραπάνω παράγοντες, δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό ενός εν δυνάμει εργαζόμενου: Γιατί να δουλέψω στον Τουρισμό;

Το ευτυχές είναι πως αρκετοί ξενοδοχειακοί όμιλοι, έρχονται και απαντούν από μόνοι τους στο ερώτημα αυτό, προσφέροντας μια πληθώρα Κινήτρων στους πιθανούς εργαζόμενους.

Εμείς, στο Metaxa Hospitality Group, προσκαλούμε νέους εργαζόμενους να ανακαλύψουν όλα εκείνα τα συστατικά που κάνουν τον Τουρισμό τόσο μαγικό: τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα, το πάθος, και την ανθρώπινη επαφή. Ο Τουρισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για εξέλιξη, τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική, χτίζοντας την αντίστοιχη εμπιστοσύνη ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι στα επόμενα χρόνια το φαινόμενο θα ενταθεί λόγω και «μετανάστευσης» εργαζομένων από Ελλάδα σε άλλες μεσογειακές τουριστικές χώρες. Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αυτός;

Αντίστοιχα, το φαινόμενο της μετανάστευσης και του Brain Drain υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας. Τώρα, παρακολουθούμε μία πιο διογκωμένη φάση του, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με το υπάρχον εργατικό δυναμικό μας. Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έφυγαν την περίοδο 2008-2017, ανέρχονταν σε περίπου 500.000 (που μεταφράζεται σε ένα κόστος πολλών δισ. για την Ελλάδα) και σύμφωνα με σχετική έρευνα του 2019, το 63% των Ελλήνων εργαζομένων θα μετανάστευαν αν είχαν την επιλογή της εξέλιξης και της ισορροπίας εργασιακής και προσωπικής ζωής (Randstad). Δεν είναι ένα νέο φαινόμενο λοιπόν, πολεμάμε χρόνια να κρατήσουμε στην Ελλάδα τη γνώση και την εξειδίκευση.

Αν σκεφτούμε, τη συνολική επένδυση στους ξενοδοχοϋπαλλήλους σε ώρες εκπαίδευσης, σε ώρες coaching, σε προγράμματα κλπ., βλέπουμε πως δεν αποδίδει αν εκείνοι μεταναστεύσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κλπ.).

Ουσιαστικά, ο τουρισμός εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλής εξειδίκευσης και συνεπώς χαμηλών αμοιβών. Η διακοπή της τάσης αυτής, πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στους εθνικούς μας στόχους, καθώς εμποδίζεται η ανάπτυξη και σίγουρα η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού προϊόντος. Ο κίνδυνος της μετανάστευσης είναι σαφώς υπαρκτός, ωστόσο, επειδή παραμένει πάντα επίκαιρος, θεωρώ πως οι λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου δεν εκλείπουν. Στο Metaxa Hospitality Group, παρά τους προβληματισμούς που δημιουργεί το φαινόμενο αυτό, με επίκεντρο τον άνθρωπο επενδύουμε στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαιδεύσεων και coaching.

Οι φήμες για αποχωρήσεις – παραιτήσεις χιλιάδων εργαζόμενων λόγω άσχημων συνθηκών εργασίας και διαμονής που διακινούνται και από επίσημους φορείς, έχουν βάση; Τι μπορεί να γίνει για την διαμονή των εργαζόμενων στον Τουρισμό, ειδικά σε κάποιους προορισμούς;

Η πλειοψηφία των αξιόλογων τουριστικών επιχειρήσεων καταβάλει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, ωστόσο, βεβαίως δεν μπορούν να αποκλεισθούν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σίγουρα, το θέμα της διαμονής είναι ύψιστης σημασίας (κυρίως στα νησιά) γιατί είναι, αντικειμενικά, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν κατάλληλες υποδομές.

Εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας, στον Όμιλο Μεταξά συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού προφίλ του κλάδου της Φιλοξενίας ως εργοδότης, θεωρώντας τη διαμονή, τη διατροφή και τη μεταφορά του προσωπικού, αδιαπραγμάτευτα υψηλής ποιότητας, αφού είναι τόσο βασικά, όσο και ο μισθός του εργαζομένου. Παράλληλα, για εμάς στις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβάνεται η κουλτούρα που ευνοεί την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, την ανάπτυξη σεβασμού και ίσων ευκαιριών.

Ευχόμαστε οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές που δύναται να φέρει ο κλάδος για τις τοπικές οικονομίες και συνεπώς για την ανάπτυξη της εργασίας, να συμβάλουν περαιτέρω στην ελκυστικότητα του κλάδου.

1 σχόλιο στο “ΛΟΥΛΑ ΜΕΤΑΞΑ: “Οι επιχειρήσεις που νοιάζονται για τους ανθρώπους τους, αντιµετωπίζουν καλύτερα την κατάσταση”

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *