Προχωρούν τα έργα για την κρουαζιέρα στον Πειραιά

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Την επέκταση των χώρων ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων και σε τμήμα των κρηπιδότοιχων της Ακτής Μιαούλη, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των χώρων της λιμενικής περιοχής αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π..

Η απόφαση αυτή ελήφθη δεδομένων:
(α) της αύξησης προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων και επιβατών κρουαζιέρας κατά τα έτη 2012 και 2013.
(β) της αναβάθμισης της λιμενικής περιοχής, από την οποία ήδη αποσύρθηκαν τα εγκαταλελειμμένα πλοία της εταιρίας Αγούδημου και στην οποία εντός του προσεχούς μηνός ξεκινούν τα έργα κατασκευής νέου κρηπιδότοιχου στον προβλήτα Αγίου Νικολάου (μπροστά από το παλιό Τελωνείο).
(γ) της ανακατασκευής της «Παγόδας» σε Ξενοδοχειακό συγκρότημα 5* και
(δ) της δημιουργίας τρίτου μικρού terminal για την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας.
Η δημιουργία νέας ελεύθερης ζώνης επιβατών κρουαζιέρας αναμένεται να αναζωογονήσει μια ανενεργό περιοχή προς όφελος του εμπορικού κόσμου του Πειραιά και της ιστορικής οδού Μιαούλη.
Στο νέο χώρο αναμένεται να μπορούν να εξυπηρετούνται 1-2 κρουαζιερόπλοια των 240 μ. Το έργο κρίθηκε αναγκαίο δεδομένου ότι η επέκταση του νέου λιμένος κρουαζιέρας, έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2011-2015 του Ο.Λ.Π. Α.Ε., αναμένεται να παραδίδεται σταδιακά μετά από 3,5 χρόνια.

Με τις δύο νέες θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και τα τρία terminals επιβατών, η δυναμικότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του λιμένος κρουαζιέρας θα ανέρχεται σε έντεκα (11) πλοία και 20.000 επιβάτες ημερησίως, καθιστώντας τον Πειραιά ως τον μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της Μεσογείου.