©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέο μπαράζ επιχορηγήσεων για 12 νέα ξενοδοχεία, επεκτάσεις, ανακαινίσεις και μαρίνα | Σε Λήμνο, Κάρπαθο, Μονεμβασιά, Ρέθυμνο, Τζιά, Ρόδο, Κυνουρία, Χανιά, Μάνη, Ναύπλιο, Σπάρτη και Άγιο Νικόλαο

ΜΟΝΕΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Δώδεκα νέες αποφάσεις για υπαγωγή ισάριθμων επενδύσεων σε ξενοδοχεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και μαρίνα, στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και ενίσχυση με επιχορηγήσεις, εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και οι αρμόδιες Περιφέρειες. Τα νέα ξενοδοχεία, οι επεκτάσεις και οι ανακαινίσεις, η μαρίνα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, θα γίνουν σε Λήμνο, Κάρπαθο, Μονεμβασιά, Ρέθυμνο, Τζιά, Ρόδο, Κυνουρία, Χανιά, Μάνη, Ναύπλιο, Σπάρτη και Άγιο Νικόλαο.

Οι εγκρίσεις με τις επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι οι πλέον πρόσφατες και όχι των … προηγούμενων ετών ή αρκετών μηνών και δημοσιεύονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΦΟΥΝΗΣ ΑΕ» με δ.τ. «ARMONIA HOTEL RESORT & SPA» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5*, με δυναμικότητα 44 δωματίων / 97 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση ΖΕΜΑΤΑΣ – ΕΒΓΑΤΗΣ της Δημοτικής Ενότητας Μύρινας, του Δήμου Λήμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.140.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.140.000,00 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.846.550,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 21,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κάρπαθο

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ρ & Κ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «R & K KARPATHOS Ι.Κ.Ε.» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 30 δωματίων / 99 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Aκρωτήρι – Αφιάρτη της Τοπικής Κοινότητας Μενετών του Δήμου Καρπάθου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.015.975,44 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.015.975,44 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.406.390,17 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 24,42 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μονεμβασιά

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Yπό Σύσταση ΜΙΝΩΑΣ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΜΙΝΩΑΣ ΙΚΕ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 200 δωματίων / 560 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στο Δήμο Μονεμβασίας, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 31.518.374,31 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 31.518.374,31 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 3.000.000,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 128,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Ρέθυμνο

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «RETHYMNO RESORTS Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Τουριστική Εταιρεία» με δ.τ. «RETHYMNO RESORTS Α.Ξ.Τ.Ε.», στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχείου, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 235 κλινών / 101 δωματίων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στον οικισμό «Μυσσιρίων» του Δήμου Ρεθύμνης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 12.412.168,50 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 11.959.301,10 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 4.185.755,38 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 54,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Τζιά

Εγκρίθηκε επίσης η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «INMO PARCK INVEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Ε΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 21 δωματίων, 83 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη θέση Βρόσκοπος, του Δήμου Κέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κέας – Κύθνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.796.372,81 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.796.372,81 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 1.923.549,12 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 30,60 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Ρόδο

Ακόμη εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΡΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (Ζ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 4*, δυναμικότητας 177 δωματίων / 354 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στην περιοχή Κολύμπια Αφάντου, του Δήμου Ρόδου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4.050.132,53 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.050.132,53 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 425.263,91 €, με τη μορφή της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (για συμβατική επένδυση) 607.519,88 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Κυνουρία

Επίσης, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ALEXANDROS ART HOTEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ALEXANDROS ART HOTEL» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Ξενοδοχειακής Μονάδας.» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Παράλιο Άστρος της Δ.Ε. Βόρειας Κυνουρίας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 679.621,14€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 679.621,14€ .

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 373.041,63 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 3,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στα Χανιά

Ακόμη, εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ NMP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «NMP ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 114 δωματίων / 150 κλινών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), στη διασταύρωση των οδών Ακτή Κανάρη & Πατριάρχου Αθανασίου, στην περιοχή «Νέα Χώρα», της Δημοτικής Ενότητας Χανίων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.633.393,75 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.435.174,52 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 2.977.679,97 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 40,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στην Μάνη

Εγκρίθηκε επίσης η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SONADO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «SONADO MONIKE» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στη θέση Κοκκάλα στη Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.300.000,00 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.300.000,00 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 885.500,00 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 18,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Στο Ναύπλιο

 

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Π. ΣΙΕΡΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «FORGTMENOT» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στη Δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) στο Δήμο Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 333.099,01 € και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 330.166,26 €.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 126.563,73 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

 

Μαρίνα και αθλητικές εγκαταστάσεις

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «VATHI MARINA Α.Ε.» με δ.τ. «VATHI MARINA» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Γ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «Ίδρυση τουριστικού λιμένα (Μαρίνα), δυναμικότητας 20 θέσεων λιμενισμού σκαφών» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 52.22.11.05, Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)), στην περιοχή Βαθύ Ελούντας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.704.039,38 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.704.039,38 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 565.087,40 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 14,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SPARTA PLAYCENTER I.K.E.» (Υπό Σύσταση) στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του Ν. 4399/2016 (Δ΄ κύκλος), όπως ισχύει, που αναφέρεται στην «ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 93.11.10.01, Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ), στο Ψυχικό Δ.Ε. Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 828.616,07 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 781.351,30 ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, συνολικού ύψους 300.820,25 €, ενώ οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 4,50 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Tagged

1 σχόλιο στο “Νέο μπαράζ επιχορηγήσεων για 12 νέα ξενοδοχεία, επεκτάσεις, ανακαινίσεις και μαρίνα | Σε Λήμνο, Κάρπαθο, Μονεμβασιά, Ρέθυμνο, Τζιά, Ρόδο, Κυνουρία, Χανιά, Μάνη, Ναύπλιο, Σπάρτη και Άγιο Νικόλαο

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *