larnaca
Το αεροδρόμιο της Λάρνακας | money tourism copyright photo

ΚΥΠΡΟΣ: Επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων|ΕΓΓΡΑΦΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Το υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου έδωσε στην δημοσιότητα το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο (15/7/20) που ισχύει, αναφορικά με την είσοδο στη χώρα, τα ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τα πρωτόκολλα στον προορισμό, κ.λπ..

Τα νέα πρωτόκολλα

“Επανεκκίνηση διεθνούς αεροπορικής κίνησης προς την Κύπρο

Κατά την διάρκεια αυτής της ομολογουμένως γεμάτης προκλήσεις περιόδου για την
χώρα μας, η Κυπριακή Κυβέρνηση αντέδρασε αποφασιστικά στην διαχείριση της
πανδημίας του κορονωϊού. Η ισχυρή θέληση και στοχοπροσήλωση όλων μας,
οδήγησαν σε εξαιρετικά επιδημιολογικά αποτελέσματα, τα οποία επέτρεψαν την
επανεκκίνηση της οικονομίας στις 4 Μαΐου. Καθώς μέχρι τις 31 Μαΐου αναμένεται
πλήρης περιορισμός του ιού, αποφασίστηκε, όπως την 1η Ιουνίου
επαναλειτουργήσουν τα τουριστικά καταλύματα του νησιού μας, ενώ στις 9 Ιουνίου
θα επαναρχίσει η διεθνής αεροπορική κίνηση.
Κατά το πρώτο στάδιο, όλοι οι ταξιδιώτες που θα αφικνούνται στην Κύπρο,
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός 72 ωρών πριν ταξιδέψουν σε
διαγνωστική εξέταση PCR στην χώρα προέλευσής τους. Στις 20 Ιουνίου, οι
ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα αρθούν πλήρως για συγκεκριμένες χώρες. Ο κατάλογος
των χωρών είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εξωτερικών και του
Υφυπουργείου Τουρισμού και θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόθεσή όλων
μας είναι εντός των επόμενων εβδομάδων να συμπεριληφθούν στον εν λόγω
κατάλογο όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως, ότι η
επιδημιολογική τους κατάσταση το επιτρέπει.
Καθώς προσβλέπουμε στην επόμενη μέρα και στο καλωσόρισμα ξανά, με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, των επισκεπτών στο νησί μας, πολλά νέα πρωτόκολλα θα
τεθούν σε ισχύ, πρωτόκολλα τα οποία μας καθιστούν ικανούς και μας επιτρέπουν το
άνοιγμα του προορισμού με ασφάλεια και αποφυγή της υποχρεωτικής καραντίνας για
τους επισκέπτες μας. Συγκεκριμένα, έχει καθοριστεί μηχανισμός, βάσει του οποίου
θα λαμβάνουν χώρα τακτικοί και συχνοί έλεγχοι και θα διασφαλίζουν την αυστηρή
συμμόρφωση όλων όσων εμπλέκονται στην τουριστική βιομηχανία. Απώτερος
σκοπός μας είναι οι επισκέπτες μας να αισθάνονται ασφαλείς κατά την διάρκεια του
ταξιδιού τους, να απολαμβάνουν την διαμονή στη χώρα μας και να βιώνουν την
κανονικότητα, όταν επισκέπτονται τις όμορφες παραλίες μας, τα αξιοθέατα και τις
εγκαταστάσεις μας. Στο κείμενο που ακολουθεί, υπό την μορφή απλών
ερωταπαντήσεων περιγράφονται οι διαδικασίες που θα λαμβάνουν χώρα πριν και
κατά την διάρκεια του ταξιδίου, καθώς και κατά την παραμονή στον προορισμό.
Η Κύπρος ανέκαθεν φημιζόταν για την ανεμελιά, τους χαλαρούς ρυθμούς ζωής, το
καθαρό περιβάλλον και τις αραιοκατοικημένες περιοχές της. Ωστόσο, αυτό που
ανέδειξε η υγειονομική κρίση είναι η αποτελεσματικότητα και η επάρκεια του
συστήματος υγείας. Ο δείκτης αναλογίας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ανά
100.000 πληθυσμού είναι πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από
τους μεγαλύτερους της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, επιδημιολογικά η Κύπρος έχει
έναν από τους χαμηλότερους δείκτες περιστατικών της νόσου κατά κεφαλήν στην
Ευρώπη, ενώ έχει διενεργήσει διαγνωστικές εξετάσεις σε πέραν του 10% των
κατοίκων της. Πολύ λίγες χώρες παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην περιοχή της
Μεσόγειου, μπορούν να υπερηφανεύονται για αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα.
Κλείνοντας, θέλουμε να δηλώσουμε πόσο ευτυχείς είμαστε, καθώς η αποτελεσματική
και υπεύθυνη διαχείριση της πανδημίας στην Κύπρο, μας επιτρέπει τώρα να
βρισκόμαστε στην πλεονεκτική θέση να μπορούμε να φροντίσουμε και για τους
επισκέπτες μας! Έχοντας πάντοτε έγνοια την ασφάλεια και την υγεία όλων,
ανυπομονούμε να τους καλωσορίσουμε στην χώρα μας!

Μετά τιμής,
Νίκος Χριστοδουλίδης Γιάννης Καρούσος Σάββας Περδίος
Υπουργός Εξωτερικών Υπουργός Μεταφορών Υφυπουργός Τουρισμού
Κυπριακής Δημοκρατίας Κυπριακής Δημοκρατίας Κυπριακής Δημοκρατίας

Τελευταία ενημέρωση 15/07/2020

Πρωτόκολλο προορισμού COVID-19 – Κύπρος
Είσοδος στη χώρα
Ερ. 1: Πως θα μπορούν οι ταξιδιώτες να εισέλθουν στην χώρα;
(α) Οι χώρες προέλευσης των ταξιδιωτών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) βάσει
διεθνών διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων (η κατηγοριοποίηση των χωρών είναι
διαθέσιμη στην διαδικτυακή πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy). Προτρέπονται οι
ταξιδιώτες να ενημερώνονται τακτικά μέσω της υπό αναφορά διαδικτυακής πύλης.
(β) Για ταξιδιώτες προερχόμενους από τις χώρες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία
Α, δεν απαιτείται η προσκόμιση αρνητικού PCR test για κορονοϊό κατά την είσοδο τους
στην χώρα. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και
υπεύθυνες δηλώσεις. Ταξιδιώτες προερχόμενοι από τις χώρες που περιλαμβάνονται
στην κατηγορία Β, θα πρέπει, εντός 72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου
τους για Κύπρο, να έχουν υποβληθεί σε μοριακό τεστ ανίχνευσης κορονοϊού σε
αναγνωρισμένο κέντρο εξέτασης και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό κορονοϊού με
αρνητική ένδειξη. Επίσης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα και
υπεύθυνες δηλώσεις.
(γ) Ταξιδιώτες προερχόμενοι από χώρες που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο πιο
πάνω κατηγορίες, επιτρέπεται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μόνο εάν
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Κύπριοι πολίτες, μόνιμα διαμένοντες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί
σύζυγοί τους, τα ανήλικα τέκνα και οι γονείς αυτών).
• Νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα και μέλη της οικογένειας τους (οι
αλλοδαποί σύζυγοί τους, τα ανήλικα τέκνα και οι γονείς αυτών).
• Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη
Συνθήκη της Βιέννης.
• Πρόσωπα που δεν ανήκουν σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες, νοουμένου,
ότι έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα και
με το Διάταγμα περί Λοιμωδών Νοσημάτων (Ν.30).
Ερ. 2: Ποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα;
(α) Η «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης – Cyprus Flight Pass», η οποία μπορεί να
εξασφαλισθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.cyprusflightpass.gov.cy.
Όλοι ανεξαρτήτως οι ταξιδιώτες για Κύπρο θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλουν
τις απαιτούμενες πληροφορίες και δηλώσεις μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής
πύλης. Σημειώνεται, ότι η χρήση της εν λόγω πλατφόρμας είναι υποχρεωτική για
οποιονδήποτε επιθυμεί να ταξιδέψει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Χειρόγραφη
συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων και δηλώσεων γίνεται αποδεκτή μόνο στις
περιπτώσεις, όπου η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη λόγω
τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή τα
απαιτούμενα έγγραφα και δηλώσεις μπορούν να εξασφαλισθούν μέσω του συνδέσμου
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms.
(β) Η «Κάρτα Επιβίβασης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία: (α) Προσωπικά στοιχεία
του επιβάτη (β) δήλωση κατά πόσον τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι του για
Κύπρο έχει ταξιδέψει από/προς ή έ χει δ ιαμείνει σ ε ά λλη χ ώρα π λην αυτών π ου
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β, (γ) βεβαίωση, ότι δεν έχει εμφανίσει
συμπτώματα COVID-19, εντός διαστήματος 72 ωρών πριν την πραγματοποίηση του
ταξιδίου για Κύπρο (δ) βεβαίωση ότι δεν έχει έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 κατά
τις τελευταίες 14 ημέρες πριν το ταξίδι του για Κύπρο (ε) αποδοχή ότι ταξιδεύει στην
Κύπρο με δική του ευθύνη και ότι σε περίπτωση τυχόν μόλυνσής του κατά την διάρκεια
του ταξιδίου του η Κυπριακή Δημοκρατία ή οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός αυτής,
δεν φέρουν καμία ευθύνη και (στ) ανάληψη ευθύνης ενημέρωσης των Υπηρεσιών Υγείας
στην Κύπρο, σε περίπτωση που εντός 14 ημερών από την αναχώρηση του από την
Κύπρο εμφανίσει συμπτώματα COVID-19.
(γ) Οι Αεροπορικές Εταιρείες δεν θα επιτρέπουν επιβίβαση στο αεροσκάφος σε
οποιονδήποτε δεν έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την «Κάρτα Επιβίβασης» (η
ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην Κάρτα Επιβίβασης βαραίνει τον
επιβάτη και σε καμία περίπτωση την αεροπορική εταιρεία). Οποιοσδήποτε εισέλθει στην
Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς να έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων την Κυπριακή Κάρτα
Επιβίβασης θα υπόκειται σε εξώδικο πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
Ερ. 3: Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη πριν την κατηγοριοποίηση των χωρών;
(α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των χωρών που παρουσιάζουν
παρόμοια επιδημιολογικά δεδομένα με την Κύπρο, αποφασίστηκε, όπως εφαρμοστεί
σύστημα κατηγοριοποίησης των χωρών προέλευσης των ταξιδιωτών. Πρόκειται για ένα
σύστημα δυναμικό, πλήρους διαφάνειας, χωρίς διακρίσεις, το οποίο επικαιροποιείται
σε εβδομαδιαία βάση, έτσι ώστε χώρες προέλευσης ταξιδιωτών να προστίθενται ή και
να αφαιρούνται με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα. Η
ομάδα που αξιολογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα των χωρών απαρτίζεται από
επιστήμονες, επιδημιολόγους, στατιστικολόγους και επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας.
(β) Οι κύριοι δείχτες που συνεκτιμώνται για την κατηγοριοποίηση της κάθε χώρας (η
κατηγοριοποίηση εξαρτάται από των συσχετισμό όλων των στοιχείων) είναι:
• ο βασικός αριθμός αναπαραγωγής της νόσου «R(t)<1»
• ο ημερήσιος αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούνται ανά 100.000
κατοίκους
• αθροιστική επίπτωση 14-ημερών ανά 100.000 κατοίκους
• οι θάνατοι που σχετίζονται με κορονοϊό ανά 100.000 κατοίκους (εβδομαδιαίοι
και μηνιαίοι)
• τα ημερήσια κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους
• η εκτιμώμενη περίοδος επώασης του ιού
• η παρουσία του ιού στην κοινότητα
• η αξιολόγηση επικινδυνότητας κάθε χώρας με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC)
Ταξιδιωτικά Πρωτόκολλα
Ερ. 4: Ποια πρωτόκολλα αναμένεται να εφαρμόζονται στο αεροπλάνο;
(α) Πριν την επιβίβαση τους οι ταξιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό
πιστοποιητικό εξέτασης PCR (όπου εφαρμόζεται) και την «Κυπριακή Κάρτα Επιβίβασης
– Cyprus Flight Pass».
(β) Θερμομέτρηση των ταξιδιωτών ενδέχεται να λάβει χώρα πριν την επιβίβαση.
(γ) Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Ερ. 5: Ποια άλλα πρωτόκολλα αναμένονται στα κυπριακά αεροδρόμια/τερματικά λιμανιών;
(α) Είσοδος και διέλευση εντός των αεροδρομίων/τερματικών λιμανιών θα επιτρέπεται
μόνο στους ταξιδιώτες και στους εργαζόμενους εκεί.
(β) Θερμομέτρηση όλων ταξιδιωτών στα τερματικά
(γ) Λειτουργία «Γραφείου παροχής πληροφοριών για COVID-19» για τους ταξιδιώτες
που επιθυμούν να ενημερωθούν κατά την άφιξή τους
Πρωτόκολλα στον Προορισμό
Ερ. 6: Υπάρχουν γενικά πρωτόκολλα που θα εφαρμόζονται στον προορισμό;
(α) Έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα υγείας, ασφάλειας και υγιεινής για
εφαρμογή σε όλα τα καταλύματα φιλοξενίας, ενώ το προσωπικό τους θα εκπαιδευτεί
εντατικά πριν το άνοιγμα του προορισμού.
(β) Παντού θα εφαρμόζονται μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε άτομα τα
οποία δεν ανήκουν στην ίδια ταξιδιωτική ομάδα, να κρατούν συγκεκριμένες αποστάσεις
μεταξύ τους (2 τ.μ. σε εξωτερικούς χώρους και 3 τ.μ. σε εσωτερικούς)
(γ) Στις περιπτώσεις, όπου η φυσική αποστασιοποίηση δεν είναι εφικτή, η χρήση
προστατευτικής μάσκας θα είναι υποχρεωτική, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους
επισκέπτες (αεροπλάνα, αεροδρόμια, λιμάνια, ταξί, λεωφορεία, καταδυτικά/σαφάρι τζιπ,
ανελκυστήρες).
(δ) Σε όλους τους κλειστούς χώρους θα πραγματοποιείται συχνός αερισμός, έτσι ώστε
τα κλιματιστικά να ανατροφοδοτούνται συχνά με φρέσκο αέρα.
(ε) Σε όλες τις εγκαταστάσεις, σε εισόδους, χώρους υποδοχής, lounges, δημόσια
αποχωρητήρια, ανελκυστήρες κτλ θα τοποθετηθούν αντιβακτηριδιακά υγρά και τζελ.
Ερ.7: Λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα, ταξί, καταδύσεις, τζιπ σαφάρι
(α) Συχνός αερισμός και απολύμανση των λεωφορείων
(β) Απολύμανση των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων κατά την επιστροφή τους
(συμπεριλαμβανομένων και των κλειδιών)
(γ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε διαδρομή με ταξί, Jeep
Diving/Safari (χερούλια, καθίσματα κτλ.)
Ερ. 8: Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, θεματικά πάρκα, μίνι κρουαζιέρες, σημεία κατάδυσης,
θαλάσσια σπορ;
Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά από κάθε χρήση (αντικείμενα, οθόνες αφής,
χερούλια, καθίσματα, εξοπλισμός κατάδυσης, εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ κτλ.)
Ερ.9: Πισίνες, τις παραλίες και τα παραλίες τα υδάτινα πάρκα (water parks);
(α) Απολύμανση ξαπλώστρων, ομπρελών και κιβωτίων ασφαλείας μετά από κάθε
χρήση
(β) Απόσταση 4μ. μεταξύ ομπρελών και 2 μ. μεταξύ ξαπλώστρων για άτομα που δεν
ανήκουν στην ίδια ομάδα
(γ) Η φυσική αποστασιοποίηση δεν θα ισχύει για τους ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα
κληθούν να προβούν σε επείγουσα διάσωση
Ερ. 10: Καταλύματα φιλοξενίας
(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή χεριών από όλο το προσωπικό
εξυπηρέτησης. Για το προσωπικό καθαριότητας είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση
γαντιών μιας χρήσης.
(β) Διασπορά φιλοξενουμένων στις περιπτώσεις ομαδικών check-in
(γ) Τα δωμάτια δεν θα δίνονται σε νέες αφίξεις, εάν δεν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος
για τον κατάλληλο εξαερισμό, τον καθαρισμό και την απολύμανση τους
(δ) Απολύμανση κλειδιών/καρτών δωματίου μετά από κάθε αναχώρηση
(ε) Στις περιπτώσεις, όπου υπάρχει μπουφές φαγητών και ποτών για
αυτοεξυπηρέτηση, θα τοποθετηθούν γυάλινα προστατευτικά διαχωριστικά και σταθμοί
απολύμανσης χεριών. Εναλλακτικά, το φαγητό/ποτό δυνατόν να σερβίρεται από το
προσωπικό.
Ερ. 11. Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, pub και νυχτερινά κέντρα
(α) Χρήση προστατευτικών μασκών και συχνή υγιεινή των χεριών από όλο το
προσωπικό.
(β) Επέκταση ωραρίου εξυπηρέτησης και δυνατότητα προκρατήσεων προς διευκόλυνση
της φυσικής αποστασιοποίησης.
(γ) Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά τραπέζι καθορίζεται στα 10 άτομα
(δ) Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα είναι για τους
εξωτερικούς χώρους τα 2 τετραγωνικά μέτρα και για τους εσωτερικούς χώρους τα τρία
τετραγωνικά μέτρα
(ε) Τα μενού θα απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση εκτός και αν είναι μιας χρήσης.
Εναλλακτικά, τα μενού θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία εντός του χώρου ή θα
διατίθενται ψηφιακά.
(στ) Ενθάρρυνση επισκεπτών για πληρωμή με τραπεζική κάρτα αντί με μετρητά.
(ζ) Απολύμανση όλων των σημείων αφής μετά την αναχώρηση του πελάτη (πχ.
καρέκλες, τραπέζια, μύλοι αλατιού/πιπεριού, μπουκάλια σαλτσών, μηχανήματα
πληρωμής καρτών κτλ.)
(η) Θα αποθαρρύνεται η χρήση υφασμάτινων τραπεζομάντηλων και λινών πετσετών και
θα αντικαθίστανται από αντίστοιχα μιας χρήσης
(θ) Στην είσοδο θα είναι αναρτημένη ένδειξη που θα αναγράφει τον μέγιστο αριθμό
ατόμων που επιτρέπονται στον χώρο ανά πάσα στιγμή.
Διαγνωστική εξέταση και επιβολή καραντίνας στον προορισμό
Ερ. 12: Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στον προορισμό;
Αριθμός ταξιδιωτών ή ακόμη και όλοι οι ταξιδιώτες από μια πτήση, μετά από τυχαία
επιλογή, θα υπόκεινται κατά την άφιξή τους σε διαγνωστική εξέταση για ανίχνευση
κορονοϊού, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους. To κόστος της εξέτασης θα
επιβαρύνει την Κυπριακή κυβέρνηση.
Ερ. 13. Τι γίνεται στην περίπτωση που ταξιδιώτες διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό
κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο; Πως διαχειριζόμαστε ένα τέτοιο ζήτημα;
Τι συμβαίνει με τις στενές επαφές του κρούσματος, πχ. τους συνταξιδιώτες του ή τα μέλη της
οικογένειας του; Ποιος θα καλύψει το κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης και θεραπείας;
(α) Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεσμεύεται να φροντίσει όλους τους ταξιδιώτες πού
διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην
Κύπρο, όπως επίσης και τις κοντινές τους επαφές. Η Κυπριακή Κυβέρνηση θα μεταφέρει
τα άτομα αυτά σε ξεχωριστό κατάλυμα και θα αναλαμβάνει όλα τα κόστη διαμονής,
διατροφής και περίθαλψης τους. Ο ταξιδιώτης θα επιβαρυνθεί μόνο με τα κόστη
μεταφοράς του στο αεροδρόμιο και της πτήσης επαναπατρισμού του, σε συνεργασία με
τον ταξιδιωτικό του πράκτορα ή /και την αεροπορική του εταιρία. Η χρήση ξεχωριστών
καταλυμάτων για τα άτομα που διαγιγνώσκονται θετικά στο κορονοϊό διασφαλίζει την
κατάλληλη φροντίδα τους, αλλά επίσης καθησυχάζει και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες ότι
ο χώρος διαμονής τους είναι καθαρός από τον κορονοϊό. Εάν λοιπόν, σε τουριστικό
κατάλυμα βρεθεί φιλοξενούμενο άτομο θετικό στον ιό, το εν λόγω κατάλυμα δεν θα τεθεί
σε 14ήμερη καραντίνα και θα συνεχίσει κανονικά την λειτουργία του.
(β) Συγκεκριμένα, ένα νοσοκομείο COVID-19 με 100 κλίνες θα είναι διαθέσιμο
αποκλειστικά για ταξιδιώτες που εμφανίζονται θετικοί στον κορονοϊό, με τον αριθμό των
κλινών να δύναται να αυξηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί. Εάν οι
ταξιδιώτες νοσήσουν κρίσιμα, διατίθενται ανά πάσα στιγμή, επιπλέον 112 κλίνες
εντατικής θεραπείας και 200 αναπνευστήρες για την περίθαλψη τους.
(γ) Επιπλέον, 500 δωμάτια σε ξενοδοχεία καραντίνας θα είναι διαθέσιμα για τις στενές
επαφές των ατόμων που διαγνώστηκαν θετικοί, κάτι το οποίο μπορεί να αυξηθεί σε
σύντομο χρονικό διάστημα, εάν χρειαστεί.
Ερ. 14: Πως ορίζεται η στενή επαφή;
(α) Ως στενή επαφή ορίζεται ‘οποιοσδήποτε είχε στενή φυσική επαφή με επιβεβαιωμένο
κρούσμα κορονοϊού’, όπως για παράδειγμα άτομα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια,
διαμένοντες στον ίδιο χώρο ή άτομα που είχαν άμεση σωματική επαφή (πχ χειραψία).
(β) Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), στις
περιπτώσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος συστήνεται, όπως η ιχνηλάτηση των επαφών
του εντός της καμπίνας αεροσκάφους περιλαμβάνει άτομα που κάθονταν σε απόσταση
δύο θέσεων από το κρούσμα προς κάθε κατεύθυνση.
Ερ. 15: Ποια είναι η περίοδος καραντίνας;
(α) Η περίοδος καραντίνας αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 14 ημερών. Ωστόσο, σε
περιπτώσεις, όπου η πτήση επαναπατρισμού του ατόμου που τέθηκε σε καραντίνα είναι
προγραμματισμένη πριν την παρέλευση των 14 ημερών, τότε το εν λόγω άτομο μπορεί,
εφόσον υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης κορονοϊού με αρνητική ένδειξη, να
επαναπατριστεί. Σημειώνεται, ότι όλα τα άτομα σε καραντίνα υποχρεούνται σε αυτό-
περιορισμό στο χώρο διαμονής τους.
Περαιτέρω πληροφορίες
Ερ. 16: Πώς μπορούν οι ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και για τα
Πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον προορισμό;
(α) Μέσω του Υφυπουργείου Τουρισμού και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
[email protected]
(β) Μέσω των ιστοσελίδων www.visitcyprus.com και www.cyprusflightpass.gov.cy.
(γ) Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Facebook Messenger (κύρια σελίδα:
www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Πρόσθετες σελίδες είναι διαθέσιμες για τις
ακόλουθες χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ρωσία, Σουηδία, Γαλλία, Αυστρία,
Ελλάδα, Ιταλία, Ουκρανία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Ελβετία, Ισραήλ”.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *