tuv
O κ. Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA HELLAS

Ύψιστης σημασίας το GDPR|TÜV AUSTRIA HELLLAS: «Big data» και Τουρισμός…ασφαλώς!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Από το καλωσόρισμα έως την αναχώρηση και από την κράτηση έως την δημιουργία μιας ιστοσελίδας, κατά την φιλοξενία των επισκεπτών και την προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μια τουριστική επιχείρηση, προβαίνει καθημερινά, σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Στον τουριστικό κλάδο η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τόσο κατά την παροχή υπηρεσιών, όσο και για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και γενικότερης επικοινωνιακής πολιτικής, αποτελεί καθημερινότητα και ως εκ τούτου η διαχείριση και προστασία τους, ανάγεται σε βασική επιχειρηματική προτεραιότητα.

tuv Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-) ο οποίος αφορά οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους, καθώς και  κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Ως προσωπικό δεδομένο μπορεί να χαρακτηριστεί οποιαδήποτε πληροφορία σε ψηφιακή ή φυσική μορφή, που αφορά σε φυσικό πρόσωπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή του.

Ο κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εκτελείται, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Εμπόδιο ή ευκαιρία;

Η προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών/επισκεπτών αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα, της συνολικής εμπειρίας, στον χώρο του τουρισμού.

Κάθε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατάλυμα, ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια, οποιασδήποτε κατηγορίας αστέρων ή κλειδιών, μικρής ή μεγάλης δυναμικότητας, πλήρους ή εποχικής λειτουργίας, επηρεάζεται από τον Κανονισμό και πρέπει να κινηθεί άμεσα, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και έγκαιρη συμμόρφωσή του και την εν τέλει απρόσκοπτη λειτουργία και επιβίωση στο νέο ψηφιακό γίγνεσθαι.

tuvΟ νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων (μέχρι 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε τουριστικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί το έναυσμα για τις επιχειρήσεις να επαναξιολογήσουν το σύστημα ψηφιοποίησης που διαθέτουν, να επαναπροσδιορίσουν τους τρόπους επικοινωνιακής πολιτικής τους, να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να αξιοποιήσουν τα «big data» στο έπακρο, πάντα υπό τις κανονιστικές προδιαγραφές και με απόλυτο σεβασμό, στον πελάτη και τη μοναδικότητά του.

Επίσης, το νέο νομοθετικό καθεστώς (υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις) καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO).  Βάσει  του κανονισμού, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Προκειμένου να μπορεί μία τουριστική επιχείρηση να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.

Μετατρέψτε την πρόκληση σε ευκαιρία με τη σωστή επιλογή…

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός μας TÜV AUSTRIA ACADEMY κατέχοντας κύρος και αξιοπιστία στο χώρο εκπαιδεύσεων και παρακολουθώντας και υπηρετώντας τις ανάγκες της αγοράς, διοργανώνει σε συνεργασία με τη DPO ACADEMY  ένα νέο εξειδικευμένο για τον τουρισμό πρόγραμμα εκπαίδευσης 16 ωρών, το οποίο είναι από τα ελάχιστα προσφερόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεθνή αναγνώριση της TÜV AUSTRIA:

GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – HOSPITALITY EDITION

Με το παραπάνω νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε έργα και ομάδες που αφορούν στη συμμόρφωση με το GDPR. Επίσης, παρέχεται στους συμμετέχοντες εργαλειοθήκη με υποδείγματα και μεθοδολογίες με στόχο την ουσιαστική βοήθεια για την άμεση εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης του τουριστικού χώρου.

Απευθύνεται σε στελέχη της βιομηχανίας της φιλοξενίας που καλούνται να εφαρμόσουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων στην πράξη καθώς και σε προσωπικό που εμπλέκεται στη συλλογή, επεξεργασία, και χρήση δεδομένων προσωπικού μέσω της απόκτησης μιας ολοκληρωμένης και υψηλών απαιτήσεων γνώσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στο 216 9007410 και στο 210 5220920 (εσωτ. 224 ή 216).

TÜV AUSTRIA HELLAS: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.ά..

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY

Η TÜV AUSTRIA ACADEMY αποτελεί έναν καταξιωμένο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό, που παρέχει καινοτόμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε μια ευρεία γκάμα θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Ποιότητα (Quality) και Διοίκηση (Management), Ενέργεια (Energy), Περιβάλλον (Environment), Πληροφορική (ΙΤ), Ασφάλεια Τροφίμων (Food Safety), Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και Τεχνική Ασφάλεια (Occupational Health and Safety, Technical Safety, Security), Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection), Βελτίωση (Personal & Team Improvement) σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Στη χώρα μας, η TÜV AUSTRIA ACADEMY έχει πιστοποιηθεί ως αναγνωρισμένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης – Επιπέδου 2, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με αποτέλεσμα να διευρύνει ακόμα περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των εκπαιδευτικών της υπηρεσιών και επαγγελματικών καταρτίσεων.  Με απώτερο στόχο την παροχή της  δυνατότητας σε  κάθε επιχείρηση και κάθε επαγγελματία να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά  τους, η TÜV AUSTRIA ACADEMY έχει αναπτύξει ένα συνδυασμό τριών διαδικτυακών εφαρμογών, που συνθέτουν μία καινοτόμο και πρωτοποριακή πρόταση-επιλογή για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση προσόντων.

Tagged

1 σχόλιο στο “Ύψιστης σημασίας το GDPR|TÜV AUSTRIA HELLLAS: «Big data» και Τουρισμός…ασφαλώς!

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *