Η εποχή που οι ξένοι κάνουν τις κρατήσεις των είνα…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η εποχή που οι ξένοι κάνουν τις κρατήσεις των είναι ΤΩΡΑ και όχι στις αρχές του 2013!

Πόσο θέλει ο ΕΟΤ να περιμένει ακόμα;;;;;

Δεν βλέπουμε καθόλου Ελλάδα εδώ στην Γερμανία!

Ο ΕΟΤ δεν πρέπει να μελετήσει και να κάνει νέα οργανόγραμματα και μπλά-μπλά, ο ΕΟΤ ΠΡΕΠΕΙ να δουλέχει ΤΩΡΑ και όχι στο μέλλον!

Έχει την ηθηκή, κοινωνική και οικονομική ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να λειτουργήσει ΑΜΕΣΩΣ και όχι στο ΘΑ!

Πόσο ακόμα θα κοροϊδέψουν τους Έλληνες και ξένους φορολογουμένους;;;;;;;