ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – Θάνος Βλαχόπουλος: Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει καθοριστικά τον ελληνικό Τουρισμό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

-Ηγετική θέση στη χρηματοδότηση του κλάδου με χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ
-Στρατηγική δέσμευση η αποτελεσματική συμβολή στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
Με στόχο να παραμείνει ο βασικός συνεργάτης των τουριστικών επιχειρήσεων και να υποστηρίζει τις προσπάθειές τους για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και θωράκιση της ανταγωνιστικότητάς του, η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην χρηματοδότηση του Τουρισμού, προσφέροντας πρωτοποριακές και απολύτως προσωποποιημένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Ο Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς Θάνος Βλαχόπουλος, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στο τεύχος Μαρτίου, μιλά για τις προτεραιότητες της τράπεζας, για την πίστη και την στήριξη στον Τουρισμό, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι «ακόμη και στην κορύφωση της πανδημίας το 2ο τρίμηνο του 2020 πήραμε τη στρατηγική απόφαση να χρηματοδοτήσουμε νέες επενδύσεις στον κλάδο, όχι μόνο λόγω των προοπτικών του, αλλά γιατί ως Τράπεζα έχουμε την πάγια αρχή να στηρίζουμε στα δύσκολα τις επιχειρήσεις – πελάτες μας».

Τράπεζα Πειραιώς

Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς τονίζει εμφατικά ότι «…δεν απολαμβάνουν αποκλειστικής και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης μόνο οι επαγγελματίες του Tουρισμού αλλά και όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απευθύνονται στην Τράπεζα Πειραιώς για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους», εκτιμώντας ότι «όλα τα ανωτέρω αποτελούν τους λόγους που οι επιχειρηματίες του Τουρισμού, και όχι μόνο, επιλέγουν την Τράπεζα Πειραιώς».

Η συνέντευξη

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης στον Κωνσταντίνο Στ. Δεριζιώτη, έχει ως ακολούθως:

Πόσο σημαντικός είναι για την Τράπεζα Πειραιώς, ο τομέας του Τουρισμού;

Η στήριξη του τουριστικού κλάδου, στον οποίο διαχρονικά διατηρούμε σημαντική έκθεση, αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς στρατηγική επιλογή. Χαρακτηριστικό της στρατηγικής επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς να στηρίζει διαχρονικά τον τουριστικό κλάδο είναι το γεγονός ότι ακόμη και στην κορύφωση της πανδημίας το 2ο τρίμηνο του 2020 πήραμε τη στρατηγική απόφαση να χρηματοδοτήσουμε νέες επενδύσεις στον κλάδο, όχι μόνο λόγω των προοπτικών του κλάδου, αλλά γιατί ως Τράπεζα έχουμε την πάγια αρχή να στηρίζουμε στα δύσκολα τις επιχειρήσεις – πελάτες μας.

Στόχος μας είναι να παραμείνουμε οι βασικοί συνεργάτες των επιχειρήσεων του κλάδου και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και θωράκιση  της ανταγωνιστικότητάς του.

Η προσέγγισή μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι ολιστική, και δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση του κλάδου. Εκτείνεται σε χρηματοδοτήσεις σε σημαντικά έργα υποδομών και έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, τα οποία έχουν αναπτυξιακή διάσταση για τη χώρα και θα συμβάλλουν επίσης στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, καθώς θα βελτιώσουν αισθητά την ποιότητα ζωής, όπως και συνθήκες επισκεψιμότητας και διαμεταφορών στη χώρα.

 Έχετε διακριτή μονάδα για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του Τουρισμού;

Το μοντέλο εξυπηρέτησης και συνεργασίας που εφαρμόζουμε για τον τουριστικό κλάδο ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων. Αξιοποιεί ομάδες στελεχών μας που έχουν μακρά πείρα και τεχνογνωσία, μελετούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και προτείνουν εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Κάθε επιχείρηση έχει τον δικό της τραπεζικό συνεργάτη (Relationship Manager), ο οποίος γνωρίζει και αξιοποιεί χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, η γεωγραφική θέση και η δυναμική της επιχείρησης και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που τη βοηθούν να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία της, να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

Πως θα χαρακτηρίζατε τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις; Είναι γεγονός ότι είναι πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων; 

Mε βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του τουρισμού ανάλογα με το μέγεθος, τη κατηγορία και την περιοχή δραστηριοποίησης τους, δεν θα τις χαρακτήριζα απαραίτητα ως διαφορετικών ταχυτήτων αλλά ως διαφορετικού βαθμού ωρίμανσης.

Ανεξάρτητα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, όμως, οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν καταφέρει όχι μόνο να «σταθούν όρθιες» και να στηρίξουν την ελληνική οικονομία σε δύσκολες περιόδους αλλά και να πραγματοποιήσουν σημαντικού ύψους επενδύσεις, με στόχο να αναπτυχθούν, είτε επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους είτε αναβαθμίζοντας το προϊόν τους.

Ποια είναι η έκθεση της τράπεζας στον κλάδο και ποια είναι τα μεγέθη που θέλετε να επιτύχετε μεσομακροπρόθεσμα;

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στη χρηματοδότηση του κλάδου τουρισμού με χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε χορηγήσει ποσό άνω των 1,4 δισ. ευρώ σε νέες εκταμιεύσεις σε επιχειρήσεις του κλάδου. Στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια να αυξήσουμε σταδιακά το ποσό αυτό, χρηματοδοτώντας κάθε αξιόχρεο επενδυτικό πλάνο και μετουσιώνοντας τις θετικές προοπτικές του κλάδου σε πραγματικότητα.

Σε αυτό το πνεύμα, οι νέοι χρηματοοικονομικοί μας στόχοι για την περίοδο 2024-26 όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα, προβλέπουν αύξηση του ενήμερου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας τουλάχιστον 5% ανά έτος και περίπου 6 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις ανά έτος, τα οποία αναμένεται να διοχετευθούν κυρίως σε έργα τουρισμού, πράσινης ενέργειας, υποδομών και real estate, αξιοποιώντας παράλληλα και του πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην Μεσόγειο, πως θα χαρακτηρίζατε την χρηματοδότηση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων; Και πως θα τις κατατάσσατε σε σύγκριση με τον διεθνή ανταγωνισμό;

Δεν υπάρχουν πλέον μεγάλες αποκλίσεις αναφορικά με την πρόσβαση των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων του κλάδου σε χρηματοδότηση, όπως και στις προκλήσεις που αυτές αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου.

Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και η ισχυροποίηση των τραπεζών δίνουν τη δυνατότητα  στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα να διοχετεύσει την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει και να χρηματοδοτήσει κάθε αξιόχρεο επενδυτικό σχέδιο, με ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι πλέον εναρμονίζονται με αυτούς των αγορών του εξωτερικού και πολλές φορές είναι και πιο ανταγωνιστικοί.

Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας βασίζεται ιδιαίτερα στον Τουρισμό. Χρειάζεται αλλαγή κατά την άποψή σας;

Χωρίς αμφιβολία θα έλεγα ότι ο Τουρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας. Από την άλλη, οι διαδοχικές κρίσεις – οικονομική, πανδημική και πληθωριστική – υποδεικνύουν επιτακτικά τον δρόμο προσαρμογής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και της απεξάρτησής του από τη «μονοκαλλιέργεια του τουρισμού».

Η ενσωμάτωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στον πυρήνα του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας αποτελεί προϋπόθεση, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή σε μη ανταγωνιστικά πρότυπα του παρελθόντος, όπως η διοχέτευση κεφαλαίων σε χαμηλού πολλαπλασιαστή επενδύσεις, η άνιση κατανομή πόρων και το ευκαιριακό επιχειρηματικό κέρδος έναντι των επενδύσεων σε καινοτόμους και  παραγωγικούς τομείς. Οι επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο.

©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η αποτελεσματική συμβολή στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας αποτελεί στρατηγική δέσμευση και στο πλαίσιο αυτό στηρίζει ουσιαστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στην πρόκληση της προσαρμογής και να μην χάσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Γιατί ο επιχειρηματίας του Τουρισμού να επιλέξει την Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Στην Τράπεζα Πειραιώς αντιμετωπίζουμε την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και ανταποκρινόμαστε στοχευμένα στις ανάγκες της. Κύριο μέλημά μας είναι να παρέχουμε  υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση  και προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ολιστικά τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου και τις βοηθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε στάδιο της συνεργασίας μας μετατρέπεται σε ένα μέσο για την πραγματοποίηση των στόχων τους και την υλοποίηση της στρατηγική τους.

“Ηχηρό παρόν” και στο Βερολίνο από την Τράπεζα Πειραιώς | ©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πάντως, θα ήθελα να αναφέρω απαντώντας στην ερώτησή σας, ότι δεν απολαμβάνουν αποκλειστικής και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης μόνο οι επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απευθύνονται στην Τράπεζα Πειραιώς για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.

Οπότε, όλα τα ανωτέρω αποτελούν τους λόγους που οι επιχειρηματίες του Τουρισμού, και όχι μόνο, επιλέγουν την Τράπεζα Πειραιώς.

Έχετε ειδικά προϊόντα για τον κλάδο και ποια είναι αυτά;

Ακριβώς λόγω του διαφορετικού μεγέθους και δυναμικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου, προσαρμόζουμε αναλόγως τις προτάσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Για τις μικρές ή και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, που έχουν πιο συγκεκριμένες ανάγκες, η Τράπεζα έχει αναπτύξει περισσότερο δομημένα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα το Πειραιώς Tourism 360ο, ένα πακέτο ομπρέλα, που καλύπτει τις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων  για τις καθημερινές τους συναλλαγές και τους προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα.

Για τις πιο μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις, ακολουθείται μια προσέγγιση σε επίπεδο πελάτη και όχι σε επίπεδο προϊόντος. Εξατομικεύουμε και προσαρμόζουμε τις λύσεις χρηματοδότησης και τις υπηρεσίες που προτείνουμε λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης και κάθε επένδυσης. Όπως ανέφερα και παραπάνω, αυτό γίνεται μέσω της κάθε εξειδικευμένης ομάδας της Τράπεζας για τον Τουρισμό, τα στελέχη των οποίων αξιολογούν κάθε αίτημα και επενδυτικό σχέδιο ξεχωριστά και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής Οικονομίας; Ποιες διαρθρωτικές αλλαγές απαιτούνται άμεσα; Σας προβληματίζει η μείωση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, οι χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις επενδύσεις και ο υψηλός πληθωρισμός;

Αδιαμφισβήτητα δεν τίθεται θέμα αισιοδοξίας, η πορεία της ελληνικής οικονομίας ήταν ανοδική το 2023, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να αυξάνεται κατά 2%, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο Ευρωζώνης.

Παρά τις προκλήσεις, όπως το επίπεδο του πληθωρισμού και το περιβάλλον επιτοκίων, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα φαίνεται να έχει σημαντικές δυνατότητες για μια ευνοϊκότερη οικονομική πορεία το 2024, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ανθεκτικότητας της ιδιωτικής κατανάλωσης, της αύξησης των διεθνών και εγχώριων επενδύσεων, του ισχυρού τουρισμού, των ισχυρών εξαγωγών και της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θεωρώ ότι, ο συνδυασμός των παραπάνω με την περαιτέρω πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της δομής της οικονομίας θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας σε ξένους και εγχώριους επενδυτές.

Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος της ερώτησης σας, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρά την χαμηλότερης των αρχικών εκτιμήσεων ανάπτυξη στην Ελλάδα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι τετραπλάσιοι από τον μέσο όρο των χωρών της νομισματικής ένωσης του ευρώ. Εξάλλου, ο οριακά χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται σε παροδικούς κατά βάση, παράγοντες, όπως η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής λόγω της καταστροφικής πλημμύρας στη Θεσσαλία και η προσωρινή εξασθένηση των επενδύσεων.

Επιπρόσθετα, τα πρόσφατα δεδομένα από τους διαθέσιμους δείκτες συγκυρίας και τους πρόδρομους δείκτες δραστηριότητας για το 1ο τρίμηνο του 2024 επιβεβαιώνουν την ενίσχυση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Ποιο θεωρείτε το ιδανικό τουριστικό μοντέλο, που θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον για τον ελληνικό Τουρισμό; Πως θα ήταν ιδανικά για εσάς ο ελληνικός Τουρισμός το 2030;

Προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιδανικό τουριστικό μοντέλο. Όμως αυτό που θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον για τον ελληνικό τουρισμό είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος αλλά και για την εξασφάλιση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Αυτή η στρατηγική θα πρέπει ιδανικά να στοχεύει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου, στην ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιφέρειες της χώρας, στην αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής κάθε επισκέπτη, αλλά και στην κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων που αναβαθμίζουν την εμπειρία του επισκέπτη και έχουν θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινότητα.

Παράλληλα, η ομαλή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος προϋποθέτει και την υλοποίηση έργων υποδομών, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω την ταξιδιωτική εμπειρία του επισκέπτη. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών, και πιο συγκεκριμένα, υποδομές ύδρευσης, οδικούς άξονες, σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, υποδομές υγείας, υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, κ.α..

Όπως ανέφερα προηγουμένως, στη Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε ολιστικά την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και μέσα από μια δέσμη στοχευμένων δράσεων και εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνουμε έμφαση στην πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια και αναπτύσσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ενεργό χρηματοδοτική δράση σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι είμαστε η Τράπεζα με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε νευραλγικούς κλάδους ανάπτυξης όπως οι Υποδομές και η Ενέργεια.Τράπεζα Πειραιώς

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *