staikouras

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση αυξάνει στα 3 εκατ. € το όριο ενίσχυσης ανά επιχείρηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Η κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες, αυξάνει στα 3 εκατ. € το όριο ενίσχυσης ανά επιχείρηση, υιοθετώντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2020, δικαιώνοντας έτσι  το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ που ανέδειξε το θέμα από την πρώτη στιγμή και πίεσε προς την κατεύθυνση αυτή, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και την ΠΟΞ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδο που έφερε το θέμα στην Βουλή και την τομεάρχη Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας θα ανακοινώσει άμεσα, ίσως και σήμερα, την υιοθέτηση του μέτρου αυτού ως προς το όριο και παράλληλα την επέκτασή του και για το 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν.

photo EC ενίσχυσης
photo EC

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ομιλία του στην Βουλή ανέδειξε το θέμα της αύξησης της ενίσχυσης, κάνοντας αναφορά στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ενώ ακολούθως κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται οι εξής αλλαγές:

  • Διάρκεια: η διάρκεια των κρατικών ενισχύσεων παρατάθηκε έξι μήνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τις ενισχύσεις έως τις 30 Ιουνίου 2021
  • Όριο: το κατώτατο όριο ενισχύσεων (Κανονισμός de minimis) συνολικά (π..χ επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση τόκων, κ.λπ.), αυξάνεται σε  3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, σε ετήσια βάση (πρέπει να σημειωθεί ότι το κατώτατο όριο σε κανονικές συνθήκες είναι 200.000 ευρώ ανά εταιρεία για περίοδο τριών ετών και ότι το ποσό αυτό είχε ήδη αυξηθεί σε 800.000 € ανά εταιρεία σε ετήσια βάση από τις 19 Μαρτίου 2020, λόγω κορονοϊού).

Μάλιστα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ, που έχει δημοσιεύσει το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, αναφέρονται τα εξής: ” Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ”. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη “πλαφονάρει” το όριο των 800.000 ευρώ και πλέον δεν μπορούν να ενταχθούν σε κανένα μέτρο στήριξης.

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και την ανάγκη ενίσχυσής τους, προκειμένου να επιβιώσουν  και να προστατευθούν οι θέσεις απασχόλησης, που κινδυνεύουν σοβαρά. Και οι ίδιες πηγές παρατήρησαν: “Απαιτείται από όλους τους φορείς να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις τους για να ζητήσουν όλη την υποστήριξη που δικαιούνται σε επίπεδο Ε.Ε.”.

Η απόφαση

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου, αποφάσισε να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Όλα τα τμήματα του προσωρινού πλαισίου παρατείνονται για έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ το τμήμα για την παροχή στήριξης μέσω ανακεφαλαιοποίησης παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Παράταση του προσωρινού πλαισίου

Το προσωρινό πλαίσιο επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που μπορούσαν να χορηγηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2021. Με τη σημερινή τροποποίηση παρατείνονται, με βάση τα ισχύοντα κατώτατα όρια, οι διατάξεις του προσωρινού πλαισίου για επιπλέον έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, εκτός από τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης, τα οποία παρατείνονται για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στόχος είναι να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχει παρουσιαστεί η ανάγκη ούτε έχει αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι στιγμής η ικανότητα χρήσης του προσωρινού πλαισίου, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Πριν από τις 30 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή θα επανεξετάσει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη περαιτέρω παράτασης ή προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου.

Στήριξη για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων

Η σημερινή τροποποίηση εισάγει επίσης ένα νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση. Η στήριξη των επιχειρήσεων αυτών μέσω της συνεισφοράς στην κάλυψη μέρους των εξόδων τους σε προσωρινή βάση αποσκοπεί στην πρόληψη της επιδείνωσης του κεφαλαίου τους, στη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και στην παροχή σε αυτές ενός ισχυρού εφαλτηρίου για την ανάκαμψή τους. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα για πιο στοχευμένη ενίσχυση των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα την χρειάζονται.

Έξοδος του κράτους από πρώην κρατικές επιχειρήσεις

Η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης τους όρους για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου ενίσχυσης , ιδίως για την έξοδο του κράτους από την ανακεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων στις οποίες ήταν υφιστάμενος μέτοχος πριν από την ανακεφαλαιοποίηση. Η τροποποίηση επιτρέπει στο κράτος να αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων μέσω ανεξάρτητης αποτίμησης, αποκαθιστώντας παράλληλα τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και διατηρώντας τις διασφαλίσεις για τη διαφύλαξη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Παράταση της προσωρινής διαγραφής όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων

Τέλος, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη γενική έλλειψη επαρκούς ιδιωτικής ικανότητας για κάλυψη όλων των οικονομικά δικαιολογημένων κινδύνων για τις εξαγωγές σε χώρες από τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, η τροποποίηση προβλέπει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 της προσωρινής διαγραφής όλων των χωρών από τον κατάλογο των «χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων.

To ιστορικό σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τις εν εξελίξει εργασίες για τη στήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε νέο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις προκειμένου να στηρίξει την οικονομία υπό τις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2020 για να αυξηθούν οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού, με στόχο την προστασία των θέσεων εργασίας και την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας. Τροποποιήθηκε ξανά στις 8 Μαΐου προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη μέτρων για την ανακεφαλαιοποίηση και το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, και στις 29 Ιουνίου 2020 για την περαιτέρω στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και νεοσύστατων επιχειρήσεων και την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.

ksd
adv

Το προσωρινό πλαίσιο αναγνωρίζει ότι ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή διαταραχή. Επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλήρη ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία και να περιοριστούν ταυτόχρονα οι αρνητικές επιπτώσεις στους όρους ισότιμου ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μετάβασης της Ευρώπης από τη διαχείριση της κρίσης στην οικονομική ανάκαμψη, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων θα συνοδεύει και θα διευκολύνει την εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή:

  • θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επενδυτικά έργα που υποστηρίζονται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι συμβατά με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Πράγματι, ορισμένες επενδύσεις σε υποδομές και η άμεση στήριξη των πολιτών δεν εμπίπτουν στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και πολλά μέτρα δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν, δεδομένου ότι εμπίπτουν στις απαλλαγές κατά κατηγορία·
  • θα παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη όσον αφορά τα εμβληματικά επενδυτικά έργα, μεταξύ άλλων με την παροχή υποδειγμάτων· και
  • θα προωθήσει την αναθεώρηση των βασικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις έως το τέλος του 2021, ώστε να διευκολυνθεί η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα αξιολογήσει σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να εξορθολογιστούν περαιτέρω οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για την επίτευξη των στόχων ανάκαμψης. Η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά προτεραιότητα όλες τις κοινοποιήσεις κρατικής ενίσχυσης που λαμβάνει από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η ερώτηση Λοβέρδου

Ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή περί ενίσχυσης, η οποία έχει προγραμματισθεί να απαντηθεί σήμερα από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

“Προς τον υπουργό Οικονομικών
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα :«Αύξηση ορίου ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανά επιχείρηση»

Κύριε Υπουργέ,

ενίσχυσηςΣύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( IP/20/1872/13-10-2010 ), αποφασίστηκε να αυξηθεί εκθετικά το όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση για τα διάφορα χρηματοδοτικά μέτρα για τον κορονοϊό και παράλληλα να επεκταθεί σημαντικά και η χρονική ισχύς των μέτρων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του, για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Όλα τα τμήματα του προσωρινού πλαισίου παρατάθηκαν για έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ το τμήμα για την παροχή στήριξης μέσω ανακεφαλαιοποίησης παρατάθηκε για τρεις μήνες, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σε σχετικές δηλώσεις προέβη και η εκτελεστική αντιπρόεδρος, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, κα. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ.

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται χαρακτηριστικά : «Η σημερινή τροποποίηση ενίσχυσης εισάγει επίσης ένα νέο μέτρο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού.

Η στήριξη θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των δικαιούχων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, με ανώτατο όριο τα 3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση».

Ερωτάσθε :

1.Ποια είναι η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την παραπάνω απόφαση, με δεδομένο πως έχει παρέλθει διάστημα δεκαπέντεημερών και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή, παρά και την πρόσφατη αναφορά μου σε αυτήν στην Ολομέλεια της Βουλής ( 20-10-2020 σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας );

2.Για την κάλυψη παγίων δαπανών,θεωρεί η κυβέρνηση αμελητέα την αύξηση ενίσχυσης στα 3 εκατ. ευρώ που παρέχεται στις επιχειρήσεις που ενδεχομένως έως σήμερα να έχουν εξαντλήσει το προηγούμενο όριο των 800.000 ευρώ ;

Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 2020
Ο ερωτών
Ανδρέας Λοβέρδος”.

Tagged

2 σχόλια στο “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση αυξάνει στα 3 εκατ. € το όριο ενίσχυσης ανά επιχείρηση

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *