money tourism photo
Ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης | © money tourism copyright photo

ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: Θα “μεγαλώσει” κι άλλο η AEGEAN | Αυξημένο μέρισμα 0,60 €

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ

Την εκτίμησή του ότι η AEGEAN θα εκμεταλλευτεί τα νέα δεδομένα στην αγορά των αερομεταφορών και θα συνεχίσει την λελογισμένη μεγέθυνσή της, εξέφρασε ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία αποφασίσθηκε η διανομή αυξημένου μερίσματος, 0,60 € ανά μετοχή για την χρήση 2018.

Ο κ.  Βασιλάκης με αφορμή το κλείσιμο σημαντικού αριθμού αεροπορικών εταιρειών, υποστήριξε ότι, στην Ευρώπη, οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη θα γίνονται λιγότερες και πιο μεγάλες. «Η Aegean είναι από αυτές που μπορούν να ωφεληθούν την εν λόγω προοπτική, είτε έχοντας περισσότερο χώρο, είτε με κάποιο άλλο τρόπο”, είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της, στο νέο αεροπορικό χάρτη της Ευρώπης, όπως διαμορφώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η AEGEAN με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολύ χαμηλό δανεισμό -μόλις 22 εκατ. €-, και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, άνω των 290 εκατ. ευρώ, μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο κ. πρόεδρος της AEGEAN, είπε ακόμη: «Προσπαθούμε να έχουμε σταθερότητα στην αύξηση της χωρητικότητας σε ποσοστά από 5% έως 7% το χρόνο, που σε χρονικές περιόδους, όπως το 2017 και το 2018, ήταν μικρότερη, σε σχέση με την αύξηση της αγοράς και τον ανταγωνισμό, ενώ φέτος είναι μεγαλύτερη».

Ο Δημήτρης Γερογιάννης

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, Δημήτρη Γερογιάννη, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στο δίκτυο θα αυξηθεί το 2019 κατά 5%, που σημαίνει  αύξηση της χωρητικότητα στο δίκτυο εξωτερικού κατά 700 χιλ. θέσεις, σε σχέση με το 2018, φθάνοντας στις 10,3 εκατ. προσφερόμενες θέσεις, σε σύνολο 17,7 εκατ. προσφερόμενων θέσεων. Τα θετικά αποτελέσματα του 2018, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τα απέδωσε στην ωρίμανση και διεθνή αναγνώριση του brand της Aegean, την βελτιωμένη αξιοποίηση και διασύνδεση του δικτύου και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ναύλων.

money tourism photo
O κ. Δημήτρης Γερογιάννης | money tourism photo

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το 2018 με 61 αεροπλάνα, ιστορικά υψηλά επίπεδα πληρότητας πτήσεων, 14 εκατ. επιβάτες (+6% σε σύγκριση με το 2017), πετώντας σε 122 προορισμούς εξωτερικού, σε 44 χώρες και 31 εσωτερικού.

Για μια ακόμα χρονιά η εταιρεία αξιοποίησε ως εφαλτήριο το δίκτυο διεθνών δρομολογίων της στο οποίο κατέγραψε αύξηση κίνησης 7% ενώ οι επιβάτες εξωτερικού στις πτήσεις από/προς Αθήνα αυξήθηκαν 12%. Μικρότερη άνοδο 4% σημείωσαν οι επιβάτες εσωτερικού φθάνοντας τα 6,1 εκ. ταξιδιώτες.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης “μεταφράστηκε” σε ενοποιημένα έσοδα 1,18 δισ. ευρώ (+5%), κέρδη μετά φόρων 67,7 εκατ. ευρώ (+13%), μηδενικό τραπεζικό δανεισμό, ενώ ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του 2018 έφθασαν τα 290,2 εκατ. ευρώ. Το δε συνολικό μέρισμα που θα διανεμηθεί, ανέρχεται σε 42,9 εκατ. ευρώ, με την αποκοπή του κουπονιού στις 3/6.

Τουρισμός και προοπτικές

Σύμφωνα με τον απολογισμό της εταιρίας, “Ο Ελληνικός τουρισμός την Οικονομική Χρήση 2018 κατέγραψε ιστορικά την καλύτερη χρονιά σε επιδόσεις, αναφορικά με τον αριθμό των επισκεπτών στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Παράλληλα, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώθηκε, με την ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και την έκδοση 10ετούς ομολόγου να αποτυπώνουν την προσαρμογή των μακροοικονομικών μεγεθών και την ενισχυμένη εμπιστοσύνη των αγορών.

aegeanΤάσεις σταθεροποίησης με άνοδο αλλά με μικρότερο ρυθμό στην Αθήνα και ενδεχόμενη στασιμότητα ή και ελαφρά καθοδική τάση σε κάποιες σημαντικές περιοχές της περιφέρειας εμφανίζονται να είναι οι εκτιμήσεις των φορέων του τουριστικού κλάδου καθώς και της διοίκησης του Ομίλου για το έτος 2019, αναφορικά με τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις από τα προγράμματα των ανταγωνιστικών αεροπορικών
εταιρειών, παρατηρείται μικρότερη αύξηση θέσεων προς την Αθήνα, της τάξεως του 5-6% και μικρή μείωση στον προγραμματισμό θέσεων της τάξεως του 3 με 5% στην Περιφέρεια, μετά την ιδιαιτέρως υψηλή αύξηση χωρητικότητάς των προηγούμενων ετών.
Ένας μελλοντικός παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει τις προσδοκίες, είναι οι εγχώριες επερχόμενες εκλογές. Συνδυάζοντας και τις διεθνείς εξελίξεις όπως οι επιπτώσεις της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής στις ΗΠΑ και η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit), προδιαθέτουν πιέσεις στην ανοδική πορεία του οικονομικού κλίματος.
Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο εξωγενών παραγόντων, η πορεία της επιβατικής κίνησης της Αθήνας εξελίσσεται θετικά, καθώς η πόλη καθιερώνεται σταδιακά ως σημαντικός τουριστικός προορισμός αλλά και η λειτουργία του αεροπορικού κόμβου προς τα νησιά ενισχύεται. Επίσης, είναι θετικό για την Εταιρεία ότι στην κύρια βάση δραστηριοποίησης και τον βασικό κόμβο του δικτύου της, η επένδυση και επέκταση των ανταγωνιστριών εταιρειών για το καλοκαίρι του 2019 κινείται στο ένα τρίτο (1/3) του αυξητικού ρυθμού που σημειώθηκε το 2018.
Στο σύνολο της δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, το χαμηλό επίπεδο ναύλων, οι δυσανάλογα υψηλοί φόροι και τα τέλη αεροδρομίων περιορίζουν σημαντικά τις οικονομικές αποδόσεις.
Δεδομένων των παραπάνω προκλήσεων, ο Όμιλος θέτει μια σειρά από προτεραιότητες:
• Προσθήκη νέων διεθνών προορισμών, αύξηση των συχνοτήτων σε κλασικούς προορισμούς και βελτίωση και ανάπτυξη του δικτύου από την κύρια βάση μας στην
Αθήνα, η οποία παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αλλά και σαν κόμβος, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
• Αύξηση των πτήσεων charter από την περιφέρεια, αλλά μειώνοντας παράλληλα τις τακτικές πτήσεις από την περιφέρεια,
• Διατήρηση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, που αποτελεί και το διαχρονικό βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου,
• Παροχή νέων καινοτόμων υπηρεσιών, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους επιβάτες μας και συνεπακόλουθα δημιουργία επιπλέον εσόδων ανά επιβάτη από τη διακριτή τιμολόγηση επιπρόσθετων υπηρεσιών,
• Συνεχής ανάπτυξη του προγράμματος πιστότητας ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των επιβατών,
• Διατήρηση της ανταγωνιστικής δομής του κόστους, στοχεύοντας στο χαμηλότερο λειτουργικό κόστος αεροσκαφών,
• Μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα κάνοντας πράξη την περιβαλλοντική υπευθυνότητα του Ομίλου.

Δείτε το ετήσιο δελτίο της AEGEAN, ΕΔΩ.

Tagged

1 σχόλιο στο “ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ: Θα “μεγαλώσει” κι άλλο η AEGEAN | Αυξημένο μέρισμα 0,60 €

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *