Αύξηση μεγεθών για τον Όμιλο Καράτζη

Ο Όμιλος εταιρειών ΚΑΡΑΤΖΗ, ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά του για το εννεάμηνο του 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε € 48,9 εκατ. έναντι € 43,2 εκατ. στο εννεάμηνο του 2010, αυξημένος κατά 13,4%. Η ανωτέρω ανάπτυξη οφείλεται στην ενίσχυση του όγκου πωλήσεων τόσο στις […]

Δείτε περισσότερα