Photo by Ron Lach on Pexels

ΕΡΕΥΝΑ: Το κόστος επηρεάζει τα ταξιδιωτικά πλάνα των Αμερικανών | Στο… μικροσκόπιο η τεχνητή νοημοσύνη

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΝΕΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

H Gen Z προηγείται των άλλων γενεών στις ταξιδιωτικές βλέψεις, σχεδόν στην πλειοψηφία τους οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι η αύξηση του κόστους θα επηρεάσει τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους και στο σύνολό τους εκφράζουν την ανησυχία ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τις θέσεις εργασίας στον κλάδο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον για τις σημαντικότερα τάσεις στα ταξίδια των Αμερικανών.

Ένα από τα κορυφαία ευρήματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Απριλίου 2024, σε δείγμα 1.020 Αμερικανών, ηλικίας 18 ετών και άνω, αποκαλύπτει ότι η Gen Z στη συντριπτική πλειοψηφία της (97%) αναμένει ότι το τρέχον ή πιθανό αυξανόμενο κόστος θα έχει “μεγάλη” ή “μέτρια επίδραση” στις ακόλουθες πτυχές του ταξιδιού τους: επιλογή καταλύματος (86%), ταξιδιωτικός προορισμός (83%), διάρκεια ταξιδιού (80%) ή δραστηριότητες που προγραμματίζουν ή επιλέγουν (77%).

Η έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KRC Research, εξετάζει τα ευρύτερα ταξιδιωτικά σχέδια και τα κίνητρα, τις εκτιμήσεις για τη χρηματοδότηση των ταξιδιών, τη βιωσιμότητα και την ευεξία ως πτυχές των ταξιδιωτικών αποφάσεων και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στα ταξίδια.

Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Τα ταξιδιωτικά σχέδια των Αμερικανών

Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς (76%) δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν τους επόμενους 12 μήνες. Από αυτούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, το 95% θα ταξιδέψει στο εσωτερικό της χώρας τους και το 37% θα πραγματοποιήσει διεθνή ταξίδια.
Μεταξύ όλων αυτών των πιθανών ταξιδιωτών, το 78% θα ταξιδέψει για διακοπές, το 68% για να επισκεφθεί την οικογένεια ή τους φίλους του και το 23% θα ταξιδέψει για δουλειά ή για επαγγελματικούς λόγους.
– Από τα 16 πιθανά κίνητρα για την επιλογή προορισμών και σχεδίων όταν ταξιδεύουν, οι Αμερικανοί
λένε συχνότερα ότι η εμπειρία ενός όμορφου περιβάλλοντος (37%) και η εστίαση στη χαλάρωση ή την ευεξία (33%) είναι μεταξύ των τριών κορυφαίων.
– Άλλα συνήθη ταξιδιωτικά κίνητρα περιλαμβάνουν την απόκτηση εμπειριών φιλικών προς την οικογένεια (30%),
την απόλαυση διαφορετικών κουζινών (22%), την περιπέτεια (21%) και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες (17%).
– Το 80% των Αμερικανών συμφωνούν ότι τα ταξίδια είναι ένας σημαντικός τρόπος για να βελτιώσουν τη συνολική τους ευεξία.

Προγραμματισμός ταξιδιών και προϋπολογισμός

Σχεδόν όλοι οι Αμερικανοί (93%) αναμένουν να αφιερώσουν κάποιο χρόνο στον προϋπολογισμό, την αναζήτηση προσφορών και τη σύγκριση του κόστους την επόμενη φορά που θα ταξιδέψουν.
– Στο σύνολό τους (96%) εκτιμούν ότι τα τρέχοντα ή πιθανά αυξανόμενα κόστη -είτε στην πατρίδα τους είτε στον ταξιδιωτικό τους προορισμό- θα επηρεάσουν, τουλάχιστον σε μικρό βαθμό, τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους.
– Περισσότεροι από τέσσερις στους 10 Αμερικανούς λένε ότι το τρέχον ή το δυνητικά αυξανόμενο κόστος θα έχει “μεγάλη επιρροή” στην επιλογή του ταξιδιωτικού τους προορισμού (47%) ή στην επιλογή καταλύματος (43%). Ενώ, λίγο λιγότεροι από τέσσερις στους 10 λένε το ίδιο για την προγραμματισμένη διάρκεια του ταξιδιού (39%) και τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιάσει κλείσει (37%).
– Σε περίπτωση που ο πληθωρισμός αναγκάσει τους Αμερικανούς να μειώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, το κόστος αγορών (63%), το κόστος φαγητού και ποτού (52%) και το κόστος δραστηριοτήτων (57%) θα ήταν μεταξύ των πιο συνηθισμένων τρόπων μείωσης των δαπανών.

Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα 

Το 75% των Αμερικανών δηλώνουν ότι η βιωσιμότητα θα είναι τουλάχιστον κορυφαία, σημαντική ή δευτερεύουσα προτεραιότητα στον σχεδιασμό του προορισμού που θα επισκεφθούν, στο που θα διαμείνουν και θα γευματίσουν, στο τι θα κάνουν ή στο πώς θα μετακινηθούν.
– Μόλις ένας στους τέσσερις (25%) αναφέρει ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί προτεραιότητα και ότι έχει μικρή ή καθόλου επιρροή στα ταξιδιωτικά του σχέδια.
– Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς (74%) δηλώνουν ότι αισθάνονται την ευθύνη να σχεδιάζουν και να ενεργούν με βιώσιμο τρόπο όταν ταξιδεύουν.
– Για ορισμένους, τα βιώσιμα ταξίδια μπορεί να συνεπάγονται “απομάκρυνση από το δίκτυο” -το 44% των Αμερικανών λέει ότι είναι σημαντικό να επισκέπτονται ή να διαμένουν σε αγροτικές τοποθεσίες απαλλαγμένες από τεχνολογικούς ή ηλεκτρονικούς περισπασμούς.
– Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Αμερικανούς (73%) συμφωνούν ότι “είναι σημαντικό να κάνουν καλό στους άλλους στα μέρη που ταξιδεύουν”, και ένας στους τέσσερις (25%) συμφωνεί απόλυτα με αυτό. Στην πραγματικότητα, το 8% των Αμερικανών δηλώνουν ότι το “να κάνουν καλό για τους άλλους είναι ένα από τα τρία πρώτα κίνητρα που επηρεάζουν την επιλογή του ταξιδιωτικού προορισμού τους”.

Ταξίδια και τεχνητή νοημοσύνη

Περισσότεροι από τους μισούς (51%) Αμερικανούς πιστεύουν ότι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία ή υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την οργάνωση των ταξιδιών τους και η πλειοψηφία πιστεύει ότι θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν σε κάποιες πτυχές του ταξιδιού τους.

– Μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει την AI στα ταξίδια περιλαμβάνουν: για προτάσεις διαμονής ή φαγητού (31%), για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων δρομολογίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ή βάσει όσων είναι γνωστά για τα ενδιαφέροντά τους (28%), για την αναζήτηση και κράτηση ταξιδιών στο διαδίκτυο (21%) και για την επικοινωνία και τις μετακινήσεις (19%).
– Το 63% των Αμερικανών συμφωνεί ότι ο συνολικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στην ταξιδιωτική του εμπειρία είναι μάλλον περισσότερο θετικός παρά αρνητικός και λίγο περισσότεροι από τους μισούς (55%) συμφωνούν ότι φαίνεται πιθανό τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να βοηθήσουν ώστε τα ταξίδια να είναι πιο ουσιαστικά.
– Το 75% των Αμερικανών ανησυχεί ότι η αυξημένη χρήση ταξιδιωτικών συστημάτων AI μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες παραβιάσεις δεδομένων και το 60% δεν αισθάνεται άνετα να χρησιμοποιεί AI λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
– Περίπου δύο στους τρεις Αμερικανούς (67%) ανησυχούν ότι ο ηθικός σχεδιασμός και οι δοκιμές των ταξιδιωτικών συστημάτων με AI είναι ανεπαρκείς για την κυκλοφορία τους στην αγορά και φοβούνται ότι περισσότερη AI στο ταξιδιωτικό σύστημα θα επηρεάσει αρνητικά τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους επαγγελματίες του κλάδου (71%).

Διαφορές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά ανά δημογραφική ομάδα

Η ανάλυση διαφόρων άλλων υποομάδων του πληθυσμού αποκαλύπτει πρόσθετα ευρήματα σχετικά με τις προτιμήσεις των διαφόρων γενεών. Για παράδειγμα:

– Πάνω από το ένα τρίτο της Gen Z (38%) και των Millennials (34%) αναμένουν να ξοδέψουν “πολύ χρόνο” συγκρίνοντας το κόστος των ταξιδιωτικών προορισμών και δραστηριοτήτων την επόμενη φορά που θα ταξιδέψουν, σε σύγκριση με μόλις το 25% της Gen X και το 19% των Boomers.
– Το 84% των Αμερικανών ενηλίκων της Gen Z δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, το 77% των Millennials, το 74% της Gen X και το 74% των Baby Boomers σχεδιάζουν να ταξιδέψουν.
– Μία στις τρεις γυναίκες αναμένει να ξοδέψει “πολύ χρόνο” αναζητώντας ταξιδιωτικές προσφορές και ευκαιρίες (34%) και συγκρίνοντας το κόστος για να βοηθήσει στην επιλογή μεταξύ προορισμών (34%), σε σύγκριση με μόνο έναν στους πέντε άνδρες (20%) που έχουν τις ίδιες προσδοκίες.
– Το 59% των Αμερικανών γονέων δηλώνουν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κορυφαία ή σημαντική προτεραιότητα κατά τη χάραξη ταξιδιωτικών σχεδίων, σε σύγκριση με το 41% των Αμερικανών χωρίς παιδιά.

 

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *