Photo by Valeri Terziyski on Unsplash

Στο 19,6% του 2019, οι αφίξεις Βουλγάρων τουριστών στην Ελλάδα το 2021…

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σε πολύ χαμηλό επίπεδο, πέριξ του 20%, κυμάνθηκαν το 2021 οι αφίξεις Βουλγάρων τουριστών στην Ελλάδα το 2021, σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, που διαφέρουν ποσοτικά, “συμφωνούν” ωστόσο στα ποσοστά.

Πιο αναλυτικά, η εικόνα του ισοζυγίου Υπηρεσιών των δύο χωρών, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Βουλγαρία, έχει ως ακολούθως:

Πίνακας 14: Ισοζύγιο υπηρεσιών

  2017 2018 2019 2020 2021
Εισπράξεις (σε εκ. ευρώ) 453,0 463,2 496,4 207,5 381,3
Πληρωμές (σε εκ. ευρώ) 408,2 439,2 387,2 282,8 316,5
Ισοζύγιο υπηρεσιών (σε εκ. ευρώ) 44,8 24,0 109,2 -75,3 64,8

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Πίνακας 15: Εισπράξεις της Ελλάδας από τη Βουλγαρία

  2020 2021 Μεταβολή στην αξία
Υπηρεσίες με βάση την κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6 Αξία (σε εκ. ευρώ) % στο σύνολο Αξία (σε εκ. ευρώ) % στο σύνολο 2020/2019 Αξία (σε εκ. ευρώ)
Ταξιδιωτικές εισπράξεις 78,3 1,8 139,8 1,3 +61,5
Μεταφορές 47,0 0,3 118,3 0,6 +71,3
Λοιπές 82,2 1,7 123,2 2,1 +41,0

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Πίνακας 16: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Αφίξεις από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα 2.522.804 2.546.307 3.135.327 3.882.890 663.106 761.688
Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 10,1% 9,3% 10,4% 12,3% 8,9% 5,1%
Μεταβολή +622.161

(+24,7%)

+23.503

(+1,0%)

+589.020

(+18,8%)

+747.563

(+19,2%)

-3,219,784

(-82,9%)

98.582 (+12,9%)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με την “έκθεση”, “η δυναμική την οποία διατηρούν κατά τα τελευταία έτη οι διμερείς τουριστικές ροές ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιητική. Μέχρι την εκδήλωση της πανδημίας του “COVID-19” και ιδιαίτερα μεταξύ των ετών 2015 έως και το έτος 2019 ο αριθμός των βούλγαρων τουριστών που επισκέπτονταν την Ελλάδα στο πλαίσιο κυρίως της θερινής τουριστικής περιόδου έβαινε διαρκώς αυξανόμενος. Αντίστοιχα υψηλή ήταν διαχρονικά και η εισροή ελλήνων τουριστών στη Βουλγαρία, κυρίως κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο. Η έλευση της πανδημίας, ανέτρεψε προσωρινά αυτές τις τάσεις αλλά εκτιμάται ότι με την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμών στις δύο χώρες και την σταδιακή επιστροφή στην «κανονικότητα» σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές μετακινήσεις και τις τουριστικές ροές, η κατάσταση θα επανέλθει σταδιακά τα επόμενα χρόνια στα προ πανδημίας επίπεδα.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία τα οποία παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις τουριστικές αφίξεις αφορούν στη γενικότερη κατηγορία “ταξιδιωτική κίνηση” από τη Βουλγαρία, η οποία δυνατόν να περιλαμβάνει και αυθημερόν διέλευση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και επιστροφή στη Βουλγαρία, και όχι κατ’ ανάγκην επίσκεψη στη χώρα μας για τουριστικούς λόγους, η οποία συνεπάγεται πολυήμερη παραμονή και αριθμό διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε κατωτέρω και αντίστοιχα στοιχεία τα οποία μας διαθέτει κατ’ έτος το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Βουλγαρίας (NSI) και αφορούν στο εξερχόμενο τουριστικό ρεύμα από Βουλγαρία (βάσει στοιχείων που διαθέτουν τα εδώ ταξιδιωτικά πρακτορεία), στα οποία παρατηρείται σημαντική απόκλιση σε σχέση με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

  2017 2018 2019 2020 2021
Αφίξεις από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα  1.341.192  

 

 

1.400.000

 

 

 

 

1 461 096

 180.000 264.772
Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων  
Μεταβολή 10,5% 4,3% 4,2% -87,6% +32,1%

Πηγή: β/Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI), κατά το  τουριστικό έτος 2021 ο συνολικός αριθμός των βούλγαρων πολιτών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά κατά (+)32,1% σε σχέση με το «επώδυνο» για την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία έτος 2020, ανερχόμενος σε 264.772 βούλγαρους πολίτες, οι οποίοι επισκέφθηκαν κυρίως με οδικά μέσα την Ελλάδα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο αριθμός αυτός επισκεπτών δεν είναι ενδεικτικός των παραδοσιακά πολύ υψηλών αριθμών εισερχόμενων από τη Βουλγαρία επισκεπτών κατά την πρό πανδημίας περίοδο. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο από το έτος 2014 έως και το έτος 2019 κατεγράφη μια τάση ραγδαίας αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού από Βουλγαρία. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα και με το γεγονός της σημαντικής αύξησης που παρατηρείται σε αγορά ακινήτων (κυρίως εξοχικές κατοικίες) στην Ελλάδα από Βουλγάρους πολίτες καθώς και σε βουλγαρικές επενδύσεις στον εν Ελλάδι ξενοδοχειακό κλάδο. Ο μεγαλύτερος όγκος των Βουλγάρων ταξιδιωτών εισέρχεται στην Ελλάδα για λόγους αναψυχής και διακοπών.

Ως σημαντικότεροι λόγοι προσέλκυσης των Βουλγάρων τουριστών θεωρούνται η ποιότητα των υπηρεσιών στην Ελλάδα, η καλή πολιτική μάρκετινγκ και οι φυσικές ομορφιές της χώρας μας, ενώ το συχνά υψηλότερο κόστος σε σχέση με τη Βουλγαρία δεν αξιολογείται ως καθοριστικός παράγοντας.

Στον αντίποδα, αξιοσημείωτη υπήρξε κατά το έτος 2021 η μείωση του εισερχόμενου στη Βουλγαρία τουριστικού ρεύματος από Ελλάδα, οποίο ανήλθε σε 344.970 επισκέπτες έναντι 772.054 επισκεπτών μέσα στο  πανδημικό έτος 2020,  δηλαδή 427,084 λιγότερους (-55,4%) σε σχέση με το έτος 2020 . Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο α’ τρίμηνο του έτους 2021 η Βουλγαρία είχε φθάσει στην κορύφωση του γ’ κύματος της πανδημίας του “COVID-19” με πολύ υψηλό αριθμό λοιμώξεων και θανάτων και ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού, γεγονός το οποίο λειτούργησε «αποτρεπτικά» στους Έλληνες που παραδοσιακά επισκέπτονται οδικώς χειμερινούς προορισμούς στη (νότια κυρίως) Βουλγαρία.

Σύμφωνα με στοιχεία του β/Υπουργείου Τουρισμού και του NSI, η Ελλάδα κατετάγη στην έκτη θέση των χωρών προέλευσης του εισερχόμενου τουρισμού στη Βουλγαρία πίσω από τις Τουρκία, Ρουμανία, Γερμανία, Ουκρανία και Σερβία.

Πίνακας 17: Πληρωμές της Ελλάδας στη Βουλγαρία

  2020 2021 Μεταβολή στην αξία
Υπηρεσίες με βάση την κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6 Αξία % στο σύνολο Αξία % στο σύνολο 2019/2018 Αξία (σε εκ. ευρώ)
Ταξιδιωτικές πληρωμές 62,6 7,8 26,1 2,3 -36,5
Μεταφορές 140,1 1,4 187,2 1,2 +47,1
Λοιπές 80,1 1,6 103,2 1,7 +23,1

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *