PAMTH

Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ : Στόχος να αναδειχθεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε τουριστικό προορισµό Αριστείας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εξαιρετικά καταρτισµένος σε θέµατα τουρισµού εµφανίζεται σε συνέντευξή του στο «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», µία αµιγώς τουριστική συνέντευξη ή πιο σωστά µία ενδιαφέρουσα συζήτηση µε επίκεντρο τον τουρισµό, ο νέος αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

Διαθέτοντας εξαιρετική αµεσότητα και αφοπλιστική ειλικρίνεια, απαραίτητα στοιχεία ενός καλού συνοµιλητή, ο κ. Αντωνιάδης, µιλάει για τα πλεονεκτήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, χωρίς, ωστόσο, να αποσιωπά τα διαχρονικά προβλήµατα.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, εφέτος, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εµφανίζει αυξήσεις στις τουριστικές ροές, σε διψήφιο ποσοστό, ενώ στοίχηµα, τόσο για την Περιφέρεια, όσο και για τον ίδιο προσωπικά είναι η περιοχή να εξελιχθεί σε τουριστικό προορισµό Αριστείας.

Πως εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης;

Η φετινή τουριστική περίοδος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζει αυξητικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, σημειώνεται αύξηση στον οδικό τουρισμό και κυρίως από τη Βουλγαρία σε ποσοστό 28,1%, σε σχέση με το 2016, που συνεπάγεται 199.000 επιπλέον αφίξεις ανθρώπων από το τελωνείο της Νυμφαίας, ενώ, επίσης, καταγράφεται αύξηση από την Τουρκία σε ποσοστό 14,7% για το 2017, σε σχέση με το 2016, που συνεπάγεται σε πραγματικούς αριθμούς 34.000 αφίξεις περισσότερες, σε σχέση με το 2016. Μάλιστα, οι Τούρκοι τουρίστες είναι για την ΑΜ-Θ οι πρώτοι, σε αγοραστική δύναμη, πελάτες, ξοδεύοντας για το 2016 περίπου 80.000.000 ευρώ στην Περιφέρεια. Γι’ αυτό τον λόγο και συνεχίζουμε να έχουμε υψηλά στη λίστα των διεκδικήσεών μας τη χορήγηση βίζας 72 ωρών για τους Τούρκους πολίτες.

Επίσης, το αεροδρόμιο της Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» παρουσιάζει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των περιφερειακών αεροδρομίων. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι, μόνο για τον μήνα Ιούνιο του 2017 η αύξηση ανήλθε σε ποσοστό 31,6%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016, που σημαίνει ότι τον φετινό Ιούνιο αφίχθησαν αεροπορικώς 27.520 τουρίστες, έναντι 20.894 τουριστών τον αντίστοιχο, περυσινό μήνα.

ADONIADISΠοια είναι η συμβολή του Τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής σας και ποιες είναι οι ενέργειες εκείνες της Περιφέρειας, οι οποίες θα μπορούσαν να προάγουν τον Τουρισμό;

Δυστυχώς, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, επί πολλά έτη, παρουσίαζε αναδιαρθρωτική αναπτυξιακή αδράνεια και βραδύτητα. Άφηνε προνομιακά πεδία ανάπτυξης στο περιθώριο ή έδειχνε χαμηλό ενδιαφέρον. Ένα από τα πεδία αυτά είναι ο τουρισμός, ο οποίος έχει τεράστιες δυνατότητες. Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρειά μας, αποφάσισε και διαμορφώνει, με συνδυασμένες κινήσεις, μια ισχυρή τουριστική διακριτή ταυτότητα, ώστε να εισπράττουμε ως κοινωνία ότι μας αντιστοιχεί από την ευρύτερη τουριστική οικονομία. Στοχεύουμε να καταστεί η ΑΜ-Θ τουριστικός προορισμός Αριστείας και να στηρίζεται σε αυτόν ως προς το ΑΕΠ, σε μεγάλο βαθμό, αφού έχει τις δυνατότητες και την προνομιακή τουριστικά γεωστρατηγική θέση.

Ήδη, αυξήσαμε τη συμβολή του Τουρισμού στο ΑΕΠ της Περιφέρειας, που για το 2016 ανήλθε σε ποσοστό 5,6%, ενώ στόχος μας είναι, σε βάθος 10ετίας, αυτό να αυξηθεί σημαντικά πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ελλάδας, που αυτή τη στιγμή είναι περίπου 25% και σε κάθε περίπτωση να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 20%. Αυτό πρακτικά υλοποιείται σήμερα ως εξής:

  • Βελτίωση υποδομών πρόσβασης και επισκεψιμότητας (πύλες εισόδου, αεροδρόμια, λιμάνια).
  • Άρση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, διεκδίκηση διευκολύνσεων εισόδου αλλοδαπών επισκεπτών (βίζα 72 ωρών, διέλευση λεωφορείων από Νυμφαία, Άγιο Κωνσταντίνο, επίλυση προβλημάτων χορήγησης βίζας στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης).
  • Ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 ισχυρών χρηματοδοτικών εργαλείων, άμεσων και έμμεσων στον τουρισμό, για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Ένταξη στη σύγχρονη εξειδίκευση (πιλοτική για όλη την Ευρώπη), ιδιαίτερου κλάδου που αφορά τον τουρισμό.
  • Διασύνδεση τουριστικού κλάδου με τομείς της τοπικής οικονομίας (αγροτικά προϊόντα, μεταποίηση).
  • Ενδυνάμωση ενδοπεριφερειακής συνείδησης – δημιουργία και ενίσχυση του τουριστικού κλάδου, ώστε να εμπλακεί μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων και τα οφέλη να καταλήγουν μέχρι τη βάση της κοινωνίας.
  • Δράσεις προβολής σε Ελλάδα, εξωτερικό, αλλά και ενδοπεριφερειακά.

Ποια είναι τα έργα υποδομής που ολοκληρώθηκαν τελευταία στην περιοχή με άξονα τον Τουρισμό και ποιο το αναπτυξιακό σας πλάνο για τον τομέα του Τουρισμού;

H Περιφέρεια ΑΜ-Θ και ο αείμνηστος Περιφερειάρχης, Γιώργος Παυλίδης, τοποθέτησαν τον τουρισμό στον πυρήνα των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, κάτι το οποίο συνεχίζει και ο νέος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Χρήστος Μέτιος. Εκπονήθηκε σε τρεις φάσεις το Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, που αποτελεί πλέον τον οδηγό για τις περαιτέρω δράσεις μας στον τομέα αυτό και κινείται σε ικανοποιητικό βαθμό. Κυρίαρχος στόχος είναι να γίνει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τουριστικός προορισμός Αριστείας, με άξονα τα τρία κυρίαρχα στοιχεία, στα οποία έχουμε δυνατότητες και πρέπει να επενδύσουμε: Φύση, Πολιτισμός και Τόπος.

Ένα από τα τελευταία έργα υποδομής που ολοκληρώθηκαν αφορά τη θωράκιση και την επέκταση του προσήνεμου μόλου του λιμανιού της Καβάλας. Επίσης, πλωτές εξέδρες εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι της Καβάλας, με την προοπτική της δημιουργίας Μαρίνας, ώστε να γίνει το λιμάνι ένα κέντρο γιώτινγκ για τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες του Ευξείνου Πόντου.

Ποιες είναι οι επιδόσεις της Περιφέρειας στον τομέα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων;

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ υλοποιεί ένα τεράστιο έργο, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, το οποίο συνδέει τον Τουρισμό με τον Πολιτισμό. Πρόκειται για οργανωμένη χωρική επένδυση υπό τον τίτλο «Εγνατία Πολιτισμού-Τουρισμού», με ένα ποσό της τάξεως των 70.000.000 ευρώ, όπου στον άξονα της αρχαίας Εγνατίας Οδού και εκατέρωθεν αυτής, ενισχύονται δράσεις πολιτισμού με διάφορους φορείς. Είναι μία πρόταση που στοχεύει στην ανάπτυξη συνολικά αυτής της διαδρομής, ένα ολιστικό όραμα, πρωτότυπο στον ελλαδικό χώρο. Ένα όραμα να φέρουμε τα μνημεία στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ είναι σημαντική η αξία και η μαγεία των συνεργειών και των συνεργασιών.

Είναι ένα ολιστικό σχέδιο που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο τουριστικό προορισμό, τη Via Egnatia.

Πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων στην περιοχή σας; Υπάρχει η υποδομή και προς αυτή την κατεύθυνση, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από την πλευρά της η Περιφέρεια;

Η περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι ένας ευλογημένος τόπος που διαθέτει τα πάντα, όπως φυσικές παραλίες, δύο πανέμορφα νησιά, σημαντικά αρχαιολογικά, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, τέσσερα εθνικά πάρκα, χιονοδρομικό κέντρο, παλαιές πόλεις, σπήλαια, άθικτο φυσικό περιβάλλον, κ.ο.κ.. Επομένως μπορεί να αναπτύξει διάφορες μορφές εναλλακτικού – ειδικού τουρισμού.

Ως περιφέρεια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ των άλλων, στον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, ο οποίος, μέχρι σήμερα, δεν αναδείχθηκε ως προτεραιότητα στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, ενώ η δυναμική του αποδεικνύεται από τον αριθμό των επισκεπτών που συγκεντρώνει σε χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, αλλά και η Τουρκία.

Στο πλαίσιο ανάδειξης του θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού γίνονται τα ακόλουθα:

1oν: Χαρτογράφηση όλων των μνημείων θρησκευτικού ενδιαφέροντος με τη συνεργασία της Εκκλησίας.

2ον: Διασύνδεση του θρησκευτικού τουρισμού με τα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία, που συνοδεύουν τη διαδρομή της Ορθοδοξίας.

3ον: Συνδυαστική αξιοποίηση των θρησκευτικών εορτών. Υπάρχουν ναοί και μνημεία στους οποίους διοργανώνονται εορτές και εκδηλώσεις, που μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλος έλξης.

4ον: Επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους επισκέπτες του θρησκευτικού τουρισμού που προέρχονται από χώρες εκτός Σένγκεν.

5ον: Αναβάθμιση και ανάδειξη των εκκλησιαστικών μουσείων, που πρέπει να ενταχθούν στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Υπάρχουν θρησκευτικά κτίσματα τα οποία είναι ανενεργά εδώ και αρκετό καιρό και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως μουσεία και να καταστούν επισκέψιμοι χώροι.

6ον: Υλοποίηση προγραμμάτων συντήρησης και ανάδειξης θρησκευτικών μνημείων και ναών που αποτελούν πόλους έλξης, με τον ίδιο τρόπο που συντηρούνται τα αρχαιολογικά μνημεία.

7ον: Ανάδειξη ναών και μνημείων με ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα, που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες από άλλα θρησκευτικά δόγματα.

8ον:  Οργανωμένη και ενισχυμένη παρουσία της χώρας στις διεθνείς εκθέσεις για τον θρησκευτικό τουρισμό.

9ον: Αξιοποίηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως η μοναστηριακή κουζίνα, που μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με μια άλλη μορφή τουρισμού, τον γαστρονομικό τουρισμό.

10ον: Διασύνδεση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού με άλλες μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο αρχιτεκτονικός και πολιτιστικός τουρισμός.

Συγκεκριμένα, η πόλη της Καβάλας με τους Φιλίππους (παγκόσμιο σημείο ενδιαφέροντος, με την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στα μνημεία παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO), αποτελεί μοναδικό σημείο συνάντησης σύγχρονων χαρακτηριστικών, με παγκόσμιας αξίας ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Μην ξεχνάμε ότι, από τους Φιλίππους ο Απόστολος Παύλος δίδαξε για πρώτη φορά τον Χριστιανισμό στην Ευρώπη, γι’ αυτό έχουμε και την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στην Ευρώπη. Η Εκκλησία έκτισε εκεί το μοναδικό βαπτιστήριο, στις όχθεις του Ζυγάκτη ποταμού, όπου γίνονται και βαπτίσεις ενηλίκων από όλο τον κόσμο, και επομένως έχει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να γίνει ένας ιερός χώρος συνάντησης όλων των Θρησκειών του κόσμου και σημείο αναφοράς για όλους τους Χριστιανούς. Έχουμε ως Περιφέρεια ΑΜ-Θ εντάξει τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων στην Ο.Χ.Ε. Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να γίνουν έργα απαραίτητα για την αναστήλωση και τη διαμόρφωση του χώρου, καθώς επίσης δράσεις και εκδηλώσεις πάνω στα βήματα του Αποστόλου Παύλου.

Υπερφορολόγηση, κατάργηση μειωμένων συντελεστών και μια σειρά ακόμη επιβαρύνσεων καθιστούν μη ανταγωνιστικό το ελληνικό, τουριστικό προϊόν και δύσκολα βιώσιμες τις ελληνικές τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με πολλούς ξενοδόχους να μιλούν ακόμη και για αφελληνισμό των ξενοδοχείων. Πως βιώνετε αυτή την πραγματικότητα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και ποιο το σχόλιό σας;

Πρέπει να υπάρξει άμεσα αποκλιμάκωση και μείωση των φόρων για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί στο τουριστικό προϊόν. Και φυσικά, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, διότι η περιοχή μας θα υποστεί τεράστια οικονομική ζημία. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει προσέλκυση και ενίσχυση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και μείωση της γραφειοκρατίας και των αγκυλώσεων. Για να το πετύχουμε αυτό, οφείλει άμεσα το αρμόδιο υπουργείο να προβεί στη διαμόρφωση ενός νέου χωροταξικού πλαισίου για τον Τουρισμό, που θα συνδέεται με την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και την έννοια της αειφορίας.

Ποια είναι η γνώμη σας για την τουριστική πολιτική και την επικοινωνιακή εικόνα του ελληνικού Τουρισμού και ποιες οι προτάσεις σας;

Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το υπουργείο Τουρισμού για την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την άνοδο όλων των δεικτών που συνδέονται με την τουριστική οικονομία. Κατά την άποψή μου και επειδή ο τουρισμός δεν είναι κάτι στατικό, αλλά συνεχώς εξελίσσεται, πρέπει να γίνουν και τα ακόλουθα βήματα:

1ον: Αποκλιμάκωση και μείωση των φόρων.

Η πρώτη φάση αποκλιμάκωσης αφορά στην κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης άμεσα, στη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις στο 20%, εντός μιας διετίας, και  στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.

Πρέπει, όμως, να υπάρχει και μια δεύτερη φάση αποκλιμάκωσης στο ΦΠΑ, που αφορά στο τουριστικό προϊόν, αφού με συντελεστές 13% στη διαμονή και 24% στην εστίαση, δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.

2ον: Αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Η αύξηση των εσόδων για να έχει γραμμικό αλλά, κυρίως, βιώσιμο χαρακτήρα σε βάθος χρόνου, μπορεί να προέλθει μόνο από την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος και από την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, στη λογική των σύνθετων τουριστικών εγκαταστάσεων και με το άνοιγμα στην αναδυόμενη αγορά της Ασίας, αλλά και σε νέες αγορές.

3ον: Προσέλκυση και ενίσχυση επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Προϋποθέτει ένα νέο χωροταξικό, που θα συνδέεται με την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και την έννοια της αειφορίας.

4ον: Aνάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της κρουαζιέρας, με στρατηγικό στόχο τη μετατροπή της Ελλάδας σε Hub της Ανατολικής Μεσογείου.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη νέων υποδομών στα λιμάνια από τις εταιρίες κρουαζιέρας, με σύμβαση παραχώρησης από το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, με την άρση των φορολογικών αντικινήτρων για την κρουαζιέρα, την ενίσχυση του προσωπικού και των ηλεκτρονικών υποδομών των προξενείων μας στις χώρες εκτός Σένγκεν για την παροχή βίζας και τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων σε νησιά που αποτελούν προορισμούς κρουαζιέρας.

5ον: Δημιουργία ενός νέου μοντέλου προβολής και προώθησης του τουρισμού μας.

Στο νέο μοντέλο προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού θα πρέπει να υπάρχει τριμερής συμμετοχή (κράτος, αυτοδιοίκηση και ιδιωτική πρωτοβουλία).

Το μοντέλο αυτό μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία του Ε.Ο.Τ., αλλά και να αποκτήσει πολλαπλασιαστική ισχύ, με τη δημιουργία Κεντρικού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού, με τη συμμετοχή του Κράτους, του Σ.Ε.Τ.Ε. και ιδιωτών, που θα αναλάβουν την προβολή και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και με τη σύσταση Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμού, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *