Προσέχει για να έχει ο Thomas Cook…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το μέλλον του διασφαλίζει ο Thomas Cook, με την υπογραφή μιας νέας δανειακής σύμβασης που παρατείνει την αναχρηματοδότηση – εξόφληση του δανείου των 1,4 δισ λιρών για δύο ακόμη χρόνια. Οι δανειστές συμφώνησαν να παρατεινουν την περίοδο αποπληρωμής μέχρι το Μάιο του 2015. Η συμφωνία που εξασφαλίζει επιπλέον ρευστότητα στον μεγάλο tour operator υπογράφηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Sam Weihagen, ο οποίος δήλωσε: ” Η σημερινή συμφωνία επιεβαιώνει την εμπιστοσύνη των δανειστων μας και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι αυτό”.


Η νέα συμφωνία κόστισε 1% του δανείου και οι τράπεζες πήραν μετοχικές διασφαλίσεις. Η διοίκηση του Thomas Cook ολοκλήρωσε τη στρατηγική ανασυγκρότηση του Ομίλου, που περιελάμβανε μείωση του χρέους, με πώληση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανόμενης και της πώλησης και επαναμίσθωσης 7 αεροπλάνων, μειώσεις προσωπικού, κ.λπ.. Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρία μείωσε το χρεός της κατά 1,35 εκ λίρες, συμπεριλαμβανομέης της πρόσφατης πώλησης των ξενοδοχείων Explorers Hotel στη Γαλλία. Tέλος συνεχίζεται η αναζήτηση διαδόχου για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας καθώς ο κ. Weihagen έχει αναβάλλει την συνταξιοδότησή του.