Apollonia

Μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον Τουρισμό!!!

ΓΝΩΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε με μεγάλη ευχαρίστηση, επιστολή από τον κ. Ιάσονα Χατζηθεοδώρου, γενικό διευθυντή του  Apollonia hotel apartments, στην οποία περιγράφει αναλυτικά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να υπάρξει στήριξη των ξενοδοχείων, έναντι των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

Η επιστολή που έχει σταλεί και σε όλους τους φορείς του Τουρισμού (Υπ. Τουρισμού, ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΕΟΤ, ΕΞΑΑΑ, ΠΟΞ, ΠΟΔΙΞ, ΙΤΕΠ, Τομεάρχες τουρισμού, ΜΜΕ), έχει ως εξής:

“ΘΕΜΑ: Προτάσεις στήριξης ξενοδοχείων έναντι των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Αγαπητοί συνάδελφοι και άνθρωποι του τουρισμού,

Επί χρόνια στηρίζαμε την οικονομία εν μέσω συνεχών προκλήσεων και κλιμακούμενων φορολογικών απαιτήσεων. Διαρκώς επισημαίναμε τις εισπρακτικές προσεγγίσεις του κράτους στον κλάδο μας, όπως ο φόρος διαμονής και η αύξηση του ΦΠΑ, καιρό τονίζαμε την μείωση της κατά κεφαλής δαπάνης παρά την αύξηση των αφίξεων, την μικρή συμβολή στην απασχόληση και την απορρύθμιση στην στεγαστική και τουριστική αγορά που χαρακτηρίζουν την βραχυχρόνια μίσθωση, το μικρό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και την καταναλωτική περιθωριοποίησή τους από το τουριστικό προϊόν. Παραδοσιακά όμως, ο τουρισμός συνέχιζε να χαρακτηρίζεται ως η βαριά βιομηχανία της χώρας που εσαεί θα χρηματοδοτούσε την οικονομία και την απασχόληση, τώρα όμως είναι προφανές πως η σχέση αυτή θα αντιστραφεί.

apolloniaΧαιρετούμε τα cash-in-hand οριζόντια μέτρα και την μακροοικονομική τους συμβολή στο βραχυχρόνιο, αλλά είναι σαφές πως ο περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος θα πρέπει να κατευθυνθεί σε στοχευμένα μέτρα στους κλάδους εκείνους που πλήττονται περισσότερο και έχουν τις δυσμενέστερες συνθήκες ανάκαμψης μετά την υγειονομική κρίση. Δυστυχώς οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αν και καλών προθέσεων, δεν βοηθούν ουσιαστικά σε τίποτα. Αν δεν υπάρχει φορολογική ύλη η οποία να γεννήσει τις υποχρεώσεις εκείνες οι οποίες θα ανασταλούν, αν δεν υπάρχει ζήτηση η οποία να καλλιεργήσει την οικονομική δραστηριότητα, οι αναστολές μονάχα παρατείνουν το αναπόφευκτο και στερούν έστω και ελάχιστων εσόδων από το κράτος.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πριν την αναστολή ανοίγματος εποχικών επιχειρήσεων, θεωρούσαμε δεδομένη την καταστροφή του Απριλίου, την οποία ήμαστε έτοιμοι να επωμιστούμε. Μια εβδομάδα μετά θεωρούσαμε πως είναι αδύνατον να ανοίξουμε την 1η Μαΐου, ακόμη κι αν οι υγειονομικές συνθήκες το επέτρεπαν. Πλέον, σήμερα πιθανολογούμε αν θα ανοίξουμε σε 12 μήνες από τώρα, και πως θα ανταπεξέλθουμε στις πάγιες και φορολογικές μας υποχρεώσεις μέχρι τότε. Η υπόθεση της απλής αναστελλόμενης ζήτησης έχει καταρριφθεί, η σεζόν δεν είναι απλά χαμένη, δεν θα υπάρξει καν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιχειρήσεις στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, χωρίς επιταγές, χωρίς χρέη και υποχρεώσεις οι οποίες οδηγούνται στην κατάρρευση, επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει για σημαντικό διάστημα η ζήτηση εκείνη που να στηρίξει την λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβανόμενοι πως η ύφεση είναι δεδομένη για τα επόμενα δύο χρόνια, πως επιχειρήσεις θα κλείσουν και θέσεις εργασίας θα χαθούν, οφείλουμε, έστω συμβολικά, να προτείνουμε κάποια μέτρα -πέραν των απαραίτητων σε κεντρικό επίπεδο- που θα περιορίσουν στο μέτρο δυνατό τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Ζητούμενα είναι το ‘πάγωμα’ της οικονομίας, η εισοδηματική διαφύλαξη των ασθενέστερων, η αποφυγή νέου κύκλου χρέους, και η προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Α. Μέτρα ανακούφισης κεφαλαίου εντός του 2020:

 1. Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ, συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δημοτικών τελών και ΤΑΠ όλων των ακινήτων τουριστικών καταλυμάτων ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος (ιδιόκτητο, επικαρπία, μίσθωση) για όλο το 2020. Η πλειοψηφία της ανωδομής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος κινδυνεύει να γίνει παγίδα νέου ανεξυπηρέτητου χρέους. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα φιλικής επαναδιαπραγμάτευσης μισθωμάτων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, έναντι πιθανών καταγγελιών τους.
 2. Απαλλαγή παγίων ΔΕΚΟ ανεξαρτήτως παρόχου για τα τουριστικά ακίνητα για το 2020.
 3. Κατάργηση/μείωση του φόρου μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας για τουριστικά ακίνητα για το 2020/2021. Μη βιώσιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ρευστοποιήσουν εύκολα και γρήγορα πάγια στοιχεία τους, που άλλα επενδυτικά σχέδια θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν ακόμη και με αλλαγές χρήσης, ώστε οι χαμένες θέσεις εργασίες να αντικατασταθούν με άλλες.
 4. Αναστολή προστίμων πολεοδομικών παραβάσεων για το έτος 2020.
 5. Διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει τις μικτές χρήσεις και μισθώσεις εντός τουριστικών καταλυμάτων, όπως για παράδειγμα μακροχρόνιες μισθώσεις χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ, αστικές μισθώσεις και επαγγελματικές μισθώσεις.

Β. Μέτρα ανακούφισης και κινητικότητας εργατικού δυναμικού:

 1. Αντιπαραβολή στοιχείων ΕΡΓΑΝΗ 2020 με μισθοδοτικές καταστάσεις εποχικών επιχειρήσεων 2019 που θα υποβάλλουν οι ίδιες, ώστε να αναγνωριστούν με εισοδηματικά κριτήρια οι μη απασχολούμενοι εποχικοί εργαζόμενοι ως δικαιούχοι επιδομάτων και βοηθημάτων αντίστοιχα με εκείνα που ισχύουν για άλλους μισθωτούς.
 2. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αναγνώρισης των εποχικών, θέσπιση ειδικών προγραμμάτων ΟΑΕΔ για την καθοδήγησή τους σε άλλους κλάδους που θα παρουσιάσουν αύξηση θέσεων εργασίας λόγω της υγειονομικής κρίσης (συνεργεία καθαρισμών-απολυμάνσεων, αποθήκες, φαρμακευτικές, σουπερμάρκετ κλπ.).
 3. Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα 100% των επιπλέον εισφορών που προκύπτουν από νέες αποκλειστικά θέσεις εργασίας (ετήσια σύγκριση ΕΜΕ).
 4. Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών κατά 50% για το 2020 και 25% για το 2021.
 5. Δυνατότητα για το 2020 πληρωμής μέχρι του ορίου του 25% των καθαρών αποδοχών σε είδος.

Γ. Μέτρα ρευστότητας και ανακούφισης λειτουργικών εξόδων

 1. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, και άμεσο συμψηφισμό κύριου φόρου και καταβληθείσας προκαταβολής φόρου. Διάθεση όποιας πιθανής θετικής διαφοράς σε ειδικό λογαριασμό κίνησης ως πτωχευτικού λογαριασμού εξόφλησης μισθοδοσίας, πάγιων προμηθειών και εξόδων.
 2. Για όσα προγράμματα ΕΣΠΑ βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης άνω του 50%, άμεση εκταμίευση του συνολικού ποσού με ελαστικοποίηση γραφειοκρατικών όρων και προϋποθέσεων, και κήρυξή τους ως επιτυχόντα και ολοκληρωμένα. Για τα υπόλοιπα, εθελοντικός επαναπροσδιορισμός των επενδυτικών σχεδίων στο ύψος της ολοκληρωμένης δαπάνης, και άμεση εκταμίευσή επιχορήγησης αυτής.
 3. Κατάργηση με αναδρομική ισχύ φόρου διαμονής για το 2020, και επανεξέταση του για το 2021.
 4. Δημιουργία άτοκων δανείων τεχνικά προσδιορισμένων από τις προσφερόμενες κλίνες, θέσεις απασχόλησης και παρελθόντες τζίρους, με περίοδο χάριτος ενός έτους.
 5. Ένταξη τουριστικών επιχειρήσεων και προμηθευτών τους σε σύστημα παράλληλων συμψηφισμών ιδιωτικού χρέους και δημόσιου χρέος προς τον ιδιωτικό κλάδο (clearing).

Δ. Μέτρα ανάκαμψης και ανταγωνιστικότητας:

 1. Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ σε όλα τα επίπεδα. Ως ξενοδόχοι επιφορτιζόμαστε με την ασφάλεια και την υγεία των πελατών μας, και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για έναν επισκέπτη να νιώθει, αλλά και να είναι ασφαλής, ενώ είναι προφανές πως μονάχα χώρες με αποτελεσματικά συστήματα υγείας θα βγουν γρήγορα από την υγειονομική κρίση και θα μπορέσουν να αποφύγουν μια νέα στο μέλλον. Είναι ευκαιρία και μονόδρομος μετά τις καταστροφικές για το σύστημα υγείας πολιτικές λιτότητας, να το ανοικοδομήσουμε ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα.
 2. Επαναδιαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ του ελληνικού τουριστικού προϊόντος για την επόμενη δεκαετία στο οποίο πέραν των ιστορικών του χαρακτηριστικών, θα συμπεριλαμβάνεται η προσήλωση στην δημόσια υγεία και ασφάλεια.
 3. Κάθετη μείωση τελών και φόρων αεροδρομίων. Είχε επισημανθεί και στο παρελθόν πως το μικτό αεροπορικό κόστος μείωνε την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την κατά κεφαλή δαπάνη των επισκεπτών, πόσο μάλλον σε συνθήκες όπου οι συνολικά προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις θα μειωθούν δραματικά.
 4. Διαμόρφωση από το ΞΕΕ, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και επιστημονικούς φορείς πρότυπων λειτουργιών όλων των τμημάτων ενός ξενοδοχείου (front office, housekeeping, εστιατόριο, spa, κλπ) ανταποκρινόμενα στη νέα πραγματικότητα με έμφαση στις απομακρυσμένες λειτουργίες, τις ανέπαφες διαδράσεις, και φυσικά στις αναβαθμισμένες υγειονομικές απαιτήσεις και καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Είναι σημαντικό οι επισκέπτες μας να γνωρίζουν πως λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.
 5. Περιορισμός των προσφερόμενων βραχυχρόνιων μισθώσεων ως κλάσμα δωματίων προσφερόμενων από εποχικά και διαρκής λειτουργίας ξενοδοχεία ανά περιφέρεια χωρίς περιορισμό διάθεσης, ώστε η ρυθμισμένη πλέον βραχυχρόνια μίσθωση να παραμείνει μέρος του ελληνικού τουριστικού μίγματος χωρίς φαινόμενα παραξενοδοχείας, αδήλωτης εργασίας και υπερπροσφοράς κλινών.
 6. Θέσπιση χαμηλότοκων αναπτυξιακών δανείων για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να παραμείνουν στρατηγικά κλειστές κατά τη περίοδο της χαμηλής ζήτησης και να αναβαθμίσουν τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους.
 7. Εγκατάσταση θερμικών καμερών και θέσπιση προληπτικών διαδικασιών έναντι λοιμωδών νοσημάτων σε όλα τα σημεία εισόδου της χώρας στα πρότυπα χωρών της Ν.Α. Ασίας.

Τα παραπάνω μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν αντιστοίχως και σε άλλους κλάδους του τουριστικού κυκλώματος. Γνωρίζουμε φυσικά την δυσκολία όλων αυτών, αλλά ελπίζουμε αντίστοιχα να αναγνωριστεί και η αναγκαιότητά τους, το συντομότερο δυνατό για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ευχόμαστε να περάσει γρήγορα η υγειονομική κρίση της χώρας, και με την εμπειρία του παρελθόντος να μην εξελιχθεί σε άλλη μια μαύρη δεκαετία για την οικονομία και την κοινωνία μας.

Μετά τιμής,

Χατζηθεοδώρου Ιάσονας,
Γενικός Διευθυντής
Apollonia Hotel Apartments”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *