Photo by Pixabay on Pexels

ΕΡΕΥΝΑ: Στα 768 δισ. ευρώ η αξία του “ταξιδιού” της ξενοδοχειακής βιομηχανίας προς το καθαρό μηδέν στο αποτύπωμα CO2

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μακρύ και δαπανηρό δρόμο για να επιτύχουν το καθαρό μηδέν έως το 2050 έχουν τα ξενοδοχεία και τα λοιπά καταλύματα, όπως προκύπτει σε έκθεση των EY Parthenon και Booking.com, η οποία εκτιμά ότι ο τομέας των καταλυμάτων θα πρέπει να επενδύσει 768 δισεκατομμύρια ευρώ για να επιτύχει το καθαρό μηδέν στο αποτύπωμα CO2, σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η ανάδειξη του πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις και οι απαιτούμενες επενδύσεις είναι ένα μικρό βήμα προς την απαλλαγή από τον άνθρακα, αλλά η εκπαίδευση και η συνεργασία σε ολόκληρο τον κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, καθώς και μια “γιγαντιαία” αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, είναι απαραίτητες για να οδηγηθούμε σε πραγματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, τα ξενοδοχεία/καταλύματα θα πρέπει να επενδύσουν 768 δισ. ευρώ, τα οποία μπορούν να αναλυθούν σε 243 δισ. ευρώ, που λέγεται ότι είναι “η μέγιστη δυνατή μείωση των εκπομπών των σημερινών τεχνολογιών”, ενώ τα υπόλοιπα 525 δισ. ευρώ είναι επενδύσεις για την “πράσινη παραγωγή ενέργειας”.

Οι επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ θα περιλαμβάνουν την εφαρμογή πιο αποδοτικών τεχνολογιών, όπως τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, καθώς και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η απαιτούμενη επένδυση είναι ισοδύναμη με τα συνδυασμένα, ετήσια έσοδα όλων των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, σύμφωνα με την έκθεση “Global Accommodation – Road to Net Zero Emissions”.

Η έκθεση, η οποία αποκαλύπτει ότι τα καταλύματα εκπέμπουν το 10% των συνολικών ετήσιων εκπομπών του τουριστικού τομέα, εντοπίζει επίσης τα εμπόδια για τον κλάδο των καταλυμάτων στην υιοθέτηση αυτών των νέων τεχνολογιών, τονίζοντας την έλλειψη οικονομικών πόρων.

Η “νοοτροπία” της ξενοδοχειακής αγοράς απέναντι στη βιωσιμότητα

Σε γενικές γραμμές, οι “παίκτες” στην ξενοδοχειακή αγορά και εν γένει sτην αγορά της Φιλοξενίας, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά τη νοοτροπία που υιοθετούν όταν πρόκειται να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τη βιωσιμότητα και να αναλάβουν δράση.

-Στους θεατές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 32% της αγοράς, οι οποίοι δεν επιδιώκουν στόχους βιωσιμότητας και έχουν λάβει μόνο μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους.

-Στους συμμετέχοντες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 61% της κάλυψης δωματίων, οι οποίοι είναι ευτυχείς να λάβουν μέτρα, αλλά η βιωσιμότητα έρχεται σε δεύτερη μοίρα, σε σχέση με τους βασικούς επιχειρηματικούς στόχους.

-Στους πρωτοπόρους, που αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 7%, και είναι εκείνοι που προωθούν ενεργά τη δράση για τη βιωσιμότητα. Αυτή είναι “βαθιά ριζωμένη στις δραστηριότητές τους και μέρος της προσφοράς για τους επισκέπτες”.

Η μελέτη υπογραμμίζει, επίσης, τέσσερα βήματα που μπορεί να κάνει ο κλάδος για να φτάσει στο καθαρό μηδέν, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, της βιώσιμης συμπεριφοράς των επισκεπτών και των εργαζομένων και της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ενώ οι καταναλωτές δηλώνουν ότι είναι προετοιμασμένοι να ταξιδέψουν με πιο βιώσιμο τρόπο και αισθάνονται κάποια ευθύνη απέναντι στην αειφορία, οι περισσότεροι θεωρούν ότι η ευθύνη ανήκει στις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία. Αυτό αποκάλυψε μία έκθεση της Lufthansa Innovation Hub (LIH) σε Ασιάτες ταξιδιώτες, η οποία έδειξε πως περίπου το ένα πέμπτο πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία θα πρέπει να αναλάβουν το κόστος.

Σύμφωνα με άλλη  έκθεση της Skyscanner, το 59% του συνόλου των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η βιωσιμότητα είναι ευθύνη της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, το 53% θεωρούν ότι εναπόκειται στους πολίτες, το 49% ότι είναι ευθύνη της αεροπορικής βιομηχανίας και το 49% ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, σύμφωνα με έκθεση της Skyscanner.

Η έκθεση της Skyscanner για τη βιωσιμότητα στα αεροπορικά ταξίδια αποκαλύπτει, επίσης, ότι το κόστος εξακολουθεί να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας όταν πρόκειται για την κράτηση πτήσεων.

Οι ταξιδιώτες κάνουν τώρα πιο βιώσιμες επιλογές

Πολλοί ταξιδιώτες δεν πιστεύουν ότι οι πρωτοβουλίες αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων ταξιδιωτικών εκπομπών, αλλά θεωρούν ότι η λύση θα μπορούσε να είναι τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα, καθώς και τα πιο αποδοτικά αεροπλάνα.

Photo by Baihaki Hine on Pexels

Παρά το αίσθημα ότι οι κυβερνήσεις και η βιομηχανία πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την προώθηση της αειφορίας, οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Skyscanner, το 58% εμφανίζεται τώρα περισσότερο πεπεισμένο από ποτέ ότι όλοι πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο στη φροντίδα του πλανήτη. Επιπλέον, το 40% δηλώνει ότι η πανδημία τους έκανε να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να κάνουν αλλαγές και να αναλάβουν πιο βιώσιμες δράσεις.

Οι ερωτηθέντες δηλώνουν, επίσης, ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και ένα πέμπτο περισσότερο για τα εισιτήρια, εάν οι προμηθευτές παρείχαν πιο βιώσιμες επιλογές. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσον αυτό θα συνέβαινε στην πράξη, με μια έκθεση από την LIH και την Hopper, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος να αποκαλύπτει ότι οι [πράξεις των καταναλωτών δεν συνάδουν με τα λεγόμενά τους.

Και οι κρουαζιέρες στο “παιχνίδι”

Παράλληλα με τις αεροπορικές μεταφορές και τα καταλύματα, πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο και άλλα τμήματα της βιομηχανίας. Ο κλάδος της κρουαζιέρας δεν αποτελεί εξαίρεση, και η Διεθνής Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρας (CLIA) δημοσίευσε πρόσφατα τη δική της έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση του καθαρού μηδέν.

Οι πρωτοβουλίες που επισημάνθηκαν περιλαμβάνουν τη σύνδεση με το ρεύμα της ξηράς, έτσι ώστε οι μηχανές να μπορούν να απενεργοποιούνται στο λιμάνι, με το 35% της παγκόσμιας χωρητικότητας να έχει ήδη προσαρμοστεί σε αυτό

Περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων και η επεξεργασία λυμάτων, συμβάλλουν επίσης στους στόχους βιωσιμότητας, με τα μέλη της CLIA να στοχεύουν σε μείωση του ποσοστού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% έως το 2030.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *