Photo by Andrea Piacquadio o Pexels

Η Κομισιόν ενισχύει την ανταλλαγή δεδομένων για ένα έξυπνο, βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα στην ΕΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Τα δομικά στοιχεία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον τουρισμό παρουσιάζει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εν λόγω χώρος δεδομένων θα επιτρέψει στις τουριστικές επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές να ανταλλάσσουν ευρύ φάσμα δεδομένων για την ενημέρωση σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων τουριστικών υπηρεσιών, τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τουριστικού οικοσυστήματος και την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητάς του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο τουρισμός είναι ένα σύνθετο, ταχέως εξελισσόμενο βιομηχανικό οικοσύστημα, που παράγει και καταναλώνει τεράστιο όγκο δεδομένων. Ο κοινός Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για τον Τουρισμό θα:

  • Διευκολύνει την κοινή χρήση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως επιχειρήσεις, τοπικές αρχές και ακαδημαϊκός κόσμος, φέρνοντας σε επαφή το κοινό και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για να διαμορφώσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου δεδομένων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας από τα ξενοδοχείων μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.
  • Προωθήσει την πρόσβαση σε δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών επιχειρήσεων, των διαχειριστών προορισμών, των παρόχων τουριστικών υπηρεσιών και άλλων. Για παράδειγμα, μια νεοφυής επιχείρηση που προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να χρησιμοποιεί πιο σχετικά δεδομένα. Ένας ταξιδιωτικός πράκτορας θα έχει καλύτερη εικόνα των προσφορών πόλεων, περιοχών και συνόρων. Ενώ, μια τοπική αρχή θα έχει περισσότερες πληροφορίες για τις τουριστικές ροές. Αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, καθώς και τις τοπικές αρχές να δημιουργήσουν, να βελτιώσουν και να εξατομικεύσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αλλά και να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα της τουριστικής τους προσφοράς.
  • Προωθήσει ένα συνεπές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό πλαίσιο για τη διακυβέρνησή, με βάση την τήρηση της υφιστάμενης και εθνικής νομοθεσίας της ΕΕ για τα δεδομένα, καθώς και των κοινών προτύπων που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Θα διασφαλίσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων, που θα αναπτυχθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στο τουριστικό οικοσύστημα: τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με την υποστήριξη της χρηματοδότησης της ΕΕ.
  • Διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ τομέων δεδομένων καθώς και σε τομεακούς χώρους δεδομένων, όπως οι κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων για κινητικότητα, την ενέργεια, το περιβάλλον, την υγεία, τις έξυπνες κοινότητες, την πολιτιστική κληρονομιά και άλλους τομείς με σαφείς συνδέσεις με την τουριστική εμπειρία.

Επόμενα βήματα

Η ανακοίνωση της ΕΕ παρουσιάζει τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης ενός χώρου τουριστικών δεδομένων και εξηγεί επίσης την ανάγκη σταδιακής δημιουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών και ότι η διαδικασία ευθυγραμμίζεται με τη δημιουργία άλλων χώρων τομεακών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ των τομεακών δεδομένων. Οι Δράσεις Συντονισμού και Υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη” (DEP) θα παραδώσουν ένα σχέδιο για τη δημιουργία του χώρου δεδομένων έως το τέλος του 2023.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και ο ιδιωτικός τομέας συλλέγουν δεδομένα και τα διαμορφώνουν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα και ανάγκες. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε διαφορετικά οικοσυστήματα είναι επίσης σημαντικά για τον τουρισμό.

Σε επίπεδο ΕΕ, η Eurostat έχει συνάψει συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων για τα καταλύματα με τον ιδιωτικό τομέα, σε εθελοντική βάση και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναπτύξει, το 2021, το EU Tourism Dashboard ως εργαλείο για την παρακολούθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της ανθεκτικότητας του τουριστικού οικοσυστήματος.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα εισήγαγε κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων σε βασικούς οικονομικούς τομείς και τομείς δημοσίου ενδιαφέροντος ως βασικές εξελίξεις της πολιτικής για την τροφοδότηση, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα με κατάλληλα δεδομένα, προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 υποστήριξαν την ανάπτυξη των χώρων δεδομένων. Σύμφωνα με αυτό, τον Ιούνιο του 2022 η ανακοίνωση της Επιτροπής για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της ΕΕ ανέφερε τους χώρους δεδομένων, τόσο για τον τουρισμό, όσο και για την κινητικότητα ως “νέους τομείς δράσης που πρέπει να εξεταστούν” προκειμένου η ΕΕ να υιοθετήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πορεία μετάβασης για τον τουρισμό εισήγαγε την ανάγκη για μια “τεχνική εφαρμογή για τον χώρο τουριστικών δεδομένων”. Η πορεία μετάβασης για τον τουρισμό, επί του παρόντος, υλοποιείται από κοινού με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Δεκέμβριο του 2022, κάλεσε επίσης για την εφαρμογή πρακτικών ανταλλαγής δεδομένων στον τουρισμό. Το θεματολόγιο βασίζεται στην πορεία μετάβασης της Επιτροπής για τον τουρισμό και περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα με δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή, καθώς και το τουριστικό οικοσύστημα.

Tagged

1 σχόλιο στο “Η Κομισιόν ενισχύει την ανταλλαγή δεδομένων για ένα έξυπνο, βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα στην ΕΕ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *