93.000 € χορηγία του ΕΟΤ σε συναυλία λαϊκού τραγουδιστή στην Αθήνα !

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Με το ποσό των 93.000 € θα συμβάλλει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), με απόφαση του γενικού του γραμματέα Δημήτρη Φραγκάκη, σε συναυλία του τραγουδιστή Κωνασταντίνου Αργυρού, που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Σάββατο στο ΟΑΚΑ.

Με εισηγήσεις που έγιναν  από την αρμόδια διεύθυνση του ΕΟΤ την Τρίτη 25.10 και πέρασαν από το διοικητικό συμβούλιο αυθημερόν -ρυθμοί πρωτοφανείς για τα ειωθότα στον ΕΟΤ, όπου για θέματα υγείας, όπως η απολύμανση για έντομα χρειάστηκαν ημέρες για να πραγματοποιηθεί πριν από μικρό διάστημα-, ο Δημήτρης Φραγκάκης με την απόφασή του “…Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ποσού €93.000,00 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) που αφορά σε οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ στην διοργάνωση συναυλίας στο OAKA απο την εταιρεία Panic Entertainment Group Ε.Π.Ε ( με τον 50 Cent και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο πλαίσιο εορτασμού σαράντα ετών κατασκευής του εν λόγω γηπέδου (Αθήνα 29.10.2022)”.
Η δε συναυλία είναι μόλις 3 ημέρες μετά την έγκριση της δαπάνης, και προκύπτει αβίαστα το ερώτημα οι παροχές προς τον Οργανισμό και προς τον ελληνικό Τουρισμό για το πολύ μεγάλο αυτό ποσό, πότε καθορίστηκαν, ποιοί διαπραγματεύτηκαν και ποιές είναι αυτές συγκεκριμένα;

Την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία tour operators που φέρνουν τουρίστες στην Ελλάδα, ζητούν δράσεις συνδιαφήμισης από τον ΕΟΤ και λαμβάνουν ποσά ελάχιστων χιλιάδων ευρώ (5.000 έως 10.000 ευρώ για ετήσιες δράσεις), ενώ αξιόλογες μεγάλες διοργανώσεις είτε απορρίπτονται, είτε επίσης επιχορηγούνται με πολύ μικρά ποσά. Επιπροσθέτως, σε διάστημα περίπου ενός έτους ο ΕΟΤ έχει χρηματοδοτήσει εταιρία δημοσιογράφου με ποσό που υπερέβη τα 120.000 ευρώ, για προβολή της χώρας στο εξωτερικό…

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος Σεπτεμβρίου υπογράφηκε απόφαση με βάση την οποία ο ΕΟΤ θα καταβάλλει το ποσό των 458.800 € για την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας, βάσει συμφωνίας με τον οδηγό «Michelin Guide» που υπογράφηκε την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στο Παρίσι από τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Δημήτρη Φραγκάκη, παρουσία του υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ ελάχιστων ημερών, καθώς στις 12 Σεπτεμβρίου με απόφασή του ο κ. Φραγκάκης προχώρησε σε συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας «Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη συνεργασία του ΕΟΤ με τον Όμιλο Michelin για την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό» και στις 15 -τρεις ημέρες μετά- είχαν ολοκληρωθεί (!!!) όλες οι διαδικασίες και έγινε η κατακύρωση του αποτελέσματος της πρόσκλησης για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου του έργου της προβολής της ελληνικής γαστρονομίας στο εξωτερικό, με απόφαση του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ. Πρόκειται για ταχύτητα πρωτόγνωρη όχι μόνο για τον Οργανισμό, αλλά και γενικά. Δημιουργεί δε εύλογη απορία η διαδικασία, καθώς όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΟΤ “…ο κ. Δημήτρης Φραγκάκης συντόνισε την πρωτοβουλία τα τελευταία δυο χρόνια”, για να γίνουν τα διαδικαστικά σε 3 μόλις ημέρες…

Παράγοντες που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα δρώμενα στον Οργανισμό, τονίζουν ότι πέραν των εθνικών συμμετοχών στον διαγωνισμό της EUROVISION που -κάποιες- στήριξε οικονομικά ο ΕΟΤ, ελάχιστες φορές -αν όχι καμία- ο Οργανισμός έχει χρηματοδοτήσει συναυλία λαϊκού τραγουδιστή, η οποία μάλιστα θα λάβει  χώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, δηλαδή στην Αθήνα. “Ποιο είναι το νόημα της χορηγίας σε μια τέτοια συναυλία; Όσοι την παρακολουθήσουν, με την χορηγία του ΕΟΤ, θα κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, διαφορετικά θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό;”, ερωτούν ρητορικά. Και συνεχίζουν: “Εφέτος το Καλοκαίρι έγιναν πολύ σημαντικές συναυλίες διεθνούς επιπέδου στην Ελλάδα, αλλά και παραστάσεις χωρίς να υπάρξουν αντίστοιχες κινήσεις από τον ΕΟΤ. Θα υπάρξουν από εδώ και πέρα; Είναι αλλαγή στρατηγικής στην προβολή της χώρας η χορηγία σε μια συναυλία λαϊκού τραγουδιστή και μάλιστα στην Αθήνα;”.

Η απόφαση

Η απόφαση του κ. Φραγκάκη, από την οποία προκύπτουν και οι ημερομηνίες που έγιναν όλες οι ενέργειες, έχει ως ακολούθως:

“ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 65-68 του Ν.4270/ΦΕΚΑ143/2014, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α)
β) του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α)
γ) Του ΠΔ 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/02.08.2018) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» καθώς και του Π.Δ. 343/2001(ΦΕΚ 231/Α/11.10.2001) άρθρα 28
έως 32 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 52 έως 59 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/11.12.2018) και ισχύουν σήμερα, καθώς και τον Ν. 4623 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019)
αρ. 106.
δ) του ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) περί Ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων
ε) Το ΠΔ 67/ΦΕΚ154/Α/31.8.2021 περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπλ Υπουργών και Υφυπουργών
στ) Το ΠΔ 68/31.8.2021 (ΦΕΚ 155 Α) Διορισμός Υπουργού Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών
2. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) “Ψηφιακή διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις”
3. Την υπ’ αριθ. 16633/25-08-2022 (ΦΕΚ 759/ ΥΟΔΔ/25-8-2022) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Ανανέωση θητείας Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ» με την οποία
ανανεώθηκε η θητεία του Δημητρίου Φραγκάκη του Τιμολέοντος, ως Γ.Γ ΕΟΤ από την επομένη της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας του, ήτοι από 29-8-2022
για τρία (3) έτη.
4. Την υπ’αριθ. 17077/ 01-09-2022 (ΦΕΚ 807/ ΥΟΔΔ/02-9-2022) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Διαπίστωση λήξης θητείας Προέδρου και μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.,
μεταβατική παράταση θητείας Προέδρου και Αντιπροέδρου και διορισμός μελών Δ.Σ. Ε.Ο.Τ».
5. Την υπ’ αριθ. 93/07-09-2022 (ΦΕΚ 4816/Β/12-9-2022) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα ΕΟΤ
και την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ»
6. Την υπ’ αριθ. 23643/31-12-2021 (Α.Δ.Α.:64ΑΟ465ΧΘ-Ψ4Π) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί έγκρισης του αναλυτικού Προϋπολογισμού του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) ΝΠΔΔ οικ. έτους 2022 (Τακτικός και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
7. Την υπ’ αριθ.1349/28-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΧ4465ΧΘΟ-Π48) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί έγκρισης της Α’ Αναμόρφωσης του Προυπολογισμού Εσόδων –
Εξόδων (Τακτικός Προυπολογισμός και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων /ΠΔΕ) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ ) Ν.Π.Δ.Δ ,οικ έτους 2022.
8. Την υπ’ αριθ.7936/18-04-2022 (ΑΔΑ: 61Λ7465ΧΘΟ-4Λ7) έγκριση της Β’ Αναμόρφωσης του Προυπολογισμού Εσόδων -Εξόδων του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού (ΕΟΤ ) Ν.Π.Δ.Δ ,(ως πρός το σκέλος του Τακτικού Προυπολογισμού) οικ έτους 2022.
9. Την υπ’ αριθ. 15730/04-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ0ΚΧ465ΧΘΟ-97Φ) έγκριση της Γ ́ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. (ως προς
το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού), οικ. έτους 2022.
10. Την υπ’ αριθ. 19713/ 13-10-2022 (ΑΔΑ:ΩΔΕ6465ΧΘΟ-1ΤΣ) έγκριση της Δ ́ Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ε.Ο.Τ., Ν.Π.Δ.Δ. (ως
προς το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού), οικ. έτους 2022.
11 Την αριθμ 10259/7-10-22 (ΦΕΚ 5367/β/18-10-2022) απόφαση περί μεταβίβασης του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ στη Γενική Δ/ντρια, Προϊσταμένους Δ/νσης και
Τμημάτων
12.Την με Απ 1039/20.10.2022 έγγραφη ενημέρωση πρός τον ΓΓ ΕΟΤ και την σύμφωνη γνώμη του
13 Την υπ αριθμ 114/25.10.2022 Εισήγηση πρός το ΔΣ ΕΟΤ καθώς και την υπ αριθμ 114/15η Συνεδρίαση /25.10.2022 Απόφαση ΔΣ ΕΟΤ στην διοργάνωση
Συναυλίας στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο εορτασμού σαράντα ετών κατασκευής του εν λόγω γηπέδου (Αθήνα 29.10.2022)
14. Το υπ αριθμ 1057/25.10.2022 ΥΣ της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων
15 Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης τελεί εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ποσού €93.000,00 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) που αφορά σε οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ στην
διοργάνωση συναυλίας στο OAKA απο την εταιρεία Panic Entertainment Group Ε.Π.Ε ( με τον 50 Cent και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο πλαίσιο
εορτασμού σαράντα ετών κατασκευής του εν λόγω γηπέδου (Αθήνα29.10.2022)
Η ανωτέρω δέσμευση θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του(ων) Κ.Α.Ε.: ΚΑΕ 949115 ‘2012ΣΕ01100000 Διαφήμιση προβολή τουρ/κών προγραμ. ποσό
€93.000,00 οικ. έτους 2022″.

Tagged

1 σχόλιο στο “93.000 € χορηγία του ΕΟΤ σε συναυλία λαϊκού τραγουδιστή στην Αθήνα !

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *