photo EC
Φωτό: EC

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΟΡΕΙΣ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κανόνες σχετικά με το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, θεσπίζοντας δεσμευτική περίοδο αποδοχής διάρκειας 9 μηνών (ακριβώς 270 ημερών) για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για σκοπούς ταξιδιών εντός της ΕΕ.

Μια σαφής και ομοιόμορφη περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα διασφαλίσει ότι τα ταξιδιωτικά μέτρα θα εξακολουθήσουν να συντονίζονται, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά την τελευταία σύνοδό του στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι περιορισμοί βασίζονται στα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, καθώς και σε αντικειμενικά κριτήρια. Ο συνεχής συντονισμός είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και θα εξασφαλίσει σαφήνεια στους πολίτες της ΕΕ κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια επιτυχημένη ιστορία της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εξακολουθεί να διευκολύνει τα ασφαλή ταξίδια των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί 807 εκατομμύρια πιστοποιητικά στην ΕΕ. Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει θέσει παγκόσμιο πρότυπο. μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο σύστημα 60 χώρες και εδάφη σε πέντε ηπείρους.

Οι νέοι κανόνες για τα ταξίδια εντός της ΕΕ εναρμονίζουν τους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή η περίοδος ισχύος λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, σύμφωνα με τις οποίες οι αναμνηστικές δόσεις συνιστώνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του αρχικού κύκλου εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο χάριτος τριών επιπλέον μηνών πέραν αυτών των έξι μηνών, ώστε να διασφαλιστεί η προσαρμογή των εθνικών εκστρατειών εμβολιασμού και η πρόσβαση των πολιτών σε αναμνηστικές δόσεις.

Οι νέοι κανόνες σχετικά με την περίοδο αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού ισχύουν για σκοπούς ταξιδιού. Κατά τη θέσπιση διαφορετικών κανόνων για τη χρήση των πιστοποιητικών σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς με αυτούς τους νέους κανόνες, ώστε να προσφέρουν ασφάλεια στους ταξιδιώτες και να μειώσουν τις διαταραχές.

Επιπλέον, σήμερα η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους κανόνες για την κωδικοποίηση των πιστοποιητικών εμβολιασμού. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς μπορούν πάντα να διακρίνονται από τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που εκδίδονται μετά από αναμνηστική δόση.

Οι αναμνηστικές δόσεις θα καταγράφονται ως εξής:

  • η ένδειξη 3/3 δηλώνει αναμνηστική δόση μετά από διδοσική αρχική σειρά εμβολιασμού.
  • η ένδειξη 2/1 δηλώνει αναμνηστική δόση μετά από μονοδοσικό εμβολιασμό ή μία (1) δόση διδοσικού εμβολίου η οποία χορηγείται σε νοσήσαντα.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η εναρμόνιση της περιόδου ισχύος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ είναι αναγκαία για την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Η ισχύς και η επιτυχία αυτού του ανεκτίμητου εργαλείου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έγκεινται στη συνεκτική χρήση του σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να εξασφαλιστεί ότι οι εκστρατείες για τον αναμνηστικό εμβολιασμό θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν, ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες θα προστατευθούν από συμπληρωματική δόση και ότι τα πιστοποιητικά μας θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό εργαλείο για τα ταξίδια και την προστασία της δημόσιας υγείας.». 

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε: «Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι μια επιτυχημένη ιστορία. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την επιτυχία και να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις νέες γνώσεις. Η λήψη μονομερών μέτρων στα κράτη μέλη θα μας επαναφέρει στον κατακερματισμό και στις αβεβαιότητες που παρατηρήσαμε την περασμένη άνοιξη. Η περίοδος αποδοχής διάρκειας εννέα μηνών για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα δώσει σε πολίτες και επιχειρήσεις τη βεβαιότητα που χρειάζονται ώστε να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους με εμπιστοσύνη. Εναπόκειται πλέον στα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία διάθεση αναμνηστικών δόσεων για την προστασία της υγείας μας και τη διασφάλιση ασφαλών ταξιδιών.».

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο. Αντικατοπτρίζοντας τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τις αναμνηστικές δόσεις, το πιστοποιητικό παραμένει βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των κυμάτων της πανδημίας. Μαζί με τη μεγάλης κλίμακας παραγωγή και προμήθεια εμβολίων, το πιστοποιητικό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διάθεση αναμνηστικών δόσεων, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μας.».

Ιστορικό

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν, στις 14 Ιουνίου 2021, τον κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Όταν εκδόθηκε ο εν λόγω κανονισμός, δεν υπήρχαν ακόμα διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19. Ως εκ τούτου, τα πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά εμβολιασμού δεν περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με περίοδο αποδοχής, σε αντίθεση με τα πεδία δεδομένων που περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά ανάρρωσης. Ως εκ τούτου, μέχρι σήμερα εναπόκειτο στα κράτη μέλη να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με το χρονικό διάστημα αποδοχής των πιστοποιητικών εμβολιασμού στο πλαίσιο ταξιδιού.

Καθώς διατίθενται τώρα αναμνηστικές δόσεις εμβολίου κατά της νόσου COVID-19, πρόσφατα όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες σχετικά με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που αναφέρουν την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς εμβολιασμού. Οι εν λόγω κανόνες λαμβάνουν υπόψη ότι η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια κατά της λοίμωξης από την COVID-19 φαίνεται να φθίνει με την πάροδο του χρόνου. Οι κανόνες αυτοί είτε εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις εγχώριας χρήσης, είτε και στη χρήση πιστοποιητικών εμβολιασμού για σκοπούς ταξιδιού.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη συνάδει με την προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή στην πρότασή της για νέα σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης για τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, από τις 25 Νοεμβρίου 2021. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα γίνονται δεκτά από τα κράτη μέλη για περίοδο εννέα μηνών από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του αρχικού εμβολιασμού. Για τα μονοδοσικά εμβόλια, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από την πρώτη και μοναδική δόση. Για τα διδοσικά εμβόλια, αυτό σημαίνει 270 ημέρες από τη δεύτερη δόση ή, σύμφωνα με τη στρατηγική εμβολιασμού του κράτους μέλους εμβολιασμού, την πρώτη και μοναδική δόση μετά την ανάρρωση από τον ιό. Σύμφωνα με αυτούς τους νέους κανόνες της ΕΕ για τα ταξίδια εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδέχονται κάθε πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει εκδοθεί λιγότερο από εννέα μήνες από τη χορήγηση της τελευταίας δόσης του αρχικού εμβολιασμού. Τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να προβλέψουν συντομότερη ή μεγαλύτερη περίοδο αποδοχής.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στον εμβολιασμό για τις πληθυσμιακές ομάδες των οποίων τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που είχαν ήδη εκδοθεί προσεγγίζουν το όριο της τυποποιημένης περιόδου αποδοχής. Επί του παρόντος δεν θα εφαρμοστεί καμία τυποποιημένη περίοδος αποδοχής για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα επαρκή δεδομένα όσον αφορά την περίοδο προστασίας.

Η περίοδος αποδοχής δεν θα κωδικοποιηθεί στο ίδιο το πιστοποιητικό. Αντ’ αυτού, θα προσαρμοστούν οι εφαρμογές για φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID της ΕΕ. Εάν η ημερομηνία εμβολιασμού υπερβαίνει τις 270 ημέρες, η εφαρμογή για φορητές συσκευές που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση θα υποδεικνύει ότι το πιστοποιητικό έχει λήξει.

Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την τεχνική εφαρμογή της περιόδου αποδοχής και για τις εκστρατείες αναμνηστικού εμβολιασμού των κρατών μελών, οι νέοι αυτοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Πληροφορίες

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ

Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1073 σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων για την εφαρμογή του πλαισίου εμπιστοσύνης για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη διασφάλιση του συντονισμού των ασφαλών ταξιδιών στην ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο COVID-19: Ταξιδιωτικά και υγειονομικά μέτρα στην ΕΕ

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *