«Τρέχουν» οι εξελίξεις στο λιμάνι…

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Την παραχώρηση του κτιρίου, στο οποίο στεγαζόταν η Σχολή Λιμενοφυλάκων (Χατζηκυριάκειο) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να μεταφερθεί και στεγασθεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου ενέκρινε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε.. Όπως είναι γνωστό, ο λιμενικός χώρος της περιοχής Αγίου Νικολάου και της Ακτής Μιαούλη μετατρέπεται σε ελεύθερη ζώνη κρουαζιερόπλοιων με νέα κρηπιδώματα και κτίρια. Στον ίδιο επίσης χώρο η «Παγόδα» μετατρέπεται σε ξενοδοχείο 5*.

Το παραχωρούμενο κτίριο, το οποίο την τελευταία τριετία δεν χρησιμοποιείτο από το ΥΕΝ στο οποίο είχε παραχωρηθεί, έχει έκταση 4.500 τ.μ., και παραχωρείται στο Υπουργείο για δέκα χρόνια με το συμβολικό αντάλλαγμα 1000 Ευρώ ετησίως.
Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Λ.Πειραιά και του Ο.Λ.Π. Α.Ε. συγκρότησαν επιτροπή για την ανακαίνιση του κτιρίου και την άμεση μεταστέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Λ.Π. σ’ αυτό.
Όπως είναι γνωστό, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. τον Ιούνιο του 2010, ο χώρος και τα κτίρια της περιοχής Αγίου Νικολάου παρεχωρήθησαν από το δημόσιο στον Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Για το θέμα αυτό είχαν ήδη συναντηθεί και συμφωνήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής και ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης στα πλαίσια της συνεργασίας Λιμενικού Σώματος και Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως Αρχής Λιμένος.
Η απόφαση αυτή αποτελεί τμήμα των γενικότερων επαναρρυθμίσεων και νέων έργων στο Λιμάνι του Πειραιά και διευκολύνει τόσο τις Υπηρεσίες του Κ.Λ.Π., το οποίο θα αποκτήσει επαρκείς και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. στην εφαρμογή του επενδυτικού του προγράμματος.