gitsakis

Κρήτη, η ναυαρχίδα του ελληνικού Τουρισμού αποτελεί ιδανική βάση για την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών projects

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Του Ιωάννη Γκιτσάκη *
Η Κρήτη αποτελεί δίχως άλλο τη ναυαρχίδα του ελληνικού Τουρισμού.

Ένα νησί που έχει τα πάντα, στον υπερθετικό βαθμό. Απαράμιλλη φυσική ομορφιά, εξωτικές παραλίες, γραφικές πόλεις και χωριά, εντυπωσιακά φαράγγια, οροπέδια και ορεινούς όγκους, φιλόξενους κατοίκους, σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, ιστορία, πολιτισμό, παράδοση, μουσική, γευστική κουζίνα, αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα, ήπιο και θερμό κλίμα, μεγάλο ποσοστό ηλιοφάνειας, ευκολία πρόσβασης, ποιοτικές τουριστικές μονάδες, υποδομές υψηλού επιπέδου και ισχυρό τουριστικό brand name. Δικαίως λοιπόν αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες.

Λόγω των παραπάνω μοναδικών χαρακτηριστικών της, αλλά και λόγω του μεγέθους της και του μεγάλου αριθμού τουριστών που την επισκέπτονται κάθε χρόνο, η Κρήτη έχει τεράστιες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει την ιδανική βάση για την υλοποίηση μεγάλων και εμβληματικών τουριστικών projects στην Ελλάδα, δίνοντας ένα ισχυρό σήμα προσέλκυσης εγχώριων και διεθνών επενδύσεων. Τέτοια εμβληματικά αναπτυξιακά έργα μπορούν να αποτελέσουν:

 1. Η δημιουργία ενός Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών, το οποίο θα μπορούσε να προσελκύσει αλλοδαπούς σπουδαστές από χώρες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, τα οποία δεν θα αφορούν μόνο τα λεγόμενα τουριστικά επαγγέλματα, αλλά θα επεκτείνονται και στις εν γένει τουριστικές επιχειρήσεις, με γνωστικά αντικείμενα όπως η οργάνωση και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεγάλων τουριστικών projects, η διαχείριση (project management) και χρηματοδότηση (project finance) τουριστικών έργων, η ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων (business development) η διαχείριση τουριστικών ακινήτων, το τουριστικό μάρκετινγκ, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις κ.ά. Με προγράμματα, δηλαδή, τα οποία δεν θα απευθύνονται απλά σε φοιτητές που αποσκοπούν στην αναζήτηση θέσεων εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και σε ανώτερα στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων κάθε μορφής, που θα εκπαιδεύονται σε αντίστοιχα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, επιδιώκοντας να στελεχώσουν ανώτερες και υψηλά αμειβόμενες διευθυντικές θέσεις σε παγκόσμιους τουριστικούς ή επενδυτικούς κολοσσούς. Η δημιουργία ενός τέτοιου Πανεπιστημίου θα μπορούσε να μετατρέψει σταδιακά την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο τουριστικής εκπαίδευσης, ανοίγοντας στη χώρα μας το δρόμο προς την «αγορά» της ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και δημιουργώντας ένα νέο εθνικό brand, το οποίο θα ταυτίζει την Ελλάδα με την τουριστική εκπαίδευση και θα την καθιστά ηγέτιδα δύναμη στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο αυτό Διεθνές Πανεπιστήμιο θα μπορούσε να κατασκευαστεί μέσω μιας σύμβασης ΣΔΙΤ, με βάση το νόμο 3389/2005, ή μιας μικτής σύμβασης με στοιχεία σύμβασης παραχώρησης και σύμβασης κατασκευής δημοσίου έργου. Και βεβαίως, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί την καταλληλότερη έδρα για τη λειτουργία ενός τέτοιου Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών.Crete gkitsakis Κρήτη
 2. Η κατασκευή νέων πρότυπων οικισμών για την ανάπτυξη του silver economy (Golden Crete)), με σκοπό την προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών συνταξιούχων για μακρά διαμονή ή μόνιμη εγκατάσταση. Οι νέοι αυτοί πρότυποι οικισμοί θα πρέπει να χωροθετηθούν σε εκτός σχεδίου περιοχές, έξω από τις υπάρχουσες ζώνες τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες θα επιλεγούν ως ειδικές οικιστικές ζώνες για το σκοπό αυτό και η ανάπτυξή τους θα εξυπηρετεί σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, με ότι αυτό συνεπάγεται (αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, ειδικοί πολεοδομικοί όροι, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα κλπ.). Η χωροθέτησή τους θα πρέπει να γίνει βάσει κεντρικού κυβερνητικού σχεδιασμού, προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες περιοχές που προσφέρονται για μια τέτοια οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη και να μην επιβαρυνθούν πολεοδομικά και περιβαλλοντικά οι ήδη επιβαρυμένες τουριστικές περιοχές. Μπορούν δε να κατασκευαστούν είτε με αμιγώς ιδιωτική χρηματοδότηση, είτε μέσω συμβάσεων παραχώρησης με βάση το νόμο 4413/2016 ή συμβάσεων ΣΔΙΤ. Η Περιφέρεια της Κρήτης συνιστά ιδανικό προορισμό για την κατασκευή τέτοιων πρότυπων οικισμών για την ανάπτυξη του silver economy. Πέρα από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Κρήτη διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε πολλούς τομείς που ευνοούν τη μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών συνταξιούχων, όπως είναι η ύπαρξη μεγάλων αναξιοποίητων εκτάσεων γης σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, που δεν αποτελούν σήμερα περιοχές τουριστικής ανάπτυξης πλην όμως βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από αυτές, οι σχετικά χαμηλές τιμές αγοράς ακινήτων στις παραπάνω περιοχές, η υγιεινή διατροφή που ακολουθεί τα πρότυπα της μεσογειακής κουζίνας, το υψηλό επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, το ήπιο και θερμό κλίμα, η διάσημη κρητική φιλοξενία που διευκολύνει την ενσωμάτωση αλλοδαπών πολιτών, η γλωσσομάθεια των περισσότερων κατοίκων λόγω της ενασχόλησής τους με τον τουρισμό, η υψηλή ποιότητα ζωής κ.ά. Η αξιοποίηση των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη σχετικών brands, όπως «Golden Crete», «Live your Golden years in Crete» κ.ά., μπορούν να μετατρέψουν την Κρήτη σε κορυφαίο προορισμό μακράς διαμονής ή μόνιμης εγκατάστασης εύπορων αλλοδαπών συνταξιούχων, λαμβάνοντας σημαντικό μερίδιο από την αντίστοιχη παγκόσμια αγορά του silver economy.
 3. Η κατασκευή ενός μεγάλου περιφερειακού θεματικού πάρκου μυθολογίας και περιπέτειας (Labyrinth), που θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών υψηλής ποιότητας στην Κρήτη. Όπως ανέπτυξα σε παλαιότερο άρθρο μου, πέρα από τα δύο προτεινόμενα θεματικά πάρκα εθνικής εμβέλειας, στην Αττική, με αντικείμενο την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία (MythLand) και στην Κεντρική Μακεδονία, με αντικείμενο το Μέγα Αλέξανδρο και την αρχαία Μακεδονία (AlexanderLand), μπορούν να δημιουργηθούν στη χώρα μας και περιφερειακά θεματικά πάρκα, κοντά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Εάν λοιπόν καλούμουν να επιλέξω έναν τουριστικό προορισμό για τη δημιουργία του τρίτου μεγαλύτερου θεματικού πάρκου στην Ελλάδα, αυτός θα ήταν δίχως αμφιβολία η Περιφέρεια της Κρήτης. Πέρα από τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Κρήτη διαθέτει και το ιστορικό και μυθολογικό υπόβαθρο που μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία και την επιχειρηματική επιτυχία ενός τέτοιου περιφερειακού θεματικού πάρκου. Ο βασιλιάς Μίνωας, ο μύθος και η εντυπωσιακή μορφή του Μινώταυρου, ο ξακουστός παγκοσμίως Λαβύρινθος, ο Θησέας και ο περιβόητος μίτος της Αριάδνης, ο Δαίδαλος και ο μύθος του «φτερωτού» Ίκαρου, ο άθλος του Ηρακλή με τον ταύρο του Ποσειδώνα κ.ά., αποτελούν έναν αναξιοποίητο ιστορικό πλούτο της Κρήτης, με τεράστια διαφημιστική αξία για το τουριστικό προϊόν του νησιού. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι η ανάπτυξη ενός θεματικού πάρκου, που θα μπορούσε να φέρει το τίτλο «Labyrinth» ή οποιονδήποτε άλλο αντίστοιχο τίτλο θεωρήσει ως ελκυστικότερο η εταιρία κατασκευής και εκμετάλλευσης του πάρκου, μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο brand name της Κρήτης. Ένα τέτοιο θεματικό πάρκο, που θα αποτελεί συνδυασμό, αφενός πάρκου ιστορικών και μυθολογικών στοιχείων και αφετέρου, πάρκου περιπέτειας (adventure park), στα πρότυπα λ.χ. του πάρκου Xplor στο Μεξικό, δεν συνιστά ένα απλό θεματικό πάρκο που απευθύνεται στους κατοίκους και στο συνήθη τουρισμό του νησιού, αλλά ένα θεματικό πάρκο που «παράγει» τουρισμό, που δημιουργεί νέο τουριστικό προορισμό. Ένα θεματικό πάρκο που θα ενταχθεί στα έντυπα των αλλοδαπών τουριστικών πρακτορείων, θα γίνει το νέο σημείο αναφοράς (landmark) του νησιού και θα προσελκύσει νέες τουριστικές ροές υψηλής ποιότητας. Που μπορεί ακόμα να δημιουργήσει και μία σειρά από διεθνείς αγώνες και διαγωνισμούς περιπέτειας, στηριζόμενους στο μύθο του λαβύρινθου, οι οποίοι μπορούν να καταστούν events παγκόσμιου ενδιαφέροντος και να προσελκύουν ετησίως μεγάλο αριθμό διαγωνιζόμενων και χιλιάδες λάτρεις της περιπέτειας από ολόκληρο τον κόσμο. Τα θεματικά αυτά πάρκα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα σε άλλες χώρες με μεγάλες τουριστικές ροές. Αναφέρονται χαρακτηριστικά τα τέσσερα θεματικά πάρκα (Xcaret, Xenses, Xplor και Xel-Ha) στη χερσόνησο Yucatan του Μεξικού, κοντά στο τουριστικό θέρετρο του Cancun, με μεγαλύτερο και διασημότερο το πάρκο Xcaret με 1.200.000 επισκέπτες ετησίως και τιμή εισόδου άνω των 100 ευρώ για το βασικό πακέτο. Επίσης, το θεματικό πάρκο Phuket FantaSea, στο τουριστικό θέρετρο του Πουκέτ της Ταϊλάνδης, αλλά και το εντυπωσιακό θεματικό πάρκο Sunworld Ba Na Hills κοντά στην πόλη Da Nang του Βιετνάμ. Στο τελευταίο μάλιστα, η κατασκευή της εμβληματικής γέφυρας Golden bridge ή «Hands of God» , έχει μετατρέψει την ευρύτερη περιοχή, από μία τουριστική περιοχή μικρής επισκεψιμότητας, σε τουριστικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας.

  ksd Κρήτη
  adv
 4. Η δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής. Τα κρητικά προϊόντα, τα οποία έχουν ως βάση τους τη μεσογειακή κουζίνα και διατροφή, αποτελούν ίσως τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Η ποιότητά τους και η υψηλή διατροφική τους αξία βραβεύεται διαρκώς σε διεθνείς διαγωνισμούς και επιβραβεύεται από Έλληνες και ξένους καταναλωτές. Για τους λόγους αυτούς, η Κρήτη αποτελεί τον ιδανικό προορισμό στην Ελλάδα για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Κέντρου Προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής, το οποίο θα στηρίζεται στη συνεργασία Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από διάφορες χώρες, καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την προώθηση της μεσογειακής διατροφής, ως μοντέλου υγιούς και βιώσιμου τρόπου ζωής. Είναι προφανής η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων, η λειτουργία ενός τέτοιου Διεθνούς Κέντρου. Μάλιστα, οι βάσεις για τη δημιουργία του προτεινόμενου Κέντρου υπάρχουν ήδη στο νησί, καθώς το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων διαθέτει ήδη την αναγκαία επιστημονική και ερευνητική εμπειρία και μπορεί εύκολα να αναβαθμιστεί και να μετεξελιχτεί σε ένα Διεθνές Κέντρο Προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής. Θεωρώ αδιανόητο να υφίσταται ένα τέτοιο Διεθνές Ινστιτούτο προώθησης της μεσογειακής διατροφής στην Αγγλία , που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη μεσογειακή διατροφή, και να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας, τη στιγμή που η ελληνική κουζίνα αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής. Πιστεύω ότι τα αρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, θα πρέπει να αναλάβουν άμεσα την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου Διεθνούς Κέντρου Προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής στην Κρήτη.
 5. Η δημιουργία ενός Οργανισμού Τυποποίησης, Προώθησης και Σύνδεσης Ελληνικών Προϊόντων Διατροφής και Τουρισμού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κρητικά προϊόντα αποτελούν τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Η αναγνωρισιμότητα αυτή δεν οφείλεται μόνο στην αδιαμφισβήτητη ποιότητα και την υψηλή διατροφική τους αξία. Τα κρητικά προϊόντα υπερισχύουν και στον τομέα του μάρκετινγκ, εκμεταλλευόμενα δύο βασικά στοιχεία: Το τουριστικό brand name της Κρήτης και τα -σε μεγάλο βαθμό- ομοιόμορφα και τυποποιημένα χαρακτηριστικά τους, που τα καθιστούν αναγνωρίσιμα στις διεθνείς αγορές. Πράγματι, όπως έχω αναπτύξει σε παλαιότερο άρθρο μου με τίτλο «Το παράδειγμα της Κρήτης και το εθνικό “στοίχημα” των μακεδονικών προϊόντων», το επιτυχημένο μοντέλο προώθησης των κρητικών προϊόντων, που συνδυάζει την αξιοποίηση του τουριστικού brand name της Κρήτης και την ενιαία τυποποίηση των προϊόντων, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την ανάδειξη και την προώθηση στις διεθνείς αγορές όλων των ελληνικών προϊόντων από κάθε γεωγραφική Περιφέρεια της χώρας. Η καθιέρωση ενιαίων Περιφερειακών brands μπορεί, αφενός να καταστεί εφαλτήριο για τη συλλογική προώθηση των προϊόντων κάθε Περιφέρειας στις διεθνείς αγορές και αφετέρου, να αποτελέσει την καλύτερη «γευστική» διαφήμιση για την προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών στους τουριστικούς προορισμούς κάθε Περιφέρειας. Πρόκειται για μία αμφίδρομη σχέση που μπορεί να αξιοποιήσει τα τουριστικά brands της χώρας προς όφελος των ελληνικών προϊόντων και, αντίστροφα, να αξιοποιήσει τη θέση που έχουν τα ελληνικά προϊόντα στις ξένες αγορές, προς όφελος του ελληνικού τουρισμού. Το έργο αυτό, της τυποποίησης των ελληνικών προϊόντων ανά γεωγραφική Περιφέρεια της χώρας και της σύνδεσής τους με τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργώντας μία αμφίδρομη επωφελή σχέση ανάμεσά τους, θα μπορούσε να το αναλάβει ένας νέος Οργανισμός Τυποποίησης, Προώθησης και Σύνδεσης Ελληνικών Προϊόντων Διατροφής και Τουρισμού, με έδρα την Κρήτη.
 6. Η δημιουργία ενός υποθαλάσσιου μουσείου για καταδυτικό τουρισμό. Με τον πρόσφατο νόμο 4688/2020, για τις ειδικές μορφές τουρισμού και την τουριστική ανάπτυξη, θεσπίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού. Στα αξιοθέατα του καταδυτικού τουρισμού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι τεχνητές κατασκευές ή τα έργα τέχνης για την εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου με τη διαμόρφωση καταδυτικών αξιοθέατων (άρθρο 8), ενώ δίνονται και κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών αξιοθεάτων (άρθρο 10). Με την ψήφιση του ως άνω νομοθετικού πλαισίου ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία και στη χώρα μας μιας ιδιαίτερα δημοφιλούς και εντυπωσιακής κατηγορίας καταδυτικών αξιοθεάτων, αυτής των υποθαλάσσιων μουσείων. Το μεγαλύτερο και διασημότερο τέτοιο υποθαλάσσιο μουσείο βρίσκεται στο Μεξικό, κοντά στο τουριστικό θέρετρο του Cancun και αποτελεί βασικό τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής. Ένα παρόμοιο υποθαλάσσιο μουσείο δημιουργήθηκε πρόσφατα και στις ΗΠΑ, στην παραλία Grayton της Φλόριντα , ενώ το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα αντίστοιχο υποθαλάσσιο μουσείο στην Ευρώπη άνοιξε πρόσφατα στα Κανάρια Νησιά , με τη βύθιση 300 αγαλμάτων που δημιούργησε ο Βρετανός καλλιτέχνης Jason deCaires Taylor που επιμελήθηκε και το αντίστοιχο μουσείο στο Μεξικό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική και διαρκώς αναπτυσσόμενη κατηγορία τουριστικών αξιοθέατων, η οποία προσδίδει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν μιας χώρας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό τουριστών υψηλής ποιότητας. Για το λόγο αυτό, η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ενός αντίστοιχου υποθαλάσσιου μουσείου και η Κρήτη αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για την ανάπτυξή του.
 7. Η ανάπτυξη των «γάμων προορισμού» (destination wedding) – Live your wedding in Crete. Όπως ανέπτυξα σε πρόσφατο άρθρο μου , η κατηγορία του destination wedding, δηλαδή του φαινομένου της επιλογής μακρινών, εξωτικών και ειδυλλιακών προορισμών για την τέλεση γάμων, συνιστά έναν ακόμα αναξιοποίητο θησαυρό για τη χώρα μας, μία ειδική κατηγορία θεματικού τουρισμού, που μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στον ελληνικό τουρισμό. Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή του παρόντος άρθρου, η Κρήτη συνιστά ιδανικό προορισμό για την ανάπτυξη του destination wedding και την προώθηση του brand «Live your wedding in Crete». Τα ειδυλλιακά τοπία, οι ανυπέρβλητες φυσικές ομορφιές, οι γραφικές εκκλησίες και εξωκλήσια, η διεθνώς αναγνωρισμένη κουζίνα, οι τουριστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και τα υπόλοιπα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, ευνοούν την ανάδειξή της σε κορυφαίο wedding destination παγκοσμίου επιπέδου. Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια απαιτείται κεντρικός και περιφερειακός σχεδιασμός, ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, στοχευμένη επικοινωνιακή εκστρατεία, κατάλληλες υποδομές, επαγγελματικές υπηρεσίες και συνεργασία των τοπικών αρχών.

Η Κρήτη αποτελεί αναμφίβολα έναν ευλογημένο τόπο με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, πολλές από τις οποίες παραμένουν ακόμα ανεκμετάλλευτες, αν αναλογιστούμε λ.χ. ότι το κατά πολύ μικρότερο νησί Πουκέτ στην Ταϊλάνδη προσέλκυσε το 2019 διπλάσιο αριθμό τουριστών από την Κρήτη, ενώ το εξίσου μικρό (και σχετικά άγνωστο ακόμα στο ευρύτερο ταξιδιωτικό κοινό) νησί Phu Quoc στο Βιετνάμ, προσέλκυσε την ίδια χρονιά περίπου τον ίδιο αριθμό τουριστών με την Κρήτη.Crete gkitsakis Κρήτη

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των τεράστιων αναπτυξιακών της δυνατοτήτων, η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει την ιδανική βάση για την υλοποίηση των μεγαλύτερων τουριστικών projects στην Ελλάδα, όπως ένα Διεθνές Πανεπιστήμιο Τουριστικών Σπουδών, μία σειρά πρότυπων νέων οικισμών για την ανάπτυξη του silver economy (Golden Crete), ένα μεγάλο περιφερειακό θεματικό πάρκο μυθολογίας και περιπέτειας (Labyrinth), ένα Διεθνές Κέντρο Προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής, έναν Οργανισμό Τυποποίησης, Προώθησης και Σύνδεσης Ελληνικών Προϊόντων Διατροφής και Τουρισμού, ένα υποθαλάσσιο μουσείο για καταδυτικό τουρισμό, ενώ μπορεί να εξελιχθεί και σε δημοφιλή προορισμό για την ανάπτυξη του destination wedding (Live your wedding in Crete). Τα εμβληματικά αυτά έργα μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών και να την αναδείξουν στον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Μεσογείου και σε έναν εκ των μεγαλύτερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως, υπερδιπλασιάζοντας τις τουριστικές αφίξεις και τα τουριστικά έσοδα και αναβαθμίζοντας το συνολικό brand name της Κρήτης και της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο.

* Ο κ. Ιωάννης Γκιτσάκης (twitter @gitsakis) είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου.

Tagged

1 σχόλιο στο “Κρήτη, η ναυαρχίδα του ελληνικού Τουρισμού αποτελεί ιδανική βάση για την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών projects

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *